SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
 • Messenger
 • Messenger

Okrepite likvidnost (denarja) v krizni situaciji

Oglasno sporočilo

Trenutno smo priča ponovnemu zagonu gospodarstva po krizi zaradi covid-19, česar smo podjetniki zelo veseli. Vendar pa se ne smemo veseliti prehitro, saj obstaja velika verjetnost drugega vala epidemije, kar lahko povzroči ponovne težave za gospodarstvo in s tem ponovni boj podjetij in vseh nas na trgu. Ravno zaradi tega je ključno, da likvidnost podjetij v tej fazi še bolj okrepimo in utrdimo ter se pripravimo na prihodnost. Če niste v panogi telekomunikacij, farmacije ali proizvodnje higienskih izdelkov, je čas za akcijo. Podjetja moramo svoj denar za prodan produkt ali opravljeno storitev čim hitreje prejeti ter izboljšati likvidnostno situacijo "Be aware be prepare".

BV Finančna skupina

Raziskava Cash is King: Flows, Balances, and Buffer Days (J.P. Morgan Chase, 2016), ki je preučevala likvidnostne rezerve podjetij in bila izvedena na vzorcu kar 600 tisoč malih podjetij v ZDA, argumentira, zakaj je denar ključen. Če povzamemo ključne poenostavljene ugotovitve, te kažejo naslednje:

 • 25 odstotkov podjetij ima likvidnostno rezervo samo za 13 dni,
 • 50 odstotkov družb lahko normalno plačuje svoje obveznosti več kot 27 dni,
 • samo 25 odstotkov družb bi preživelo dva meseca ali več s svojo likvidnostno rezervo.

Čas je za hitro akcijo in ukrepe, saj so po več kot dveh mesecih "lock-downa" nekatera podjetja likvidnostno podhranjena in na poti v insolventne pogoje.

Istočasno se še vedno spopadamo s povečano negotovostjo. Ne vemo, ali bo krivulja krize in okrevanja zadržala obliko črke V (kot nakazuje trenutna epidemiološka slika v Sloveniji) ali bo morda v obliki dvojnega V. Zaradi naše izvozne usmerjenosti je nujno upoštevati tudi razvoj situacije na za nas najpomembnejših trgih.

V takih okoliščinah je stabilen denarni tok (CF) ključen za preživetje. Treba je okrepiti prejemke, zmanjšati oz. optimizirati izdatke in na ta način doseči čim višje končno stanje denarnih sredstev. Celovit sistematičen pristop k obvladovanju denarnega toka, ki naj bi se izvajal vsaj na vsak mesec (mesečno dinamični CF za 2-3 mesece vnaprej + tedenski plani CF), je ključna podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev podjetja. Poudarjamo, da si mora vsako podjetje izdelati svoj lasten, personaliziran načrt denarnih tokov, prilagojen konkretnemu poslovnemu modelu in z vključitvijo vseh področij poslovanja.

BV Finančna skupina

KAJ LAHKO PODJETJA STORITE SAMA?

Direktorji/finančni direktorji/podjetniki/odgovori lastniki lahko sami veliko naredijo za to, da izboljšajo likvidnost podjetja in poskrbijo za denar ter s tem ohranijo poslovanje in posledično tudi delovna mesta. V nadaljevanju predstavljamo nekaj mogočih ukrepov, ki smo jih razdelili po posameznih področjih:

1. Prodaja

a. Pokličite kupce in dobavitelje, a odkrit pogovor je nujen, z njimi se pogovorite o trenutni situaciji, kje so težave, predlagajte rešitve, likvidnost itd. Pomembno je, da se išče skupne rešitve in prilagaja, kolikor se le lahko.

b. Diverzifikacija kupcev --> Če je le mogoče, imejte kupce razpršene in vpeljite sistem kreditnih limitov, ki določa maksimalno izpostavljenost o posameznega kupca (tj. vsakokratno stanje terjatev). Vsaj enkrat na leto analizirajte bilanco kupca, in če je le mogoče, poskušajte terjatve zavarovati pri kreditni zavarovalnici ali s kakšnimi drugi instrumenti (npr. bančne garancije/LC ...).

c. Preverjanje kvalitete partnerjev --> Nove partnerje izbirajte po kriteriju višje dodane vrednosti, preverite njihovo preteklost in se pogovorite o pogojih sodelovanja ter na tak način minimizirajte tveganja.

d. Račune izstavljajte takoj --> Ne dovolite, da mine nekaj dni ali celo tednov, preden izstavite račun za svojo storitev ali proizvod. Vsak dan zamude pri izstavljanju računa pomeni tudi poznejše plačilo tega. Zapomnite si: prej je bolje kot slej!

2. Stroški

Ves čas spremljajte in kontrolirajte vse stroške, še posebej fiksne. Za poslovni uspeh ni potrebno, da ste genij, potrebno pa je, da obvladate svoje stroške. Vesti se morate kot dober gospodar in se pred nakupom oz. investicijo vedno vprašati, ali je ta strošek upravičen. Nepotrebni stroški namreč zaklenejo denar, ki je bistven za razvoj in prihodnost podjetja. To še posebej velja za mlada in rastoča podjetja, ki denar nujno potrebujejo za razvoj.

3. Obratni kapital (terjatve, denar, zaloge, poslovne obveznosti)

Pomembna je osredotočenost na obratni kapital, kamor spadajo unovčevanje terjatev, optimizacija zalog in plačevanje obveznosti. Uporabite notranje premoženjske rezerve (npr. prodajte poslovno nepotrebno premoženje) in maksimalno davčno optimizirajte poslovanje. Nivo obratnega kapitala je sicer pogojen s panogo, v kateri podjetje deluje. Kljub temu, sploh v času krize, je pomembno, da podjetje poskuša dvigniti likvidnost z zasledovanjem vezave obratnega kapitala na nivoju 0 dni. To pomeni, da podjetje s poslovnimi obveznostmi financira tako terjatve kot zaloge, zato je na mesečnem nivoju potrebno spremljanje vezav zalog, terjatev (DSO) in obveznosti (DPO).

a. Terjatve

Analiza terjatev je izredno pomemben dejavnik vašega poslovanja – nujno morate vedeti, kdo so slabi in kdo dobri plačniki pri vašem poslovanju. Nujno je spremljanje terjatev po zapadlosti (angl. aging scedule). Osredotočite se na zapadle terjatve, reprogramirajte plačila, če je potrebno, in nujno spremljajte bonitetno oceno kupcev (in tudi dobaviteljev). Pri tem preverite, ali redno poravnavajo obveznosti do dobaviteljev, ali so davčni neplačnik, ali so vpleteni v kakšne tožbe itd.

Locirajte slabše plačnike in jim obvezno ustrezno spremenite plačilne pogoje. Ne pustite se že desetič prepričati, da bo račun poplačan naslednji teden. Zaščitite svoj posel! Od strank, ki jim ne zaupate več, za nove posle zahtevajte takojšnja gotovinska plačila. Neplačnikom je včasih pametno ponuditi tudi dodaten popust za plačilo zapadlih računov.

b. Denar

Kot omenjeno, je cilj vsakega podjetnika, da poleg čim višje vrednosti podjetja zagotovi zadostno denarno blazino, ki mora pokriti vsaj nekaj mesečnih rednih operativnih stroškov podjetja.

c. Zaloge

Zavedajte se, da zaloge vežejo vaš denar. Pomembno je, da je količina zalog optimalna, kar zahteva redno analizo in nadzor. Rešujte se starih zalog tudi za drobiž!

d. Poslovne obveznosti

Nujna je odprta komunikacija z dobavitelji o finančni situaciji obeh partnerjev. Pomembno je, da dobavitelja pravočasno obvestite o svojih morebitnih likvidnostnih težavah in poskusite skupaj najti rešitev (npr. začasno podaljšanje plačilnega roka). Daljši rok plačila pomeni, da boste denar, namenjen za plačilo računov, imeli dalj časa na voljo. Zapomnite si, dobaviteljem je v interesu, da vašemu podjetju uspe.

Ravno tako je z vidika nemotenosti dobav materiala, blaga in storitev pomembno spremljati finančno stanje dobaviteljev.

4. Finančni dolg

V času krize je pogovor z bankami ključen. Poskusite se dogovoriti za reprogram plačila glavnic in obresti, zaprosite za nove kreditne linije, hkrati pa iščite alternativne vire financiranja (factoring, leasing, sale and lease back itd.). Odločite se za dolgoročno sodelovanje s tisto banko, ki vam bo najbolj prisluhnila in prišla naproti.

Za premostitev kratkoročnih likvidnostih težav predlagamo dogovor z banko o kratkoročnem financiranju (revolving posojila …). Če imate nezadosten kreditni potencial, poskusite svoje poslovanje financirati prek odprodaje terjatev (faktoring).

5. Kapitalska struktura

Ne pozabite na optimizacijo kapitalske strukture (razmerje med dolgom in kapitalom, dolg/EBITDA …).

6. Zaposleni

Zaposleni so gonilo podjetja, zato je pomembno, da prepoznate ključne kadre, tako imenovane "vlečne konje", in jih ustrezno motivirate.

7. Odgovorne odločitve

Čas krize ni čas za pretiravanje. Nikakor ne sprejemajte naročil, za katera nimate dovolj denarja ali preostalih sredstev, tudi če so na videz dobičkonosna in mamljiva, sicer boste izčrpali življenjsko pomemben denar, posel pa najverjetneje ne bo opravljen.

BV Finančna skupina

KDAJ JE SMISELNO POISKATI POMOČ – KJE IN KAKO VAM LAHKO POMAGAMO ZUNANJI SVETOVALCI

Zavedajte se, da občasno vsakdo potrebuje pomoč. Če nimate dobre kadrovske ekipe ali niste strokovno usposobljeni, se je dobro obrniti na zunanje svetovalce, da vam pomagajo pri optimizaciji finančnih in poslovnih procesov.

Izjemne situacije, kot je tudi trenutna, bodo od vas zahtevale tudi večjo fleksibilnost, ne samo v smislu prilagoditve in načinov oblik dela ter v odnosih do kupcev, temveč tudi v smislu razvijanja novih poslovnih modelov, uvajanja trajnostno naravnanih produktov in storitev ter ustvarjanja novih vrednosti.

Kot že omenjeno, je pomemben razmislek o optimizaciji delovnih procesov, organizaciji dela in logističnih poteh. Potrebno je hitrejše in predvsem učinkovitejše odzivanje ter prilagajanje. V prihodnosti bo to zagotovo veščina, v kateri bodo najuspešnejši prav tisti, ki bodo najbolj prilagodljivi, ne tisti, ki so največji ali najmočnejši. Eno ključnih vlog bo odigrala tudi finančna strategija, ki bo sposobna spremljati ta ritem.

V BV Finančna Skupina smo v ta namen za vas razvili model šestih korakov za pripravo in uresničevanje finančne strategije.

BV Finančna skupina

V krizni situaciji se je treba še toliko bolj zavedati pomena likvidnosti in budno spremljati denarne tokove podjetja, izdelati več mogočih scenarijev, jih redno osveževati z novimi dejstvi in po potrebi prilagoditi poslovni model. Ključna sta spremljanje trga in hiter odziv na spremembe.

Kot kratkoročne finančne ukrepe priporočamo, da izkoristite in upoštevate naslednje nasvete ter instrumente:

 • Izkoristite fleksibilnost bančnih produktov: limit ali moratorij - izkoristite obstoječe kreditne linije do maksimalnega obsega, izpogajajte nove in uporabite faktoring.
 • Izkoristite državno pomoč - spremljajte in izkoristite čim širši nabor spodbud (subvencij, garancij, odloga davkov in prispevkov), ki jih ponuja država.
 • Pregled splošnih (fiksnih) stroškov in zmanjšanje tistih, kjer je učinek znaten.
 • Začasno ustavite oz. odložite izvajanje nepotrebnih investicij.
 • Optimizirajte zaloge --> če to le dopuščata poslovni proces in optimizacija obratnega kapitala.
 • Prodajte poslovno nepotrebno premoženje (npr. finančne naložbe ali nepremičnine).
 • Odložite izplačilo dividend.

Razmislite tudi o uporabi instrumentov in mehanizmov ki jih ponujajo SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) ter sprejeti koronski megazakoni :

Pri izvajanju vseh teh ukrepov ter uporabi instrumentov in mehanizmov, prilagojenih potrebam v času covid-19, vam lahko pomagamo v BV Finančna Skupina, kjer se poleg ocenjevanja vrednosti podjetij ukvarjamo tudi s finančnim svetovanjem majhnim, srednjim in velikim podjetjem. Tem po potrebi na novo definiramo njihov poslovni model, redefiniramo projekcije in definiramo finančno strategijo. Celoten splet naših storitev na tem področju je razviden iz spodnje grafike. Glede na fazo odzivanja na krizo, v kateri ste, izzive, s katerimi se srečujete, in lastne vire za reševanje teh izzivov se lahko odločite za posamezno storitev, posamezen sklop storitev ali pa celoten spekter.

BV Finančna skupina

BV Finančna skupina

Podjetniki moramo nenehno spremljati dogajanja v okolju in se na vse spremembe primerno ter hitro odzivati. Da se boste lahko popolnoma osredotočili na reševanje ključnih izzivov, se je pri tem smiselno povezati z zunanjimi svetovalci, kot je tudi naša BV Finančna Skupina. Ob poznavanju stroke, širšem pogledu na situacijo ter s svojo neodvisnostjo in objektivnostjo vam bomo pomagali najti za vas najustreznejše rešitve.

Za VAS pripravimo:

 • finančno strategijo ali strategijo podjetja kot celote,
 • prenovo poslovnega načrta s projekcijami,
 • poročilo o likvidnosti in solventnosti,
 • oceno kreditnega potenciala s finančno analizo kupcev in tudi dobaviteljev,
 • analizo poslovnega modela – 6 korakov z določitvijo prioritet za nadaljnji razvoj podjetja.

S tem in zgoraj predlaganimi ukrepi boste izboljšali likvidnostno situacijo, svoj položaj na trgu, finančno odpornost in s tem sposobnost nadaljevanja poslovanja v spremenjenih pogojih. Upoštevanje nasvetov je ključno predvsem za dejavnosti, odvisne od parterjev, ki jih je ekonomska ustavitev ("lock down") najbolj prizadela.

In ne pozabite: v času krize je finančna odpornost ključnega pomena!

mag. Črtomir Časar, BV Finančna Skupina www.bvfg.si


Naročnik oglasne vsebine je BV Finančna Skupina.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 1
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin