SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča CARE4CLIMATE
  • Messenger
  • Messenger
Teden za prihodnost planeta

Kraj na Dolenjskem prejel nepovratna sredstva za pomembno poslanstvo

Vsebino omogoča CARE4CLIMATE

V Evropski uniji v stavbnem sektorju porabimo kar 40 odstotkov celotne energije. Zaradi tega sta ukrepa, kot sta zmanjšanje porabe energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektorju, nujna za zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske unije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

prenova

Velike energijske prihranke pri energetski porabi stavb dosežemo z ustrezno energetsko prenovo starejših stavb, spremembo načina ogrevanja ter prenovo ogrevanja in zamenjavo vira toplote. Za boljšo prihodnost planeta in nas je treba zagotoviti ustrezne bivalne prostore, ki racionalno porabljajo energijo in uporabljajo energetsko obnovljive vire energije.

Si zaveznik planeta? SODELUJ V NAGRADNEM KVIZU!

Postati podnebno nevtralno gospodarstvo

obnovljivi viri energije

Vsebnost toplogrednih plinov v ozračju se je močno povečala z razvojem industrializacije. Več toplogrednih plinov v ozračju pa je vodilo do povečanega učinka tople grede in do globalnega segrevanja.

Koncentracija najpomembnejšega toplogrednega plina CO2 se je od leta 1970 povečala za okrog 40 odstotkov, povprečna globalna temperatura na zemeljskem površju pa se je v zadnjih 130 letih zvišala za okoli 0,85 ± 0,2 °C.

Evropska unija se je zavezala svoje izpuste zmanjšati za vsaj 55 odstotkov in do leta 2050 postati podnebno nevtralno gospodarstvo. Vsi skupaj si želimo svet sčasoma pripeljati na pot omejitve globalnega segrevanja pod dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko obdobje.

Celovita energetska sanacija štirih javnih objektov

FOTO: arhiv Občine Šentjernej FOTO: arhiv Občine Šentjernej

Tako so tudi v Občini Šentjernej sprejeli ukrepe, ki bodo pripomogli k razogljičenju družbe, k bolj zeleni prihodnosti. Občina bo namreč energetsko prenovila štiri občinske stavbe. Uspešna kandidatura na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin je prinesla sredstva za izvedbo celovite energetske sanacije štirih javnih objektov.

Javni sektor ima pri prenovi stavb vodilno vlogo, zato je načrtovana obnova v Občini Šentjernej dober primer pozitivne prakse. Občina je na razpisu pridobila nepovratna sredstva v višini skoraj 1,2 milijona evrov. Energetska sanacija obravnava izvedbo celovite energetske sanacije štirih javnih objektov v lasti Občine Šentjernej. To so Osnovna šoka Šentjernej, Podružnična šola Orehovica, Kulturni center Primoža Trubarja s Krajevno knjižnico Šentjernej ter Zdravstvena postaja Šentjernej.

Občina Šentjernej Foto: STA Občina Šentjernej Foto: STA

Energetska obnova vseh objektov je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Energetska sanacija se bo začela predvidoma junija letos in končala septembra 2022. Operacijo bodo izvedli v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Do leta 2050 za od 80 do 95 odstotkov zmanjšati emisije toplogrednih plinov

dolenjska Zaradi velikega pomena energetske prenove stavb je tudi vlada Republike Slovenije marca letos sprejela dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050, saj bo več kot 75 odstotkov stavb, ki jih poznamo danes, leta 2050 še vedno v uporabi, zato se vlaganje v trajnostno energetsko prenovo zdi še kako smiselno.

Poleg prenove stavb bodo spodbujali vzpostavljanje usmerjenega načina ogrevanja in večjo uporabo centraliziranih sistemov ogrevanja. Želijo si namreč doseči dolgoročen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v EU za od 80 do 95 odstotkov do leta 2050 v primerjavi z letom 1990.

Kaj pa v svoji občini in pri sebi doma naredite za bolj zeleni planet?

Ptuj C4C

Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo "krotiti" podnebne spremembe.

V Bohinju, na Jesenicah, v Budanjah, Škofji Loki in drugod dokazujejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo mogoče in praktično izvedljive.

Naj tudi vaša občina postane zaveznik planeta.

PREVERI ŠE VEČ DOBRIH ZGODB.

Bohinj Novice Slovenski turistični biser, kjer svojega avtomobila ne boste pogrešali Jesenice C4C Novice Uspešnica, ki so jo skupaj spisali stanovalci bloka na Jesenicah Škofja Loka Novice Tisti dnevi v letu, ko je varno stopiti s pločnika na cesto

Ali si zaveznik planeta?

Vsak peti Slovenec meni, da so podnebne spremembe najresnejša težava, s katero se spoprijema svet, kaže v lanskem letu opravljena raziskava Evropske komisije.

V projektu LIFE IP Care4Climate so prepričani, da je skrajni čas, da od besed preidemo k dejanjem.

Poznaš vzroke sprememb in ukrepe za blažitev njihov posledic bolje od svojih prijateljev?

Preveri svoje znanje in sodeluj v nagradnem žrebanju. Podarili bomo:

- 1 nahrbtnik in

- 3 majice.

Reši podnebni kviz!

Imamo Samo 1 planet: Prehod Slovenije v nizkoogljično družbo

samo1planet Navdihujoča spletna stran Samo 1 planet, kjer uporabniki lahko poiščejo številne ideje in zanimivosti s področja varovanja okolja in prehoda v nizkoogljično družbo, je nastala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga  sofinancirajo s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Partnerji projekta delujejo na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Cilj je učinkovito izvajanje ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2030.

logo C4C CARE4CLIMATE

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin