SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Kakšne so razlike med višjo in visoko šolo?

B&B študij |  | Foto:
Oglasno sporočilo

V Sloveniji znotraj visokošolskega sistema delujejo štiri univerze, in sicer tri javne (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) in ena zasebna (Univerza v Novi Gorici). Pod njihovo okrilje spadajo posamezne fakultete. Vse večji pa je tudi vpliv samostojnih visokošolskih zavodov, ki izvajajo različne izobraževalne programe.

Visokošolski, univerzitetni in višješolski študij – stopnje in ravni izobrazbe

Študijski programi za pridobitev izobrazbe v RS se razvrščajo v tri stopnje: prva, druga in tretja stopnja.

Univerzitetni študij

Univerzitetni študij traja od 3 do 5 let. Za vpis v univerzitetni študijski program je potrebna opravljena splošna matura, na posameznih študijskih programih pa se je mogoče vpisati tudi z opravljeno poklicno maturo in dodatnim opravljenim petim predmetom splošne mature. Po uspešno zaključenem univerzitetnem študijskem programu diplomant pridobi diplomsko listino in strokovni naziv "univerzitetni diplomirani …", ob nazivu izobrazbe se zapisuje kratica UN, zapisana v oklepaju.

Dodiplomski študij traja tri ali štiri leta (1. bolonjska stopnja)

Po uspešno zaključeni prvi stopnji bolonjskega študija, ki praviloma traja tri, izjemoma (na posameznih fakultetah) pa štiri leta, pridobite strokovni naslov diplomant oziroma diplomantka (UN/VS). Raven izobrazbe za visokošolski in za univerzitetni študij 1. bolonjske stopnje je 7 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

Podiplomski študij traja eno ali dve leti (2. bolonjska stopnja)

Pogoj za vpis na (podiplomski) študij 2. bolonjske stopnje je uspešno dokončana prva stopnja študija. Po uspešno zaključeni drugi stopnji diplomant pridobi strokovni naziv magister oziroma magistrica stroke (UN). Raven pridobljene izobrazbe je 8 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

Enoviti magistrski študij traja pet (ali šest) let brez vmesne diplome

V enoviti magistrski študij sta združeni prva in druga stopnja bolonjskega študija, študij tako traja pet ali šest let brez vmesne diplome. Zaključek izobraževanja se opravi z magistrskim delom (medicina, arhitektura, veterina, farmacija). Strokovni naslov, pridobljen s tem študijem, je prav tako magister oziroma magistrica stroke, raven izobrazbe pa 8 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

Doktorat znanosti je končna in najvišja stopnja študija

Doktorski študij traja tri študijska leta in se zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije. Po uspešnem zaključku pridobite znanstveni naslov doktor znanosti. Raven pridobljene izobrazbe je 10 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

B&B študij | Foto:

Vir: https://www.nok.si/

Katere so razlike, prednosti in pomanjkljivosti višje šole v primerjavi z visoko šolo?

Če so nam univerzitetni študijski programi bolj ali manj razumljivi, pa se še vedno pogosto sprašujemo, katere so pravzaprav bistvene razlike med višjo in visoko strokovno šolo. Razlike vsekakor so in ne le v trajanju študija, pač pa tudi v obsegu znanj in kompetenc, ki jih diplomanti z zaključenim študijem pridobijo. SOK Raven pridobljene izobrazbe po zaključku višje šole je 6/1 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), v primerjavi z visokošolskimi študijskimi programi, po katerih študent po zaključku pridobi raven 7 po SOK oziroma 1. bolonjski stopnji.

Prednosti vpisa na višjo šolo

Vsi višješolski programi trajajo dve leti oziroma štiri semestre. Na višješolske študijske programe se lahko vpišete s poklicno ali splošno maturo. Višješolski študij je naravnan praktično, zato večina programov vključuje tudi praktični del študija. Po uspešnem diplomiranju pridobite raven izobrazbe 6/1 po Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).

Študij na višjih strokovnih šolah poteka enako kot na fakultetah. Izvaja se v obliki predavanj, seminarjev in vaj. Večji poudarek je seveda na praktičnih primerih. Za uspešno dokončanje študija je treba napisati diplomsko delo.

Na višjih strokovnih šolah potekata redni in izredni študij, izvajajo pa ga tako javne kot zasebne višje strokovne šole. Na javnih višjih šolah je mogoče študirati redno ali izredno, na zasebnih pa je študij namenjen predvsem odraslim in poteka v obliki izrednega študija. Posamezne šole dajejo velik poudarek tudi študiju od doma, z uporabo e-učilnic.

Po uspešno zaključenem naravoslovnem programu na višji šoli dobite naziv inženir, v drugih smereh ekonomist, poslovni sekretar … Lahko se odločite za nadaljevanje študija na visoki šoli, kjer se vpišete neposredno v 2. letnik večine visokošolskih programov. Izobraževanje na višji šoli torej daje možnost postopnega pridobivanja novih znanj in kompetenc, zato je še posebej primerno za odrasle osebe, ki se odločajo za izobraževanje ob delu. Vpis na višjo šolo predstavlja prvo stopničko na poti do uspeha in nekakšno odskočno desko tudi za vse tiste, ki si v nadaljevanju zaželijo in zmorejo tudi več. Prednost prinašajo tudi številne uporabne praktične izkušnje, ki so obvezni sestavni del večine višješolskih študijskih programov pri nas.

Ena pomembnih prednosti študija na višji šoli je vključevanje študentov, ki so opravili del študija na visokih šolah ali na fakultetah, vendar ga niso dokončali. Ob upoštevanju že doseženih kompetenc je dokončanje študija na višji šoli lažje.

Kako poteka izobraževanje na visoki strokovni šoli?

Visokošolski strokovni študijski programi trajajo 3 do 4 leta. Za vpis na visokošolske strokovne študijske programe zadostuje opravljena poklicna matura. Sestavni del visokošolskih študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Po uspešno zaključenem študiju na visoki strokovni šoli diplomant pridobi strokovni naslov, npr.: "diplomirani okoljevarstvenik" in ima v oklepaju zapisano kratico VS. Raven pridobljene izobrazbe je 6/2 po Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oziroma 7 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

Še vedno razmišljate?

Odločite se ta trenutek! Vpišite se v eno višjih ali visokih strokovnih šol in začnite svojo izobraževalno pot z majhnimi, toda zanesljivimi koraki. Vpis v šolo je prav poseben izziv zlasti za tiste, ki že imate nekaj izkušenj, znanj in opravljenih izpitov iz preteklosti. V izobraževalnem centru B&B smo vam na voljo za vsa vprašanja in podporo. Vabljeni!

 Naročnik oglasnega sporočila je B&B Visoka šola za trajnostni razvoj.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin