SiolNET. Trendi Potovanja
Vsebino omogoča Občina Črnomelj
  • Messenger
  • Messenger

Kdo je zasnoval nov produkt za obiskovalce Črnomlja in Jastrebarskega?

Črnomelj |  | Foto: Uroš Raztresen
Foto: Uroš Raztresen
Vsebino omogoča Občina Črnomelj

Jugovzhod Slovenije je letos med poletnimi počitnicami postal izjemno priljubljen med domačimi turisti, ki so si za dopust izbrali eno od izjemno lepih lokacij v tem prelepem predelu Slovenije.

Med kraji, ki si jih običajno ne izberemo za turistične obiske in oddih, je tudi belokranjski biser Črnomelj, ki ga ponavadi samo bežno "oplazimo", ko se odpravljamo v južnejše kraje. A pri tem lahko spregledamo vse zaklade kulturne dediščine, ki jih skriva to največje belokranjsko mesto z bogato zgodovino.

Kulturna dediščina in turizem povezujeta dve mesti

jastreb | Foto:

Za svojo večjo prepoznavnost so se v Črnomlju povezali še z enim obmejnim mestom, ki sicer leži na drugi strani slovensko-hrvaške meje, in sicer Jastrebarskim, ki prav tako skriva zaklade, ki čakajo, da jih odkrijemo.

Majhna zgodovinska mesta, kot sta Črnomelj in Jastrebarsko, bodo kmalu doživela velik preboj. Mesti sta se namreč povezali v skupno zgodbo in razvili inovativen turistični produkt "kulTura", ki omogoča turistične oglede starih mestnih središč z mobilno aplikacijo in digitalno kartico ugodnosti.

Ko turizem postane zelo "kul"

črnom | Foto:

Turistični produkt kulTura vključuje mobilno aplikacijo in digitalno kartico, za obiskovalce pa so oblikovali čezmejne pakete, poučne animacije in bonitete. Turisti namreč vse bolj iščejo pristna lokalna doživetja, kar lahko ponudi bogata snovna in nesnovna kulturna dediščina teh dveh mest. Pri tem so se prilagodili različnim skupinam obiskovalcev, zelo velik poudarek so namenili gibalno oviranim ljudem, ki so pri turističnem raziskovanju mest ponavadi postavljeni pred veliko ovir.

Snovalci novega turističnega produkta pričakujejo 3,5-kratno povečanje števila obiskovalcev glede na izhodiščne številke v letu 2016. To bi pomenilo 9.000 dodatnih obiskovalcev v prvem polnem letu testiranja produkta.

Biseri z obeh strani meje

  • Jastrebarsko

Jastrebarsko | Foto:

Turistični ogled mesta Jastrebarsko vključuje 13 kulturnih znamenitosti: kapelo sv. Duha, Mestni muzej in galerijo Jastrebarsko, kip Družine na Trgu J. J. Strossmayerja, družinsko hišo Starčevićev, spomenik Vladka Mačka, Napoleonovo bolnišnico (Šubarjevo hišo), park dvorca Erdödy, Žitnico, most Ljube Kraljević, zbirko sodov družine Golub, frančiškanski samostan in cerkev sv. Marije, spomenik žrtvam vseh vojn, zgodovinske grobove na mestnem pokopališču, cerkev sv. Nikolaja z nagrobno ploščo Petra Erdödyja in lekarno Bival.

  • Črnomelj

Foto: Tomislav Urh | Foto: Foto: Tomislav Urh

Na drugi strani meje, v občini Črnomelj, je v mestnem jedru Črnomlja evidentiranih več kot 20 objektov kulturne dediščine, za kulturni spomenik lokalnega pomena pa je razglašeno celotno mestno jedro in 12 objektov. V Črnomlju projekt kulTura vključuje petnajst znamenitosti: črnomaljski grad z Zakladnico, cerkev sv. Petra, rojstno hišo Mirana Jarca z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, župnijski in pastoralni center, cerkev sv. Duha s poznoantičnim obzidjem, Primožičevo, Korenovo in Sinkovičevo hišo, Posojilnico, Stoničev grad, Komendo, Staro šolo, Sokolski dom, spomenik padlim v 1. svetovni vojni in spomenik NOB na Gričku.

Šest partnerjev, ki bodo Črnomelj in Jastrebarsko postavili ob bok večjim mestom

Črnomelj | Foto:

Občina Črnomelj in mesto Jastrebarsko projekt promocije kulturne dediščine in trajnostnega turističnega razvoja razvijata s šestimi partnerji. Tako nameravata izkoristiti dediščino in turistične trende za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora.

Čezmejnost je pomembna priložnost, da se mala obmejna mesta izpostavijo in postavijo ob bok večjim mestom. Ta projekt je bil zasnovan kot model medsebojnega povezovanja malih mest z namenom skupnega nastopa pri promociji in konkuriranju na trgu turistične ponudbe.

V projektu so se izvajale tako gradbene ureditve (obnova ulic, trgov in objektov, oprema objektov kulturne dediščine s premičnimi klančinami za gibalno ovirane osebe) kot tudi multimedijska obogatitev doživljanja obnovljene kulturne dediščine.

Črnomelj | Foto:

interreg | Foto: Okvir za tovrstno čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške predstavlja program Interreg VA Slovenija - Hrvaška v finančni perspektivi od 2014 do 2020.

Črnomelj | Foto: Uroš Raztresen Foto: Uroš Raztresen

črnomelj | Foto: Občina Črnomelj je obnovila in revitalizirala del talnih površin. Ene od najstarejših poti starega Črnomlja: od trga med cerkvijo sv. Petra in banko do trga pred cerkvijo sv. Duha, in sicer Ulico Mirana Jarca, po domače Farovško gaso, ter del Ulice Lojzeta Fabjana. Pripravila je gradiva za aktiviranje, povezavo in privlačno predstavitev kulturne dediščine. Uredila je deset premičnih klančin za gibalno ovirane osebe za neoviran dostop do ključnih točk na trasi kulTure. Urejen je tudi dostop za invalide in vozičke z glavne ulice na trg pred cerkvijo. "Projekt je bil za Občino Črnomelj kar zahteven zalogaj, predvsem v investicijskem delu. Investicija je bila večplastna, saj je bilo poleg obnove talnih površin in izvedbe zelo obsežnih arheoloških raziskav treba rekonstruirati tudi celotno gospodarsko javno infrastrukturo," je povedal župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

V Črnomlju so ob tem potekala tudi obsežna arheološka izkopavanja:

Arheološke raziskave na trgu ob cerkvi sv. Petra v Črnomlju  | Foto: Arheološke raziskave na trgu ob cerkvi sv. Petra v Črnomlju

Med tam dokumentiranimi grobovi izstopa grob pokojnice iz 17. stoletja, ki je bila pokopana v prestižnem oblačilu ter z bronastim prstanom s kamnom, medeninastim medaljonom in rožnim vencem.  | Foto: Med tam dokumentiranimi grobovi izstopa grob pokojnice iz 17. stoletja, ki je bila pokopana v prestižnem oblačilu ter z bronastim prstanom s kamnom, medeninastim medaljonom in rožnim vencem. Ob izrednih razmerah zaradi covid-19 sta se izvajanje aktivnosti promocije projekta in preizkus novega turističnega produkta zamaknila na konec projekta in potekala drugače, kot je to bilo prvotno zastavljeno v projektu.

Spremenjene so tiste aktivnosti, ki so bile namenjene promociji projekta na turističnih sejmih in predstavitvi prek delavnic.

Tako niso izvedli skupne ekskurzije ponudnikov iz obeh mest, dveh predstavitev na večjih turističnih sejmih, motivacije ponudnikov in prebivalcev obeh mestnih jeder ter deseminacije za druga mala mesta. V ta namen načrtujejo še nekaj webinarjev, promocijo projekta in produkta prek spletnih portalov ter zaključno konferenco projekta, ki bo tudi potekala prek spleta.


Razvojno informacijski center Bela krajina je pripravil vsebine in materiale za produkt kulTura, poseben turistični zemljevid ter skupaj s Turistično skupnostjo mesta Jastrebarsko zastavili bonitetno kartico. Med njihovimi aktivnostmi sta izvedbeni načrt ter vsebinski in oblikovni razvoj stalne razstave Zakladnica Črnomlja.

Mestna muzejska zbirka Črnomelj | Foto: Mestna muzejska zbirka Črnomelj


Laboratorij za telekomunikacije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je pri projektu sodeloval z razvojem interaktivne mobilne aplikacije za odkrivanje in (d)oživljanje kulturne dediščine obeh mest. Pri tem so se razvijalci naslonili na koncept razvoja po meri uporabnikov (ang. user-centered desing), pri pripravi gradnikov aplikacije pa so sodelovali tudi z ljubljansko Fakulteto za arhitekturo. Mobilna aplikacija kulTura vključuje tako elemente navigacije in opisov kulturnih objektov kot tudi sodobnih funkcionalnosti, kot so igrifikacija, obogatena resničnost in drugi digitalno generirani učinki, ki zagotavljajo sodobno, mikavno in prijazno uporabniško izkušnjo. Poleg digitalne izkušnje bo poudarek na osebnem stiku obiskovalcev z domačini in lokalnimi ponudniki, vključenimi v bonitetni sistem mobilne aplikacije, zato je predvideno posebno usposabljanje vodnikov in prevajalcev.

Črnomelj | Foto:


Mesto Jastrebarsko je vodilni partner v projektu. Zasnovali so skupno repozicioniranje podobe Jastrebarskega in Črnomlja. Na skupaj devetih lokacijah so postavili premične klančine, od tega tri na lokacijah kulturne dediščine, pet na lokacijah gostinskih objektov, ki so na turistični poti kulture, in eno v informacijskem centru Jaska. Tako so se uveljavili kot prvo mesto na Hrvaškem, ki je prijazno do turistov s posebnimi potrebami. Uredili so najnujnejšo turistično infrastrukturo za obiskovalce na ključnih točkah obiska: to sta paviljon v grajskem parku in turističnoinformacijski center. Zastavili so komunikacijski načrt, zasnovali promocijska gradiva ter izdelali spletno stran projekta. "Mislim, da smo naredili velik korak k prepoznavanju 'Jaske' ne le kot vinorodne pokrajine, temveč tudi kot privlačnega zgodovinskega območja. V zvezi s produktom kulTura smo še posebej ponosni na to, da je prilagojen vsakemu obiskovalcu, tudi gibalno oviranim osebam," je povedal župan Jastrebarskega Zvonimir Novosel.

Jastrebarsko | Foto:

Oživljeni zgodovinski liki v Jastrebarskem | Foto: Oživljeni zgodovinski liki v Jastrebarskem

jastreb | Foto:


Turistična skupnost mesta Jastrebarsko je izvedla marketinški načrt aktivnosti. Nabavili so kostume za predstavitev zgodovinskih osebnosti in interpretacijske rekvizite, skupaj z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina izdelali turistični zemljevid kulTura ter zastavili bonitetno kartico. Zasnovali so še letak in dve brošuri, turistični vodnik ter izpeljali dva webinarja.

Jastrebarsko | Foto:


Libertas mednarodno vseučilišče je poskrbelo za prenos akademskega znanja in raziskovalnih dosežkov na področju razvoja turističnih produktov in trženja v prakso na lokalni in čezmejni ravni. V tem pogledu so izvedli program usposabljanja turističnih vodnikov, prilagojen gibalno oviranim osebam.

kultura čnromelj | Foto: Projekt kulTura se financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška za obdobje 2014–2020. Skupna vrednost projekta znaša 1.316.243,02 evra, od tega je vrednost sredstev ESRR 1.118.806,54 evra (85 odstotkov), vrednost lastnih vloženih sredstev partnerjev v projektu pa 197.436,48 evra (15 odstotkov). Projekt traja 30 mesecev, od 1. julija 2018 do 31. decembra 2020.
Črnomelj Novice Črnomelj in Jastrebarsko ter 15 znamenitosti, pripravljenih na obiskovalce
delitve: 52
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin