SiolNET.
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Zasegli so mi vozilo, kaj sedaj?

Oglasno sporočilo

Slovenska policija je v letu 2021 zasegla kar 3.340 vozil. Največ kot posledico neveljavnega vozniškega dovoljenja. V primeru, da ne opravite naložene obveznosti in pravočasno pridobite novo vozniško dovoljenje na upravni enoti, vas pri policijski kontroli lahko preseneti zaseg vozila. Predvsem morajo biti pozorni tisti, ki jim zdravnik medicine dela, prometa in športa odredi, da morajo v določenem času ponovno opraviti zdravniški pregled.

zaseg vozila_naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

Kdaj mi policija lahko zaseže vozilo?

Razlogov za zaseg vozila je več. Eden izmed najpogostejših je vožnja z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Sicer lahko do zasega vozila pride, če je bil storilec v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek. Med te prekrške sodi:

  • prekoračitev dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 kilometrov na uro,
  • prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 kilometrov na uro,
  • prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 kilometrov na uro,
  • na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 kilometrov na uro,
  • vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitev odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Zaseg vozila je prav tako možen, če vozimo vozilo kategorije, za katero nimamo veljavnega vozniškega dovoljenja, ali če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje to nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja. Pri tem pa pozor, saj lastništvo vozila ni pomembno. Ob ugotovitvi kršitve vam ga bodo odtujili, tudi če ni vaše.

Kakšen postopek sledi?

Po tem, ko policija zaseže avto, vloži proti storilcu prekrška obdolžilni predlog pri pristojnem sodišču, kar sproži redni sodni postopek v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1). Zaseženo motorno vozilo policija odda v hrambo pooblaščenemu izvršitelju, registrske tablice pa preda upravni enoti, ki podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil.

Storilcu prekrška bo policija očitala kršitev 56. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), pri čemer se višina globe določi glede na okoliščine, kot sta prepoved vožnje motornih vozil ali neopravljeno podaljšanje vozniškega dovoljenja itd. Na sodišču se običajno izvede zaslišanje storilca, kjer lahko ta ustno poda svoj zagovor. V postopku pred sodiščem se lahko zasliši tudi lastnika zaseženega vozila in morebitne priče, ki jih predlaga bodisi policija bodisi sam storilec. Če je storilec storil še kakšen drug prekršek, se lahko ta prekršek prav tako obravnava v sodnem postopku.

zaseg vozila_slika | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

Sodnik lahko takoj po prejemu obdolžilnega predloga ali kadarkoli pred izdajo sodbe, ob upoštevanju okoliščin primera (npr. nekaznovanost obdolženca, enkratna narava prekrška itd.), sprejme odločitev glede zasega predmeta. To lahko stori na podlagi ugovora obdolženca, predloga lastnika predmeta ali po lastni presoji. Če sodnik ugotovi, da zaseg predmeta ni več nujno potreben, izda odredbo, s katero se predmet takoj vrne lastniku. V tem primeru ima sodišče možnost izvesti dodatne preiskave in pridobiti dodatne informacije.

Čas trajanja postopka je odvisen od sodelovanja samega obdolženca, njegove odzivnosti in pa izvedbe preostalih dokaznih predlogov.

Se lahko pritožim na zaseg vozila?

Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila je mogoče vložiti. Rok za vložitev je osem dni (priporočljivo ga je vložiti takoj po prejemu odredbe o začasnem zasegu vozila). Možnosti za uspeh so odvisne predvsem od kakovostno napisanega ugovora, podprtega z dokazi. Na tem mestu se je smiselno posvetovati s pravnikom, ki ima vsa potreba znanja. Obrnite se na Pravnika na dlani in ne rešujte svojih pravnih problemov sami! Tistim, ki niso vešči prava, odsvetujemo urejanje postopka na lastno pest! Oškodovanec (lastnik) lahko vedno zahteva vrnitev začasno zaseženega vozila še pred končanjem postopka o prekršku oz. pred izdajo sodbe v imenu ljudstva.

Kakšni so stroški?

Kršitelj oz. obdolženec mora plačati vse stroške postopka – dnevnino, ki je odvisna od velikosti in teže vozila (se giblje med 2,00 in 5,00 evra na dan), ter strošek odvoza vozila z vlečno službo in sodno takso. Višina stroškov je odvisna od trajanja sodnega postopka in tudi tipa vozila (večje ko je vozilo, višja je dnevnina).

Z ugotovitvijo, da zaseg vozila ni več potreben, sodišče izda odredbo za vračilo vozila. Če vozila ni možno oziroma ni dopustno vrniti, sodišče izda odredbo za prodajo predmeta. Pooblaščeni izvršitelj tako vozilo proda, znesek od prodaje pa ostane državi.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O. 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin