SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča AJPES

Foto: Thinkstock

  • Messenger
  • Messenger

Nove bonitetne ocene že na voljo

 | Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Vsebino omogoča AJPES

Foto: Thinkstock

AJPES je javno objavil letna poročila večine gospodarskih subjektov za leto 2015, pripisane pa so tudi nove bonitetne ocene S.BON za slovenska podjetja, podjetnike in zadruge.

Poslovanje slovenskega gospodarstva se izboljšuje

Podjetja in samostojni podjetniki so v svojih bilancah za leto 2015 izkazali boljše rezultate kot leto prej. Povečali so prihodke, neto dodano vrednost in neto poslovni izid ter zaposlovali več oseb. Rast prihodkov lahko pripišemo povečanju obsega prodaje na trgih EU, kjer so naša podjetja prodala za desetino več kot v letu 2014, podjetniki pa so zabeležili še večjo, kar 12,3-odstotno rast. Prav tako so podjetja in podjetniki v letu 2015 dodatno zaposlovali, po opravljenih delovnih urah za 5,0 % več kot leto prej. Neto čisti dobiček podjetij se je glede na leto 2014 povečal za 95,4 % in znaša 1,7 milijarde evrov, pri podjetnikih pa za 10,5 % in znaša 361 milijonov evrov.

Kako bo v letu 2016?

Bonitetne ocene AJPES izražajo kreditno tveganje oziroma verjetnost, da bo pri določenem podjetju v roku enega leta prišlo do stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije. Ugodni trendi v gospodarstvu se tako odražajo tudi v bonitetnih ocenah za leto 2016. Podjetja so razvrščena v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) ‑ višja kot je ocena, večja je verjetnost, ta bo ocenjevano podjetje zašlo v težave.

Pozitivni trendi pri poslovanju glede na preteklo leto najbolj izraziti v podjetjih, ki delujejo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, sledijo finančna in zavarovalniška dejavnost, poslovanje z nepremičninami ter informacijske in komunikacijske dejavnosti z zmernim, a nadpovprečnim izboljšanjem poslovanja.

Izrazito negativni trendi pri poslovanju, ki so se odrazili v velikem povečanju verjetnosti za nastop dogodka neplačila v letu 2016, so zaznani v dejavnosti rudarstvo, v dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti. Sledi dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. Manj intenzivni, a še vedno nadpovprečno negativni trendi, pa so zaznani v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

posel, pisarna, podjetništvo | Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Najboljše bonitete lahko pričakujete pri podjetniških in poslovnih svetovalcih

Največji delež dobrih bonitetnih ocen (SB1 do SB4) je AJPES pripisal podjetjem, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, saj je dobro ocenjenih kar 79 % podjetij, sledijo podjetja, ki delujejo v okviru pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve (75 % podjetij). Visok delež dobrih bonitetnih ocen (med 65 in 75 %) je tudi med podjetji z dejavnostjo socialno varstvo z nastanitvijo ali brez nastanitve, druge informacijske dejavnosti, pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, dejavnost oskrbe stavb in okolice ter dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti. Pri teh podjetjih je v letu 2016 pričakovati bistveno manjšo pojavnost insolventnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Kje lahko glede na bonitetne ocene pričakujete težave?

Pogosteje se bodo z insolventnostjo srečevala podjetja, ki jih je AJPES ocenil z ocenami med SB8 in SB10. Med njimi izstopajo podjetja iz dejavnosti obdelave in predelave lesa, saj je med njimi kar 65 % slabo ocenjenih. Med 50 in 40 % je slabo ocenjenih podjetij znotraj dejavnosti skladiščenja in spremljajoče prometne dejavnosti, storitev za rudarstvo, proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter tiskarstva.  

Ali lahko vsakdo preveri vsakogar?

Zanimalo nas je, ali res lahko dobimo bonitetno poročilo kateregakoli podjetja v Sloveniji. V AJPES so nam pojasnili, da so bonitetne ocene pripisali vsem poslovnim subjektom (podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam), ki so predložili svoje letno poročilo za leto 2015 in so bili v tem letu tudi poslovno aktivni ter da jih lahko subjekti o svojem poslovanju dobijo brez omejitev. Seveda je mogoče pridobiti bonitetne ocene drugih poslovnih subjektov, tudi večine podjetij, ki so zavezana k reviziji računovodskih izkazov, če AJPES razpolaga z njihovim soglasjem za uporabo nerevidiranih podatkov pred javno objavo revidiranih letnih poročil.

delitve: 13
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin