Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
23. 12. 2021,
0.20

Osveženo pred

3 mesece

Vsebino omogoča Mercator d.d.

Natisni članek

Dobre zgodbe leta advertorial Mercator družbena odgovornost humanitarna pomoč

Četrtek, 23. 12. 2021, 0.20

3 mesece

Mercator: Dobre zgodbe leta

Ko za srečen konec žalostnih zgodb poskrbi trgovec z velikim srcem

Vsebino omogoča Mercator d.d.

Malo je podjetij, ki so tako intenzivno vpeta v vsakodnevno življenje ljudi, kot je Mercator, ki ima v svoji viziji zapisano pomembno načelo. Kot družbeno odgovorno podjetje želi prispevati tudi k razvoju lokalnega in regionalnega okolja ter izboljšati kakovost življenja ljudi, saj se zaveda, da družbena odgovornost ne pomeni le konkurenčne prednosti, ampak enega od elementov nadaljnjega razvoja Skupine Mercator.

MercaTOR | Foto:

V rubriki Dobre zgodbe leta predstavljamo Mercatorjeve dobre zgodbe in ljudi, ki skupaj ustvarjajo najboljšo sosesko.

Mercator sponzorstvo | Foto:

Področij, na katerih deluje Mercator kot družbeno odgovorno podjetje, je veliko, saj se Mercator zaveda vpetosti v družbeno in naravno okolje.

Zato spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj vsakega lokalnega okolja, v katerem deluje, ustvarja širše gospodarske in družbene učinke, oblikuje prijazno in urejeno okolje za potrošnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe blaga in storitev.

MercaTOR | Foto: Mercator Foto: Mercator

Sponzorstva in donacije ter vključevanje v družbenokoristne akcije so pomemben del celovitega družbeno odgovornega delovanja Skupine Mercator, zato Mercator podpira in omogoča humanitarne, športne, kulturne, znanstvene, izobraževalne in druge projekte. Njihovo poslanstvo je pomagati pomoči potrebnim, saj jim ni vseeno za družine in posameznike, ki jim življenje ne prizanaša. "Skupaj delamo dobro, ker verjamemo v dobro za vse in boljše okolje," so prepričani v Mercatorju.

Zahvalili so se tudi junakom in junakinjam, ki so skrbeli za vse nas v času epidemije. Pri Mercatorju se zavedajo, da dobrega soseda prepoznaš po dobrih dejanjih. Zahvalili so se že 13 tisoč srčnim ljudem.

Humanitarnost, zapisana v DNK podjetja

Kot družbeno odgovorno podjetje je Mercator občutljiv za stiske drugih. Usode, ki zaznamujejo življenja posameznikov in družin zaradi bolezni, izgube zaposlitve, elementarnih in drugih nesreč, poskušajo omiliti po svojih močeh.

V Mercatorju pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Tako letno podprejo okoli 1.300 humanitarnih projektov.

Hiša zavetja Palčica za sirote v najnežnejšem obdobju

MercaTOR | Foto:

Najbolj ponosni so na Krizni center za otroke – Hišo zavetja Palčica v Grosuplju, ki so jo leta 2004 s celotno opremo donirali Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Hiša zavetja Palčica je namenjena malčkom do šestega leta starosti, ki živijo v neprimernem, zanje ogrožajočem okolju, da se tam odpočijejo in počakajo, da se zanje najdejo rejniki oziroma druga ustrezna oskrba. Palčica uspešno deluje že od septembra 2007.

Mala hiša v Plištajnu za najbolj ogrožene otroke

MercaTOR | Foto:

Mala hiša v Pilštanju na Kozjanskem, ki jo je društvo Materina dušica ustanovilo leta 2002, nudi zavetje in celodnevno oskrbo ogroženim otrokom iz vse Slovenije. Gre za uspešen humanitarni projekt, katerega cilj je otrokom zagotoviti varno, sproščeno in dostojno življenje. Mercator je eden od pokroviteljev, ki omogoča nemoteno delovanje hiše.

Dolgoletni donator ZPM Moste-Polje

MercaTOR | Foto:

Mercator že več let kot donator sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje in tako posredno otrokom, mladim in družinam v stiski pomaga s hrano, darilnimi boni in štipendijami.

Dobrodelna akcija Drobtinica

Vsakoletna dobrodelna akcija Drobtinica poteka v organizaciji Rdečega križa Slovenije, njen cilj pa je omiliti pomanjkanje, ki ga čutijo otroci v revščini. Njihovi pobudi se že od leta 2009 pridružuje tudi Mercator z donacijo kruha in pekovskega peciva.

V okviru te humanitarne akcije podarijo več kot štiri tone kruha letno. Pobudo Rdečega križa Slovenije pa podpirajo tudi s promocijo akcije v več kot 50 svojih trgovinah. V osmih letih je Mercator v akciji Drobtinica doniral že več kot 27 ton kruha.

MercaTOR | Foto:

Pomoč društvu onkoloških bolnikov Slovenije

V sodelovanju z Onkološkim inštitutom Mercator pripomore k boljši izvedbi njihovega programa, namenjenega bolnikom, in tako popestri vsaj kakšen dan bivanja v bolnišnici.

"Radi delamo dobro" s pomočjo kupcev

MercaTOR | Foto: Mercator Foto: Mercator

Zanimiva akcija, v katero je Mercator vključil tudi svoje kupce, je potekala aprila 2016. Mercator je v stotih manjših prodajalnah izvedel vseslovensko donatorsko aktivnost Radi delamo dobro, v okviru katere se je za donacijo v skupni vrednosti sto tisoč evrov potegovalo 300 lokalnih društev in organizacij po vsej Sloveniji.

Zmagovalce so določili skupaj s kupci, ki so z vsakim nakupom lahko glasovali za svojega favorita, ki naj bi s prejeto donacijo v vrednosti tisoč evrov uresničil za kraj in njegove prebivalce pomemben projekt. V okviru akcije so kupci oddali več kot 800 tisoč glasov.

MercaTOR | Foto: Mercator Foto: Mercator

V tednih intenzivnega sodelovanja med Mercatorjem in posameznimi lokalnimi okolji so se spletle trdne vezi. Kupci, pa tudi organizacije, društva, zavodi idr. so tako rekoč v en glas pohvalili aktivnost, v kateri se je Mercator znova izkazal kot sosed, ki skrbi za potrebe, želje in pobude zvestih kupcev iz lokalnega okolja, v katerem deluje.

Pomembna je tudi misel na okolje

MercaTOR | Foto: Mercator Foto: Mercator

Mercator si prizadeva tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov. V Mercatorju poslujejo z mislijo na prihodnje rodove in se zavedajo pomena zmanjševanja vplivov na okolje, zato že vrsto let preoblikujejo svoje  procese v okolju prijaznejše. Trudijo se zmanjševati porabo naravnih virov in energentov, servisne embalaže, pisarniškega materiala, količine emisij in vode ter učinkovito ločevati in zmanjševati količine odpadkov.

Izvajajo notranje presoje, obvladujejo neskladnosti in izvajajo ukrepe ter z vsakoletnimi zunanjimi presojami dokazujejo skladnost svojega poslovanja z zahtevami standarda ISO 14001, ki so ga prejeli leta 2009, ter tako pozitivno vplivajo na celotno naravno okolje.

ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem je mednarodno sprejet standard, ki vsebuje zahteve, ki se nanašajo na varovanje okolja ob upoštevanju veljavne zakonodaje in regulative. Temelji na procesnem pristopu, ki vključuje cikel "planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj" (PDCA), upravljanje okoljskih tveganj in priložnosti ter okoljske vidike.
Ne spreglejte