SiolNET. Trendi Svet znanih
3

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Navodila, pravila in pogoji glasovanja za NAJ SKEČ

3

termometer

Planet 9, d.o.o prek spletnega (WEB) portala www.siol.net organizira glasovanje za NAJ SKEČ.

Svoje glasove lahko oddate na spletnem portalu www.siol.net v siol.net/Novice/Panč in sicer v času od 18. 8. 2009 do 21. 8. 2009.

Z namenom promocije glasovanja za NAJ SKEČ organizira Planet 9 d.o.o. nagradno glasovanje NAJ SKEČ. S temi pravili in pogoji sodelovanja v glasovanju Planet 9 d.o.o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Definicije Ponudnik poti je operater elektronskega komunikacijskega omrežja preko katerega poteka dostop do nagradnega glasovanja. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in ni odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega glasovanja. Organizator ni odgovoren za delovanje storitev ponudnika poti.

Portal www.siol.net je medij dostopen preko svetovnega spleta in v lasti izdajatelja – TELEKOM SLOVENIJE d.d. Izdajatelja organizatorju le omogoča prostor za objavo njegovih vsebin in ne prevzemata kakršnekoli odgovornosti za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega glasovanja.

Organizator nagradnega glasovanja je Planet 9, d.o.o., Vojkova 78, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z KURZ ROCK VIBE d.o.o., ki tudi prispeva nagrado.

Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova http://www.siol.net, ter se s sodelovanjem v glasovanju strinja s tem, da se njegov e-naslov posreduje organizatorju glasovanja.

2. Pravila, pogoji in cene V nagradno žrebanje na portalu Siol se uvrsti vsak uporabnik, ki izmed vseh predlogov glasuje vsaj enkrat za vsaj enega od predlogov ter zraven pripiše svoj elektronski naslov. Uporabnik lahko z istega IP naslova glasuje večkrat, vendar v 1-minutnem razmaku.

Za sodelovanje v tem glasovanju ni starostnih omejitev.

Glasujoči se z oddajo glasu strinjajo s sodelovanjem v glasovanju in nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

3. Nagradna igra V nagradni igri bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo prek spletnega portala siol.net v sklopu storitve glasovanje za NAJ SKEČ veljavno oddali najmanj en glas.

V nagradni igri (čeprav lahko glasujejo) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Planet 9, d.o.o., Mobitel, d.d. ter KURZ ROCK VIBE d.o.o. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na Planetu 9, d.o.o., in Mobitelu, d.d., Telekoma Slovenije, d.d. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo glasovanja.

Žrebanje in nagrada Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo 21. 8. 2009 ob 8. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno oddanih glasov izžrebala skupaj dva nagrajenca, ki bosta prejela vsak po 1 tridnevno vstopnico za Panč festival v vrednosti 29 evrov.

V žrebanju sodelujejo vsi veljavno oddani glasovi. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih glasov in nato znotraj teh glasov naključno izbrala tri številke in na podlagi le-teh ugotovila elektronske naslove nagrajenih uporabnikov.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem elektronskem naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na e-mail naslov prejel e-pošto, v kateri bodo nadaljne informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. Nagrajenec se mora na e-mail sporočilo odzvati v roku, navedenem e-mail sporočilu. V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na spletnem portalu Siol.

Prevzem nagrade Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti: - osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in - davčno številko ter navesti davčni urad. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator glasovanja in nagradne igre. Organizator glasovanja in nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma glasovanja. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Ostalo Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator glasovanja in nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način: - vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko Organizator nagradnega kviza hrani na ustrezen način še eno leto oz. v skladu z Zakonom o dohodnini, - ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

5. Odgovornost in reklamacije Organizator glasovanja in nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

Organizator glasovanja in nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel glasovalec, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oz. zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator glasovanja in nagradne igre in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

6. Končne določbe Organizator glasovanja in nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v glasovanju in nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja glasovanja in nagradne igre so pravila na vpogled udeležencem na http://www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin