SiolNET. Sportal Naj planinska koča
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradnem natečaju Postani oskrbnik planinske koče za en dan

0

termometer

naj planinska koča

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana (soorganizator), z namenom promocije planinarjenja organizirata nagradni natečaj Postani oskrbnik planinske koče za en dan (v nadaljevanju nagradni natečaj) od 16. 6. do vključno 1. 8. 2017. Nagradni natečaj poteka na mediju Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradnem natečaju.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo (vendar ne morejo biti izžrebani) zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o., in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega nagradnega natečaja.

S prijavo v nagradni natečaj udeleženec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradnem natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju tako, da na spletnem mestu http://siol.net/sportal/naj-planinska-koca:

  • v obrazcu odda naslednje podatke: elektronski naslov, ime, priimek, telefonsko številko, letnico rojstva, spol in kraj bivanja in
  • se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v izboru.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, spol in kraj bivanja (v nadaljevanju podatki), ki jih navedejo v prijavi v nagradni natečaj, posredujejo organizatorju, ter s tem, da se njihovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net, če so izžrebani.

V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo ob koncu nagradnega natečaja izžrebal enega nagrajenca, ki bo preživel dan z Ivom Volerjem, oskrbnikom Koče na Planini pri jezeru v Fužinskih Alpah. Koča, za katero skrbi Planinsko društvo LPP, ima certifikat družinam in okolju prijazne koče in je priljubljena družinska izletniška točka.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko, letnico rojstva, označijo spol in zapišejo kraj bivanja.

V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradni natečaj.

Za izvedbo nagradnega natečaja in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 1. 8. ob 10:00 na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh pravilno izpolnjenih prijavnic izžrebala enega nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradnem natečaju ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu, naknadno izžrebanemu nagrajencu.

Glavna nagrada:

Dan z Ivom Volerjem, oskrbnikom Koče na Planini pri jezeru v Fužinskih Alpah. Koča, za katero skrbi Planinsko društvo LPP, ima certifikat družinam in okolju prijazne koče in je priljubljena družinska izletniška točka.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanem e-naslovu in uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
  • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V nagradnem natečaju Postani oskrbnik planinske koče za en dan nobena nagrada ne presega zakonske omejitve za plačilo dohodnine, ki je 42 evrov z DDV.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji izbora oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem izboru, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene in pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v 30 dni ne bo poslal več kot sedem elektronskih sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na naslednji način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator bo soorganizatorju posredoval podatke (ime, priimek, e-naslov) izžrebancev za namen izročitve nagrade.

Končne določbe

Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah ali zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ter pravila in pogoje izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

 

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 16. 6. 2017

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin