SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock

  • Messenger
  • Messenger

Kako uspeti v dejavnosti, kjer je zaposlenih kar 30 milijonov ljudi?

Foto: Thinkstock
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock

Trgovinska dejavnost je ena največjih na svetu, zato v njej najdemo tudi veliko priložnosti za zaposlitev. A kako uspeti v tako številni konkurenci? Poskrbite za prava in ključna znanja!

Vsak sedmi Evropejec zaposlen v trgovinski dejavnosti

Trgovska podjetja na področju maloprodaje v Evropi zaposlujejo približno 20 milijonov ljudi, podjetja na področju trgovine na debelo pa še deset milijonov. Kot navaja evropsko združenje trgovcev EuroCommerce, to pomeni, da je eden izmed sedmih Evropejcev zaposlen v sektorju trgovine na drobno in debelo.

Mladi potrebujejo spodbudo in prave kompetence

Mnogo od zaposlenih v trgovini je mladih, ki začenjajo svojo prvo zaposlitev. Nekateri začnejo svojo zaposlitveno pot v trgovinski dejavnosti z drugačnimi poklicnimi kompetencami, kot jih pri svojem delu potrebujejo, zato mnoga trgovska podjetja investirajo v razvoj zaposlenih ter jim pomagajo osvojiti ustrezna znanja in veščine za kakovostno in posledično osebno izpolnjujoče opravljanje dela. Pri tem se povezujejo z izobraževalnimi institucijami in drugimi organizacijami na področju izobraževanja in usposabljanja.

 

Ključ je v stalnem nadgrajevanju znanja, ki ga zahtevajo poklici današnjega časa

Cilj poklicnega in strokovnega izobraževanja je opremiti posameznike z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebni za opravljanje določenega poklica oziroma so širše uporabni na trgu dela. Navedeno je izjemnega pomena tudi za trgovinsko dejavnost, saj je za to, da bi trgovska dejavnost tudi v prihodnje ostala dinamična ter uspešna, treba med drugim zasledovati tudi cilje, da se opremi ljudi z ustreznimi kompetencami za poklice današnjega časa ter prihodnosti v trgovinski dejavnosti.

Trgovinska zbornica Slovenije, kot samostojno, prostovoljno, nepridobitno, reprezentativno združenje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki na trgu opravljajo samostojno trgovinsko dejavnost in preostale z njo povezane dejavnosti, velik poudarek v okviru svojega delovanja daje tudi poklicnemu in strokovnemu usposabljanju, vseživljenjskemu učenju ter zmanjševanju vrzeli med usposobljenostjo kadrov in potrebami delodajalcev.

Priložnost za karierno napredovanje: poslovodski izpit

Eno izmed pomembnih možnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju trgovinske dejavnosti zagotovo predstavlja opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja in s tem pridobitev srednje strokovne izobrazbe. V okviru opravljanja poslovodskega izpita kandidati pridobijo znanja, ki jih trgovski poslovodja potrebuje za samostojno in kakovostno strokovno delo ter organiziranje in vodenje delovnih procesov v trgovini.

Naredite korak naprej k uspešni karieri. Naredite korak naprej k uspešni karieri. Foto: Thinkstock

Prednosti programa Trgovski poslovodja

Prednosti programa Trgovski poslovodja so zlasti, da program vsebinsko odraža potrebe po veščinah in znanjih za profil trgovski poslovodja v trgovinski dejavnosti ter da je namenjen osebam z delovnimi izkušnjami v trgovinski dejavnosti ter tudi na ta način zagotavlja ustrezno dopolnjevanje teoretičnih vsebin s praktičnimi izkušnjami. Poleg tega je program prilagojen časovnim okvirom kandidatov, ki pogosto izobraževalne aktivnosti izvajajo poleg svojih delovnih obveznosti.

Kdo lahko opravlja poslovodski izpit?

K opravljanju poslovodskega izpita se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno IV. raven izobrazbe (srednjo poklicno izobrazbo) in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti. Prva prijava je mogoča kadarkoli med letom, seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti ob vpisu, pa je objavljen v okviru vsakoletnega razpisa za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja, dostopnega na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenije: http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja.

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec

Mladi potrebujejo sodobna znanja, ki jih bodo opremila s potrebnimi kompetencami za vstop na trg dela. Mladi potrebujejo sodobna znanja, ki jih bodo opremila s potrebnimi kompetencami za vstop na trg dela. Foto: Thinkstock

Izobraževanje za pridobitev poklica prodajalec je mogoče v okviru srednjega poklicnega izobraževanja. Izobraževalni program Trgovec traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom. V sklopu izobraževalnega programa Trgovec, ki ga za mladino izvajajo srednje šole po Sloveniji ter za odrasle udeležence organizacije za izobraževanje odraslih, kandidati pridobijo znanja za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini.

Izobraževalni program Trgovec vključuje tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, v okviru katerega imajo dijaki priložnost spoznati konkretno delo prodajalca ter praktično izkusiti delovno okolje v trgovini. V zvezi s tem Trgovinska zbornica Slovenije na podlagi javnega pooblastila med drugim verificira učna mesta v podjetjih ter vodi register učnih mest, ki je dostopen na spletni strani TZS: http://www.tzslo.si/register-ucnih-mest.

V program vključeni tudi delodajalci

Program prav tako delodajalce seznanja z možnostmi sklepanja različnih vrst učnih pogodb kot tudi možnostmi podaljšanja praktičnega usposabljanja z delom v primeru sklenitve individualne učne pogodbe z dijakom. Predstavniki delodajalcev se v sodelovanju s srednjimi šolami po vsej Sloveniji redno udeležujejo tudi zaključnih izpitov izobraževalnega programa Trgovec.

Oglejte si predstavitveni film

Z namenom predstavitve poklica Prodajalec ter izobraževalnih in kariernih možnosti je Trgovinska zbornica Slovenije pripravila predstavitveni film, ki si ga lahko ogledate na povezavi: http://www.tzslo.si/predstavitev-poklica-prodajalec, v nekoliko razširjeni različici pa je na voljo tudi v obliki zgoščenke

Usposabljanje za blagovne manipulante

Trgovinska zbornica Slovenije letno organizira tudi usposabljanje, namenjeno blagovnim manipulantom v trgovinski dejavnosti, ki vključuje vsebine s področij splošnih kompetenc za blagovne manipulante, ravnanja z neživilskimi izdelki, ravnanja z živilskimi izdelki in praktične osnove glede ravnanja s posameznimi blagovnimi skupinami. Usposabljanje je namenjeno predvsem osebam, ki dosegajo raven izobrazbe, nižjo od IV., in ki opravljajo dela blagovnega manipulanta ali pa so iskalci zaposlitve za ta dela v trgovinski dejavnosti. Usposabljanje po programu traja skupaj 24 pedagoških ur v štirih dnevnih terminih.

Akademija TZS

Ena izmed stalnih nalog Trgovinske zbornice Slovenije je tudi organizacija izobraževanj in strokovnega usposabljanja s področja trgovinske dejavnosti. Funkcionalna izobraževanja, predvsem z različnih zakonodajnih področij (davčni predpisi, predpisi s področja živil in neživil, delovnopravna in pokojninska zakonodaja …), potekajo pod blagovno znamko Akademija TZS. Informacije o aktualnih seminarjih, izobraževanjih in dogodkih so na voljo na spletni strani TZS ter v glasilu zbornice T-Informacije.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin