SiolNET. Trendi Nazaj v šolo
Vsebino omogoča Rokus Klett
  • Messenger
  • Messenger

Kakšen tip učenca je vaš otrok?

učilnica |  | Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Vsebino omogoča Rokus Klett

Svet doživljamo na različne načine, enako raznoliki so tudi naši pristopi do učenja. Kar nekomu ustreza, bo za nekoga drugega popolnoma neučinkovito. Razumevanje različnih učnih tehnik lahko pozitivno vpliva na način poučevanja otrok in njihov napredek. Spoznajte, kakšen tip učenca je vaš otrok, in prilagodite učenje njegovim specifičnim potrebam. V založbi Rokus Klett so poskrbeli za interaktivna gradiva IzziRokus, ki se prilagodijo specifičnim potrebam vsakega učenca posebej. Tako omogočajo boljše razumevanje šolske snovi, lažje in hitrejše učenje, učiteljem pa lajšajo spremljanje napredka posameznega učenca ter tudi razumevanje njegovega učnega procesa.

Štirje glavni pristopi k učenju

Odgovornost učitelja je, da dodobra spozna svoje učence, nato pa način podajanja snovi prilagodi specifičnim značilnostim razreda, ki ga poučuje. Da pa bodo otroci tudi doma deležni ustreznega načina spodbujanja k učenju in opravljanju šolskih obveznosti, morajo tudi starši spoznati, kakšen tip učenja ustreza njihovemu otroku. Za vas smo raziskali, kako prepoznati, kakšen tip učenca je vaš otrok.

Obstajajo štirje različni načini učenja, a ker smo si ljudje zelo različni, ni pričakovati, da bi vsak spadal le v eno skupino. Vseeno pa se učni stili v grobem delijo na vizualni, avditivni, kinestetični in bralno-pisni stil.

Nova oblika učenja z interaktivnimi gradivi IzziRokus je prilagojena vsem učnim stilom.  | Foto: IzziRokus Nova oblika učenja z interaktivnimi gradivi IzziRokus je prilagojena vsem učnim stilom. Foto: IzziRokus

Različnim stilom učenja prilagojeno učenje ponuja popolnoma nova oblika učenja z interaktivnimi gradivi IzziRokus. Gre za digitalna gradiva, trenutno namenjena učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole. Učenje s pomočjo digitalnih gradiv, ki se lahko prilagodijo posameznemu učencu, tudi glede na to, kakšen učni stil mu najbolj ustreza, je za otroke bolj privlačno. Uporaba multimedijskih vsebin jih motivira za učenje, hkrati pa jim lajša tako razumevanje snovi kot tudi preverjanje znanja.

Na spletni strani IzziRokus si lahko starši in učenci ogledajo interaktivna gradiva, ki jih ponujajo. Prvo poglavje vsakega gradiva je namreč odprto ter brezplačno za ogled in testiranje. Na voljo je tudi 14 dni brezplačnega preizkusa vseh gradiv. Odločite se lahko za nakup vseh gradiv za posamezni razred ali pa le za posamezne predmete, odvisno od potreb in želja vašega otroka.

Vizualni stil

V to skupino spadajo učenci, ki se lažje učijo prek opazovanja, lažje si zapomnijo grafe, slike, celo napisana navodila. Te učence prepoznate tudi po tem, da radi rišejo, ustvarjajo sezname in si veliko zapisujejo. Za take učence je torej ključno, da jim snov predstavimo na vizualni način. Namesto suhoparnega predavanja bi morali pri učenju takih učencev učitelji uporabljati table, še posebej digitalne table, ter spodbujati učence k ustvarjanju lastnih zapiskov in skiciranju snovi.

Vizualni stil učenja | Foto: Vizualni stil učenja

Učenci, ki jim ustreza vizualni stil učenja, navadno za učenje potrebujejo več časa, zato je pomembno, da jih tudi starši doma ne spodbujate k hitenju, pač pa poskrbite, da bodo imeli za učenje na voljo dovolj časa.

Tudi tem učencem so prilagojena gradiva IzziRokus. Gradivo vključuje videorazlage učiteljev. Te gradivu dodajajo dodatno strokovnost, hkrati pa vizualnemu stilu naklonjenim učencem lajšajo učni proces. Poleg videorazlag učiteljev so gradivu dodani še drugi poučni videoposnetki, s katerimi učenci lažje spoznavajo in utrjujejo snov. Številne animacije, simulacije in 3D-modeli dodatno popestrijo učne vsebine ter pripomorejo k boljšemu razumevanju in predstavljivosti. Snov je obogatena tudi z vrhunskimi fotografijami, ilustracijami in celo fotogalerijami.

Avditivni stil

Učence, ki jim bolj ustreza avditivni stil učenja, prepoznate po tem, da se najlažje učijo tako, da učno snov zgolj poslušajo. Pogosto berejo počasneje, morda tudi naglas, čeprav so v svoji sobi sami. Ni jim nerodno postavljati vprašanj v razredu, radi pa tudi razlagajo snov drugim sošolcem.

Avditivni stil učenja | Foto: Getty Images Avditivni stil učenja Foto: Getty Images

Učitelji, ki prepoznajo avditivne učence v svojem razredu, jih vključujejo v učne ure tako, da jih pogosteje povabijo k besedi. Spodbudijo jih, da ponovijo snov, odgovorijo na vprašanje ali dve in odpirajo debate na temo učne snovi, ki jo spoznavajo.

Gradiva IzziRokus poleg vrhunskih multimedijskih vsebin s številnimi tehničnimi funkcionalnostmi omogočajo, da se tako gradivo kot tudi učenje prilagodita avditivnemu stilu učencev. Vsebine so namreč na voljo tudi v zvočni obliki. Ko učenci besedilo preberejo, ga lahko tudi poslušajo in si tako zapomnijo več.

Kinestetični stil

Taktični ali kinestetični stil učenja je značilen za vse, ki si najlažje zapomnijo stvari, ki jih sami izkusijo. Radi sodelujejo, se dotikajo stvari, uporabljajo roke in dotik. Težko sedijo na mestu dlje časa, pogosto so tudi uspešni v športu in radi plešejo. Zanje je priporočljivo, da imajo med učenjem pogostejše odmore.

Kinestetični stil učenja | Foto: Getty Images Kinestetični stil učenja Foto: Getty Images

Učitelji jim lahko snov približajo tako, da jih spodbujajo k aktivnosti. Naj zaigrajo prizor, ki prikazuje, kar so se učili. Doma naj snov namesto za mizo raje ponavljajo med sprehodom v naravi. Prav vam bodo prišla tudi interaktivna gradiva IzziRokus, ki poleg učne snovi ponujajo številne interaktivne naloge, ki učence dodatno motivirajo za učenje. Prek nalog lahko tudi sproti preverjajo svoje znanje, saj že sproti prejmejo povratno informacijo in tako vidijo, ali so njihovi odgovori in rešitve pravilni, v primeru neuspeha pa jim pomagajo koristni namigi. Učenci lahko tudi sproti spremljajo svoj napredek in tako vidijo, kako uspešni so, koliko snovi so že predelali in kolikšen del je še nepredelan.

Bralno-pisni stil

Pisana beseda je tista, prek katere se najlažje učijo učenci bralno-pisnega stila. Čeprav se ta stil do neke mere prekriva z vizualnim stilom, pa pri teh učencih prevladuje želja po pisanju, branju člankov in knjig ter brskanju po spletu.

Bralno-pisni stil | Foto: Getty Images Bralno-pisni stil Foto: Getty Images

Zagotovo učitelji najlažje ustrežejo učencem, pri katerih prevladuje bralno-pisni stil učenja, saj njihov stil sovpada s tradicionalnim pristopom k učenju, ki se opira na pisane esejev, raziskovanje in branje knjig. Naj imajo tudi ti učenci na voljo dovolj časa, da vpijejo vse podane informacije, predvsem pa naj imajo dovolj priložnosti, da svoje ideje in zamisli zapišejo na papir. Posebej zanje so prilagojene številne prednosti digitalnega interaktivnega gradiva IzziRokus, ki učencem omogoča, da ob gradivu ustvarjajo osebne beležke. Poleg tega je njihovo gradivo prilagodljivo specifičnim željam posameznika, ki lahko tako gradivu spreminja velikost črk, pisavo, vključijo lahko tudi nočni način, ki je prijaznejši do oči.

Opremite otroka za prihodnost

Razumevanje različnih stilov učenja, predvsem pa prepoznavanje, kakšen tip učenca je vaš otrok, vam omogoča, da ga opremite z ustreznimi tehnikami učenja. Te mu bodo pomagale, da se bo lažje, predvsem pa tudi z večjim veseljem učil, dosegal boljše rezultate, hkrati pa bodo odlična popotnica za dobro tlakovano pot do uspeha tudi kasneje v življenju.

Zakaj IzziRokus?

Digitalna integrativna gradiva IzziRokus učencem omogočajo, da snov ponavljajo, kjerkoli so in kadarkoli želijo. Ključne vsebine so vedno na voljo z internetno povezavo ali brez nje. Interaktivna gradiva so prilagojena za delovanje na vseh napravah in zaslonih, hkrati pa so v varnem spletnem okolju, zagotavljajo polno zaščito osebnih podatkov, prav tako ne vključujeje promocijskih vsebin.

Staršem in učiteljem omogočajo spremljanje otrokovega napredka. Starši imajo vpogled v analizo otrokovega dela v spletni publikaciji, učitelj pa lahko s pomočjo podrobnejše analize rezultatov in povratne informacije o učenčevem delu prepozna učne težave in potrebe po prilagoditvah pri posameznem učencu.
Dejan Kramžar | Foto: osebni arhiv/Lana Kokl Dejan Kramžar Foto: osebni arhiv/Lana Kokl
Kot pravi Dejan Kramžar, učitelj, ki je že preizkusil gradiva IzziRokus: "Novo obdobje izobraževanja zahteva novodobna gradiva – in IzziRokus je prava zakladnica in pomeni korak dalje v razvoju i-gradiv. Pouk z njimi, z eno skupno vstopno točko, je bolj nazoren in interaktiven, saj učenci tudi skozi igro usvajajo nova znanja. Na nov in drugačen način! IzziRokus je hitro dostopen, deluje na vseh sistemih in učence naravnost pritegne. Preizkušeno v praksi! Dopolnjuje tiskana gradiva, učitelj pa ima možnost učenca virtualno spremljati in mu slediti na poti do uspeha. Izzi, kajne?"
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin