SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Achilles d. o. o.
 • Messenger
 • Messenger

Podjetniki, ali potrebujete dodatna finančna sredstva?

finance svetovalec | | Foto:
Vsebino omogoča Achilles d. o. o.

Če si zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev ne upate sprejeti novih poslovnih priložnosti, je čas, da se odločite za faktoring. Faktoring je primeren za vse, ki si želijo izboljšati likvidnost ter si zagotoviti varno, učinkovito in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi.

Slovenska podjetja se redno soočajo z izzivi uravnavanja finančnih sredstev. V veliko pomoč jim je lahko faktoring financiranje.

Klasični faktoring je primeren za mala in srednja podjetja, izvozno naravnana podjetja, startupe in podjetja v prestrukturiranju, medtem ko dobaviteljskega priporočajo za mala in srednja ter izvozno naravnana podjetja.

Dobaviteljski faktoring je finančni mehanizem, ki omogoča takojšnje poplačilo oziroma odkup obveznosti do dobavitelja in takojšnje plačilo finančnih obveznosti.

Glavne prednosti dobaviteljskega faktoringa:

 • zamik in podaljšan rok plačila terjatev za dolžnike,
 • možnost popustov za predčasno plačilo pri dobaviteljih,
 • prilagoditev na krajše plačilne roke za večjo prilagodljivost kupca,
 • povečanje obratnega kapitala in skrb za dobre poslovne odnose,
 • stoodstotno poplačilo dobaviteljev.

Klasični faktoring je finančno orodje, primerno za podjetja vseh velikosti, ki omogoča takojšnje poplačilo glavnine odprtih terjatev brez čakanja in zagotavlja učinkovito upravljanje financ.

Glavne prednosti klasičnega faktoringa:

 • cenovna optimalnost z nizko provizijo, določena glede na pogoje podjetja,
 • ohranjanje dobre bonitetne ocene ali njeno zviševanje za dober ugled podjetja,
 • brezskrbno poslovanje brez likvidnostnih težav in s spremljanjem kupcev,
 • zanesljivo in premišljeno upravljanje s terjatvami prek sodelovanja s strokovnjaki,
 • stoodstotna zaščita pred tveganjem neplačila kupcev.

ZAGOTAVLJANJE STALNE LIKVIDNOSTI

 • Mala in srednje velika podjetja imajo pomembno vlogo v gospodarstvu, a to pomeni tudi izpostavljenost oviram v vsakodnevnem poslovanju, pri zaprošanju za posojila in zagotavljanju stalne likvidnosti. Poslovne dejavnosti in vlaganja v razvoj podjetja so odvisni od uravnoteženega razmerja med finančnimi prilivi in odlivi, česar pa ni vedno lahko doseči.

ZAKAJ FAKTORING FINANCIRANJE? Ker jim omogoča takojšnje poplačilo odprtih terjatev, učinkovito upravljanje svojih financ in poplačilo finančnih obveznosti. Ob odkupu terjatve se podjetje tudi zavaruje pred neplačniki.Tako lahko nemoteno poslujejo in se razvijajo

Vse to prinaša podjetju višjo bonitetno oceno, kar je lahko odločilnega pomena, ko se investitorji odločajo za vlaganje v vas, ali za druga podjetja, ki bi se zanimala za sodelovanje.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

 UČINKOVITO ŠIRJENJE NA TUJE TRGE

 • Izvozna podjetja se soočajo z okoliščinami, ki lahko vplivajo na njihove izvozne dejavnosti, likvidnost podjetja in interne operacije. Konkurenčnost na tujih trgih je namreč zares trdna, šele ko podjetje ni finančno odvisno od rokov in pogojev plačil njihovih (tudi tujih) strank. Za izvoznike je pomembno, da se lahko posvečajo učinkovitemu širjenju na tuje trge, brez skrbi za likvidnost.

ZAKAJ FAKTORING FINANCIRANJE? Izvozna podjetja lahko faktoring uporabijo ne le za višjo likvidnost, takšen tip financiranja jim prinaša tudi večjo varnost, saj vključuje tudi zavarovanje terjatev.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

ZA USPEŠEN RAZVOJ IDEJE

Startup | Foto:

 • Startup podjetja predstavljajo pomembno jedro mladega gospodarstva, ki družbo bogati tako z inovativnimi idejami kot novimi pristopi in visoko prilagodljivostjo. Startupi se na finančnem področju srečujejo z enako zahtevnimi razmerami kot starejša in desetletja utečena podjetja. Običajno večino pozornosti namenijo razvoju ideje, niso pa pripravljeni na učinkovito upravljanje finančnih tokov. Neuravnoteženo upravljanje odlivov in prilivov lahko vpliva na dejavnosti startupov ter posledično na njihovo uveljavitev na trgu. Zaradi prestrogih pogojev pa so bančna posojila nerealna možnost za takšna zagonska podjetja.

ZAKAJ FAKTORING FINANCIRANJE? Za startupe je faktoring financiranje ena najbolj primernih rešitev za nemoten razvoj, zlasti zaradi velike prilagodljivosti in hitre odobritve.

Stalna likvidnost pozitivno vpliva tudi na boljše plačilne pogoje pri dobaviteljih zaradi možnosti hitrih plačil in ugodnih pogojev poslovanja, po drugih strani vam omili nujo po hitrih prilivih s strani strank.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

NAČRTNA OBRAVNAVA DEJAVNIKOV TVEGANJA

finance svetovalec | Foto:

 • Pri nekaterih pa so nove razmere na trgu, novosti pri tekmecih, interne spremembe v procesih in upad konkurenčnosti le nekateri od odločilnih dejavnikov, ki lahko podjetje vodijo v prestrukturiranje in grajenje uspešnejše zgodbe v novi obliki.

ZAKAJ FAKTORING FINANCIRANJE? Nemoten razvoj podjetja se lahko zagotovi z načrtno obravnavo dejavnikov tveganja in njihovim odpravljanjem, pri čemer je faktoring ena najbolj agilnih rešitev.

Na ta način faktoring zagotavlja usmeritev podjetja v višanje prihodkov za nadaljno samostojno rast ter hkrati zagotavlja nemoteno tranzicijo iz prejšnje v novo obliko.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

Prednosti faktoringa

Faktoring je finančna storitev, ki omogoča takojšnje poplačilo odprtih terjatev, ki jih imajo podjetja do svojih kupcev ali naročnikov. Zagotavlja likvidnost in zadostna finančna sredstva prek financiranja plačilnih rokov ter zavarovanja, ki podjetju preprečuje nastanek slabih terjatev, obenem pa odpira nove zmožnosti poslovanja in izvedbe strateških poslovnih prilagoditev.

Tri pomembne funkcije

finance svetovalec | Foto: Faktoring združuje tri pomembne funkcije: zavarovanje, financiranje in upravljanje terjatev. S tem finančnim orodjem oziroma mehanizmom je mogoče odpraviti tveganja v finančnem poslovanju, financirati rast podjetja, hitrejše unovčevanje terjatve in zmanjšanje tečajnih tveganj pri mednarodnem faktoringu.

Brez čakanja na prilive

Namesto da podjetje čaka na priliv, ki je odvisen od dneva plačila njegovega kupca, se lahko posveti rasti, ki temelji na zagotovljenem in hitrem prilivu sredstev. Na ta način faktoring spodbuja podjetje v višanje prihodkov za nadaljnjo samostojno rast ter hkrati zagotavlja sredstva za tekoče poslovanje.

Večja konkurenčnost na trgu

Faktoring torej prinaša gotovost v časih hitrega spreminjanja razmer na trgu. Ta nudi prostor le najbolj prilagodljivim, agilnim in finančno podprtim podjetjem, zato je pomembno, da se na prehod v novo strukturo ustrezno pripravijo.

24 ur do poravnave terjatev

Faktoring financiranje je mogoče odobriti že v roku 24 ur po oddaji vloge, kar pomeni hiter priliv finančnih sredstev za podjetje in posledično njegovo nemoteno poslovanje.

Okretnejši od posojila

Faktoring je veliko okretnejši od bančnega posojila – odobritev in izpolnjevanje formalnosti zahteva veliko časa. V primerjavi s tem je faktoring agilno orodje financiranja, ki razume pomen hitrega priliva sredstev za poslovanje podjetja.

Vprašajte strokovnjaka

finance svetovalec | Foto: Ali se tudi vaše podjetje sooča z negotovo rastjo? Vam pada konkurenčnost ali pa razmišljate o prehodu v novo obliko poslovanja? Se vam odpirajo poslovne priložnosti na tujih trgih, vendar ne razpolagate z dovolj sredstvi, da bi se jim strateško posvetili? Ali pa komaj začenjate kot startup podjetnik, vendar težko financirate razvoj idej, preden jih lahko ponudite trgu?

Profesionalno upravljanje terjatev ne prinaša zgolj večje finančne svobode, temveč si v sklopu storitve podjetja zagotovijo tudi svetovanje in zanesljivega partnerja, ki jim pomaga pri premagovanju vseh finančnih ovir in zagat.

V podjetju Achilles glede na specifičen položaj podjetja ponudijo najbolj optimalne rešitve in poskrbijo, da podjetja denar prejmejo v najkrajšem času ter da uspešno nadaljujejo poslovanje. V samo 24 urah izvede faktoring, odkupi obveznosti in poravna finančne obveznosti.

Podjetje Achilles se lahko pohvali z več kot 16 tisoč opravljenimi posli, s katerimi so opravili 130 milijonov evrov odkupljenih terjatev. Njihov povprečni čas poravnave traja šest ur, v svoji bazi pa imajo že več kot 1.600 zadovoljnih strank.

Več o faktoringu in o tem, kakšne koristi nudi za vaše podjetje: Achilles.si.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin