SiolNET. Trendi Nagradne igre
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni akciji Vedno bova imela svoj Pariz

0

termometer

 | Foto:

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji Vedno bova imela svoj Pariz.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana, Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (sorganizator) organizirata nagradno igro Vedno bova imela svoj Pariz, ki bo potekala od 7. 3. 2016 do vključno 20. 3. 2016. Nagradna akcija poteka na mediju Planet Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizatorja določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni akciji.

V nagradni akciji ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ali soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne akcije.

S prijavo v nagradno akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni akciji in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da se prijavi : - izpolni prijavnico z vpisnimi polji in pripiše podatke, - odgovori na nagradno vprašanje ter - se strinja s temi pogoji.

V nagradni akciji se upoštevajo le pravilno ter popolno izpolnjene prijave.

Izbor nagrad Organizator bo izbral naslednje nagrade:

- 1-krat 2 letalski karti za Pariz

V izboru sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne akcije pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko, davčno številko. Vsak udeleženec nagradne akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

Žrebanje bo izvedel organizator v svojih prostorih 21. 3. 2016 ob 12. uri. Za izvedbo nagradne akcije in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in/ali soorganizatorjev.

Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni akciji ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev in videoprispevkov ter se tem časovno neomejeno objavo vsega na spletni strani siol.net in najdi.si ter na družabnih omrežjih, tudi če se nagrajenec odloči svoje sodelovanje preklicati.

Organizator in soorganizatorja nagradne akcije ne odgovarjajo za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni akciji.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izbrani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po pošti ali e-pošti ali po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Nagrado bo podelil soorganizator SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju ali soorganizatorju SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana, predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. Člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca/davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade znižane za povrnjene stroške.

Preostale določbe v zvezi z nagrado: - nagradna vozovnica je neprenosljiva (koristi jo lahko samo nagrajenec/nagrajenka in njegov sopotnik, ki ga določi nagrajenec)m - prosta mesta so odvisna od razpoložljivosti prostih mest na letalih, - izdaja vozovnic do 15.9.2016, za potovanja do 31.3.2017, - letalske vozovnice so veljavne 1 leto, - v primeru odpovedi se stroški vozovnice se ne povrnejo, - ena sprememba datuma je dovoljena (ponovno odvisno od razpoložljivosti na avionu), - po izdaji se destinacija in ime potnika ne moreta spreminjati, - letališke takse v približni vrednosti 60 EUR na karto plača potnik.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Soorganizator SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana nagradne akcije si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je udeleženec v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne akcije oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni akciji udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni akciji vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja TSmedia in zbirko uporabnikov soorganizatorja SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni akciji, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator TSmedia, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem ali soorganizatorjem TSmedia. Soorganizator TSmedia in organizator se zavežeta, da v razmiku 30 dni ne bosta poslala več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator TSmedia. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Soorganizatorju SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana bodo posredovani podatki nagrajencev z namenom izvedbe nagradne akcije. Prav tako bo soorganizator SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana prejel od organizatorja nagradne igre bazo kontaktov sodelujočih v nagradni igri. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

- odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradne akcije organizatorju in soorganizatorju TSmedia dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator TSmedia zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator in soorganizator TSmedia nagradne akcije se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator TSmedia bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej nagradni akciji udeleženec prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela

Končne določbe Organizator in soorganizatorja nagradne akcije ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne akcije. Organizator in soorganizatorja nagradne akcije ne odgovarjata za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja in/ali soorganizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno akcijo ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizatorja nagradne akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne akcije so dostopna na spletni strani na www.siol.net

TSmedia d.o.o. SOCIETE AIR FRANCE LETALSKI PREVOZI, podružnica Ljubljana

Ljubljana, 4. 3. 2016

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin