Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
22. 2. 2024,
11.12

Osveženo pred

1 mesec, 3 tedne

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3,23

Natisni članek

Jakob Bec Ljudmila Novak Jernej Vrtovec Janez Ciglar Kralj David Klobasa Vida Čadonič Špelič Matej Tonin Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka NSi

Četrtek, 22. 2. 2024, 11.12

1 mesec, 3 tedne

Dogodek NSi, ki je bil in ga hkrati ni bilo

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3,23
Vabilo Nsi | Sporočilo za javnost stranke NSi po "tradicionalnem zimskem posvetu" 9. januarja letos. | Foto NSi

Sporočilo za javnost stranke NSi po "tradicionalnem zimskem posvetu" 9. januarja letos.

Foto: NSi

Inštitut Janeza Evangelista Kreka, ki sta ga ustanovila vidna člana stranke Nova Slovenija, je organiziral izobraževanje na istem mestu in ob istem času, kot je potekal tudi posvet stranke NSi. Medtem ko so o posvetu poročali tako stranka kot mediji, pa o izobraževanju inštituta ni najti nobene digitalne sledi ali poročil. Pri NSi danes pojasnjujejo, da so bili vidni člani stranke na izobraževanju inštituta, ki je tudi pokril večino stroškov, povezanih z dogodkom. Ter da je posvet vsako srečanje "vidnih posameznikov, ki skupaj razpravljajo in se posvetujejo o odprtih vprašanjih v stranki, državi ali širše." Ob celotni zgodbi se pojavlja vprašanje o možnem obvodnem financiranju delovanja politične stranke prek povezanega inštituta. 

V začetku leta, 8. in 9. januarja, je v Podčetrtku v termah potekal "tradiconalni zimski posvet NSi", kjer so se "predstavili kandidati stranke za evropske volitve". Med drugim je na dogodku "vodstvo NSi opozorilo na vse številčnejše nezakonite prehode meje". Tako so pri NSi zapisali 9. januarja v sporočilu za javnost. In tako so o dogodku januarja poročali mediji. 

"Zelo sem zadovoljen, da so se vsi moji kolegi dali na razpolago, ker Evropo dejansko čakajo številni izzivi. Zadovoljen sem pa tudi, da smo se poenotili vsebinsko in programsko, kaj je tisto, kar je ključno," je 9. januarja za oddajo 24ur zvečer dogajanje v Podčetrtku komentiral predsednik stranke Matej Tonin. V oddaji so pred pogovorom s Toninom poročali o tem, da bodo na kandidatni listi NSi za evropske volitve tudi vidni predstavniki stranke.

To je bilo januarja. Danes pa ...

Danes pa pri NSi pojasnjujejo, da je na omenjena datuma v Podčetrtku potekalo izobraževanje v organizaciji Inštituta Janeza Evangelista Kreka (v nadaljevanju IJEK). "Vabilu IJEK na posvet so se odzvali poslanci NSi, prav tako pa nekateri strokovnjaki s področja komunikacij, medijev, energetike in trga delovne sile, ki niso člani stranke," so na vprašanja za Siol.net odgovorili iz NSi. 

Pri stranki danes poudarjajo, da v Podčetrtku "ni šlo za srečanje katerega izmed organov NSi in ker niso bili povabljeni vsi člani izvršilnega odbora, tovrstne udeležbe predstavnikov NSi ne moremo poimenovati drugače kot 'posvet'. Izraz 'posvet' v NSi uporabljamo vedno, kadar vidni posamezniki med seboj razpravljajo o odprtih vprašanjih v stranki, državi ali širše. Posveti potekajo med prekinitvami pred glasovanji v državnem zboru, pred nastopi predstavnikov NSi v medijih, ob obiskih na terenu, na sestankih z nevladnimi organizacijami in think tankih. Zato je bilo to tako navedeno tudi v sporočilu za javnost," so sporočili iz NSi.

Zakaj je ta zgodba sploh pomembna?

Ključno vprašanje celotne zgodbe je, ali politične dejavnosti stranke NSi financira IJEK. Oziroma v primeru, ki ga obravnava članek, ali je v resnici v Podčetrtku potekal strankarski dogodek, njegove stroške (namestitev udeležencev, hrana, najem dvorane ...) pa je plačal inštitut pod pretvezo izobraževanja?

Če je IJEK res plačal strankarski dogodek, bi to lahko bilo sporno z vidika zakona o financiranju strank. Te se lahko namreč financirajo iz članarin, prispevkov fizičnih oseb, prihodkov od premoženja in iz proračuna. In so pri tem zelo omejene tako glede tega, kdo lahko denar donira, kot glede višine donacij. Nad poslovanjem političnih strank bdi računsko sodišče.

Na drugi strani pa je IJEK pravnoformalno zasebni zavod. In kot tak ni zavezan javno poročati o svojem poslovanju, stroških in virih prihodkov. Zato kot je nakazala zgodba Inštituta 1. maj in stranke Socialni demokrati, obstaja nevarnost, da so politični inštituti uporabljeni za obvodno financiranje dejavnosti političnih strank. Kot so tudi strankarski posveti in kongresi.
Klemen Žibert, Volitve za predsednika SD
Novice Novi generalni tajnik SD napovedal preučitev morebitnega spornega financiranja

O kandidatni listi za evropske volitve 

V medijih je 9. januarja odmevala informacija, kdo vse bo za NSi kandidiral na evropskih volitvah. Imena so v nastopih za medije po posvetu komentirali tudi vidni člani stranke. Vendar, tako NSi danes, kandidatna lista za evropske volitve (še) ni potrjena. 

"To ne drži, na omenjenem posvetu lista NSi za evropske volitve ni bila potrjena. V skladu s pravili NSi za evropske volitve je dolžnost predsednika stranke, da predlaga listo kandidatov za evropski parlament izvršilnemu odboru NSi, ki to listo na tajnih volitvah potrdi ali zavrne. To nameravamo storiti v začetku aprila," so na vprašanje, ali je bilo poročanje medijev o kandidatni listi pravilno, odgovorili pri NSi.

"Tovrstnih dogodkov je bilo v preteklosti že več kot deset, kot je bil tudi tisti v Portorožu, in jih praviloma organiziramo vsaj enkrat letno," nam je na vprašanje, ali je IJEK tudi septembra lani v Portorožu organiziral dogodek, odgovoril direktor inštituta Jakob Bec. Istočasno je namreč v Portorožu potekal posvet NSi. Na fotografiji s posveta NSi, ki jo je na Instagramu 5. septembra lani objavil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, sta tudi poslanka Vida Čadonič Špelič in članica izvršilnega odbora NSi Mateja Ribič. | Foto: Instagram "Tovrstnih dogodkov je bilo v preteklosti že več kot deset, kot je bil tudi tisti v Portorožu, in jih praviloma organiziramo vsaj enkrat letno," nam je na vprašanje, ali je IJEK tudi septembra lani v Portorožu organiziral dogodek, odgovoril direktor inštituta Jakob Bec. Istočasno je namreč v Portorožu potekal posvet NSi. Na fotografiji s posveta NSi, ki jo je na Instagramu 5. septembra lani objavil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, sta tudi poslanka Vida Čadonič Špelič in članica izvršilnega odbora NSi Mateja Ribič. Foto: Instagram

To danes pravijo Tonin, Vrtovec, Novakova ...

Odgovori oseb, ki so po poročanju medijev in glede na izjave vidnih predstavnikov stranke na "seznamu potencialnih kandidatov za listo NSi za evropske volitve", se sicer nekoliko razlikujejo od uradne različice stranke glede tega, kaj se je pravzaprav dogajalo v začetku januarja v Podčetrtku. Poslanka Vida Čadonič Špelič je tako na primer v odgovoru na vprašanja Siola potrdila, da je bil "proces evidentiranja kandidatov uradno končan", medtem ko je župan David Klobasa navedel, da so "imena, ki krožijo v javnosti, neuradna". Njihove odgovore navajamo v celoti:

Evroposlanka Ljudmila Novak

"Analitičnega in izobraževalnega posveta z vidnimi člani NSi v Podčetrtku v prostorih Term Olimia sem se udeležila na povabilo Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Posveta sem se udeležila le prvi dan. Stroške prevoza sem si plačala sama. Za vse preostale informacije se prosim obrnite na omenjeni inštitut."

Predsednik NSi in poslanec Matej Tonin

"V Podčetrtku sem 8. in 9. januarja sodeloval na seminarju Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Na dogodku sem bil v ponedeljek in del torka. Prisoten sem bil pri predavanjih, ki so se mi zdela zanimiva. Ob robu seminarja sem imel veliko sestankov in razgovorov z drugimi udeleženci seminarja. Na dogodek sem se pripeljal s svojim avtom. Prevoz sem plačal sam. Stroške nastanitve je plačal organizator seminarja. Kandidatna lista ni bila potrjena. Lani je izvršilni odbor NSi občinske odbore stranke pozval, naj predlagajo oziroma evidentirajo kandidate za evropske volitve. Lokalni odbori so to storili. Med evidentiranimi imeni je tudi moje, vendar pa izvršilni odbor še ni opravil glasovanja o listi NSi za evropske volitve, tako da končna lista še ni znana, prav tako še ni določen vrstni red na listi. Predvideva se, da bomo to storili v začetku aprila."

Poslanec Janez Ciglar Kralj

"Drži, bil sem na dvodnevnem dogodku, na katerega me je povabil IJEK. Šlo je za posvet na temo komunikacijskih trendov in analize aktualnih izzivov v EU. V skladu s tehničnimi pojasnili organizatorja so bili udeležencem kriti vsi stroški razen prevoza. Do uradne potrditve liste še ni prišlo, to bo na eni od prihodnjih sej sprejel izvršilni odbor stranke."

Poslanec Jernej Vrtovec

"Bil sem na dogodku Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Nastanitev je kril organizator dogodka, prevoz je bil moj strošek. Liste NSi za evropske volitve v stranki še nismo potrdili, predvidoma bomo to storili do programske konference, ki bo 6. aprila."

Poslanka Vida Čadonič Špelič

"Na dogodek IJEK sem bila povabljena, a se ga zaradi bolezni nisem udeležila. Kandidatna lista NSi še ni bila potrjena, za zdaj je uradno končan le proces evidentiranja kandidatov."

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa

"Bil sem na dogodku, ki ga je organiziral omenjeni inštitut. Nastanitev in prehrano je plačal organizator, za prevoz sem poskrbel sam. Kolikor vem, lista za EU volitve uradno še ni potrjena, imena, ki krožijo v javnosti, so neuradna."

Kdo vse je še bil na dogodku IJEK?

"Seminar je bil organiziran pod pravilom 'Chatham House'. To pomeni, da lahko udeleženci prosto uporabljajo prejete informacije, vendar ne smejo biti razkrite niti identiteta niti pripadnost govorcev niti identiteta kateregakoli drugega udeleženca," je na poizvedovanje, kdo vse se je udeležil dogodka, odgovoril direktor IJEK Jakob Bec.

"Zaradi omenjenega pravila vam seznama udeležencev ne moremo razkriti, lahko pa poudarimo, da se je izobraževanja udeležilo več kot 30 slušateljev (vabljenih je bilo več kot 40 oseb), ki so prihajali iz različnih okolij, prav tako pa niso bili vsi člani stranke NSi. Na izobraževanje smo povabili odločevalce iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja s področja politike, družbe in gospodarstva," je še dodal Bec.

Pri NSi pa so potrdili, da je bil na dogodku prisoten tudi "del strokovnih sodelavcev poslanske skupine, ki se strokovno ukvarjajo predvsem s komunikacijami, energetiko in trgom delovne sile". Gre torej za uslužbence državnega zbora.

Kdo je plačal stroške dogodka?

Kot je razvidno iz odgovorov članov stranke, je vse stroške dogodka (razen prevoza) plačal IJEK. To so nam potrdili tako pri NSi kot pri IJEK.

"Stroške dogodka v Termah Olimia je kril organizator dogodka, torej IJEK. Za prevoz na in z dogodka je poskrbel vsak udeleženec sam, saj je bilo navodilo organizatorja, da ne krije transportnih stroškov. Stroške prehrane je kril organizator," so pojasnili pri NSi.

"Pri tovrstnih dogodkih stroške prehrane in nastanitve krije inštitut, potnih stroškov udeležencem ne vračamo. Podrobnejših informacij vam žal ne moremo razkriti, saj gre za poslovno skrivnost," pa je o stroških dogodka spregovoril direktor IJEK Jakob Bec.

Levstikova ulica SD
Novice Politični inštituti – izigravanje pravil financiranja političnih strank?

NSi in IJEK

Ali sta IJEK in NSi povezana? Inštitut ima naslov v prostorih stranke v središču Ljubljane in njegov direktor Jakob Bec je mednarodni tajnik NSi. V upravnem odboru IJEK sedijo Rok Prešeren (nekdanji direktor IJEK), Robert Ilc (glavni tajnik NSi), Mojca Sojar (predsednica mestnega odbora NSi v Ljubljani), Katja Berk Bevc (predsednica podmladka NSi, članica članica izvršilnega odbora NSi in strokovna sodelavka poslanske skupine NSi) ter Peter Žmak (predsednik gospodarskega kluba NSi).

IJEK sta sicer 21. decembra 2009 ustanovila Jožef Horvat (trenutno poslanec NSi) in Robert Ilc

170 tisoč evrov letno

Kot smo že poročali, je imel IJEK v letu 2022 168.290 evrov prihodkov. Leto je sklenil z izgubo, ki pa je bila pokrita s sredstvi, ki so ostali kot presežki prihodkov nad odhodki preteklih let. Za leto 2023 načrtujejo, da bodo tekoče leto sklenili z manjšim presežkom.

Pri IJEK sicer poudarjajo, da je sedež inštituta res registriran na istem naslovu kot sedež NSi, "a svojih prostorov IJEK nima, saj svoje dejavnosti izvaja zunaj svojega sedeža". IJEK tako po trditvah direktorja Jakoba Beca NSi ne plačuje najemnine ali za druge storitve. "Inštitut za svoje delovanje sodeluje z zunanjimi in občasnimi sodelavci, redno zaposlenih nima," je še pojasnil Bec.

Od kod IJEK dobi denar, nam na inštitutu niso podrobno pojasnili. Sporočili so le, da inštitut ni prejel donacij fizičnih oseb. Ali IJEK dobi denar tudi iz tujine, nam na inštitutu niso želeli pojasniti.

Računsko sodišče in NSi

Računsko sodišče je lani izvedlo revizijo poslovanja NSi. Stranki so revizorji dali pozitivno mnenje. Je pa stranka zaradi nepravilnosti morala v humanitarne namene nakazati 4.155 evrov. Toliko so namreč znašali prihodki, ki jih stranka ni znala utemeljiti glede na zahteve zakona o financiranju političnih strank.

So se pa revizorji "spotaknili" tudi ob oddajanje prostorov stranke evropski poslanki Ljudmili Novak. Ta je za 30 kvadratnih metrov veliko pisarno stranki vsak mesec plačala 900 evrov. "Ob upoštevanju primerjav s cenami tržnega najema opozarjamo na relativno visok znesek mesečne najemnine. Na tak način stranka lahko prejme višje prispevke fizičnih oseb, ki so sicer omejeni na desetkratnik povprečne bruto mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih statističnega urada za preteklo leto," so zapisali pri računskem sodišču.
Dars, Snežič, Bedenčič in NSi

Spomnimo tudi na razkritja iz pretekle jeseni, po katerih je bil v odstop prisiljen predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, sicer dolga leta vidni član NSi. Pod plazom kritik se je znašel po objavi posnetka na Pop TV 22. oktobra lani, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema pet tisoč evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Snežič naj bi žvižgaču dejal, da ima na Darsu "popolno oblast nad posli", in sicer prek treh ljudi, med drugim predsednika uprave in člana NSi Hajdinjaka.

Zatem so na TV Slovenija razkrili še ime Gašperja Bedenčiča, ki je po navedbah virov v imenu stranke NSi v poslih z Darsom zahteval petodstotno provizijo. Hajdinjak je sicer zavrnil vsakršno vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi, kljub temu pa je potem 6. novembra odstopil s položaja. V Darsu in na Slovenskem državnem holdingu (SDH) so glede očitkov uvedli posebno preiskavo, a rezultate še čakamo.
Ne spreglejte