Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Petek,
1. 12. 2023,
14.13

Osveženo pred

2 meseca, 4 tedne

Oglasno sporočilo

Natisni članek

osebni stečaj upniki Pravnik na dlani dolgovi PR članek

Petek, 1. 12. 2023, 14.13

2 meseca, 4 tedne

Kdaj lahko kot upnik ugovarjam zoper odpustov dolgov?

Oglasno sporočilo

Osebni stečaj predstavlja rešilno bilko za posameznike, ki se soočajo s težo nepremostljivih dolgov. Ta postopek, ki je uravnotežen in upošteva tako interese dolžnikov kot tudi upnikov, omogoča nekakšen ponovni začetek. Veliko vemo o ukrepanju dolžnika, kako pa je na nasprotni strani – če smo upnik? Kdaj lahko ugovarjamo zoper odpust obveznosti?

ugovor upnika_naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

Odpust obveznosti in preizkusna doba

Odpust obveznosti je ključni del večine osebnih stečajev, kjer lahko stečajni dolžnik pred končanjem postopka osebnega stečaja zaprosi za osvoboditev od dolgov, nastalih pred začetkom stečaja. Če sodišče predlog odobri, določi preizkusno obdobje za finančno rehabilitacijo dolžnika. Vendar je za uveljavitev odpusta obveznosti treba izpolnjevati določene stroge pogoje in upoštevati izjeme. Povedano drugače: namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Če sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti, s sklepom določi preizkusno dobo (od dveh do petih let). To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznost. V tem času mora dolžnik, če je brezposeln, aktivno iskati zaposlitev in hkrati upravitelja obveščati o svojem premoženjskem stanju.

Stečajni postopek je lahko zelo zapleten postopek. Še posebej je težko, ko smo nasičeni z informaciji, ki jih niti dobro ne razumemo, zato je tu Pravnik na dlani! Pravno svetovanje je sedaj le en klic stran – na 01 280 8000 je dosegljivo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Kdaj lahko ugovarjam zoper odpust dolgov?

V postopku osebnega stečaja ima vsak upnik možnost vložiti na sodišče ugovor proti odpustu obveznosti dolžnika. To lahko stori, če meni, da obstajajo ovire za odpust dolgov oz. da upnik zlorablja pravico do odpusta obveznosti.

Torej, če je:

  • bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence, ali je
  • bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let.

ugovor upnika_banner | Foto:

 

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen (in se upnik zato lahko pritoži), če dejanja dolžnika v petih letih pred začetkom stečaja ali na podlagi njegove finančne situacije kažejo na nasprotje z osnovnim namenom odpusta obveznosti. Taki primeri so:

  • če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja podal napačne ali nepopolne podatke za davčne namene, zaradi česar mu je bil odmerjen ali naknadno naložen davek ali prispevki v višini vsaj štiri tisoč evrov,
  • če je dolžnik v petih letih pred začetkom stečaja z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem finančnem stanju pridobil posojilo, subvencijo ali druge oblike javne pomoči v vrednosti najmanj štiri tisoč evrov,
  • če je dolžnik v petih letih pred stečajem prevzemal obveznosti, ki so bile nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali je neodplačno ali za simbolično plačilo razpolagal s svojim premoženjem,
  • če je dolžnik izvedel pravno dejanje, ki po ZFPPIPP velja za izpodbojno, ali
  • če lahko dolžnik glede na svoje finančno stanje v celoti izpolni svoje obveznosti.
Potrebujete pomoč pri sestavi ugovora zoper odpusta obveznosti? Ne belite si glave, Pravnik na dlani poleg pravnega svetovanja opravlja tudi storitve pregleda pravne dokumentacije, dokumentacijo, kot so pritožba, dopis, ugovor, pa vam tudi pripravimo. Pokličite 01 280 8000 – dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

 

Ugovor zaradi prekratkega preizkusnega obdobja

Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. V tem primeru je rok za ugovor šest mesecev po objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti.

Kako lahko kot upnik ugovarjam?

Upnik na sodišče, ki vodi postopek, vloži ugovor. Po prejemu ugovora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpiše narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti. Vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti se mora naloga udeležiti, sicer se razume, da je narok umaknil. Upnik ima za ugovor proti odpustu obveznosti čas do poteka preizkusnega obdobja.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O. 

Ne spreglejte