SiolNET. Trendi Potovanja
Oglasno sporočilo
 • Messenger
 • Messenger

Zavarovanje za Hrvaško za brezskrbne počitnice

poletje počitnice
Foto: Getty Images
Oglasno sporočilo

Mnogi se bomo letos odpravili na Hrvaško obalo na zaslužen dopust in oddih. Vendar, ker nesreča nikoli ne počiva, lahko naše brezskrbno počitnikovanje zmotijo in skrajšajo nepredvidene nesreče, bolezni in poškodbe. Da bi bila mera polna pa v hrvaški turistični ambulanti ugotovimo, da ne sprejemajo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in bomo morali zato celotno storitev zdravljenja plačati iz svojega žepa.

Ali si te nepričakovane stroške sploh lahko privoščimo? Ste pripravljeni tvegati na tisoče evrov, le zato ker si niste pravočasno uredili zavarovanja za Hrvaško?

Sklenite celoletno zavarovanje za Hrvaško za samo 22 €. Obiščite www.coris.si ali kliknite tukaj.

Prilagojeno zavarovanje za Hrvaško ne nadomešča evropske kartice zavarovanja, vendar jo na najbolj optimalen način dopolnjuje, zato da zavarovanec resnično lahko brezskrbno uživa v svojem zasluženem dopustu. Prav je, da imate evropsko kartico zavarovanja, ki ste jo naročili preko spletne strani ZZZS-ja, v tujini vedno s seboj, saj lahko z njo zahtevate povračilo stroškov pri potrebnih zdravljenjih in oskrbah poškodb, pri čemer so nekatere storitve brezplačne, za druge pa je potrebno doplačilo.

počitnice

Zavarovanje za hrvaško vas ščiti pred nepredvidenimi stroški

Ne bojte se, misleč, da vas hrvaški zdravstveni delavci ne bodo ustrezno oskrbeli, nudili nujne zdravniške pomoči in spravili iz življenjske nevarnosti, četudi ne boste imeli urejene evropske zdravstvene kartice. Namreč, v vsakem primeru vam bodo nudili potrebno medicinsko oskrbo, po tem pa boste ostale preiskave in zdravljenje morali nadaljevati v Sloveniji, če ne želite plačati visokih stroškov bolnišnične oskrbe, v primerih, ko je zdravstveno stanje dovolj stabilno za odhod iz bolnišnice. Vprašanje je le, kolikšen znesek na računu lahko pričakujete po opravljenih storitvah. Vsekakor bo znesek mnogo višji, kot znesek enkratnega plačila za zavarovanje v tujini.

Če ne boste imeli svojega prevoza v domovino, vam evropska kartica zavarovanja stroškov prevoza ne bo krila, zato jih boste morali plačati sami. Prav zato je smiselno naročiti dodatno zavarovanje za Hrvaško, ki krije vse stroške, povezane s prevozom.

Ker pa ne moremo zagotovo vedeti, kakšen zdravstveni zaplet ali poškodba nas bo na dopustu doletela, tedaj je najbolje izbrati posebno zavarovanje za Hrvaško, ki s svojimi kritji v zavarovalni polici omogoča koriščenje kakovostne medicinske oskrbe in obiska zdravnika ter pokriva širok spekter ostalih stroškov, ki pri tem nastanejo.

morje plaža počitnice prtljaga Foto: Getty Images

Kdo še posebej potrebuje celovito zavarovanje za Hrvaško?

Otroci

Otroci in dojenčki so še posebej občutljivi na okužbe, saj se njihov imunski sistem še razvija in ni docela odporen. Da bi bili otroci v primeru bolezni med dopustom tem bolj kakovostno oskrbljeni v otroških zasebnih ambulantah, brez dodatnih stroškov, je poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja smiselno skleniti tudi družinsko zavarovanje za Hrvaško.

Kronični bolniki

Ljudje, ki jih pestijo kronične zdravstvene bolezni in zato potrebujejo kontinuirano zdravljenje, bodisi z zdravili ali obiski pri zdravniku, naj pred krajšim ali daljšim obiskom Hrvaške sklenejo dodatno zavarovanje za Hrvaško, saj bodo le tako deležni optimalne oskrbe brez doplačila v primeru akutnega poslabšanja stanja. Zdravljenje v tujini s tovrstno zavarovalno polico pa ne zajema primarnega zdravljenja, ko bi bolnik odšel na Hrvaško le zaradi določene preiskave, operacije ali drugih storitev.

Kaj je potrebno vedeti o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja?

 • Povračilo stroškov nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev v tujini je mogoče le na osnovi vseh zbranih originalnih računov, medicinske dokumentacije, izdanih receptov.
 • Zdravstvene storitve lahko koristite neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki imajo sklenjeno pogodbo s HZZO (Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje). V primeru medicinske oskrbe v zdravstvenih ustanovah, ki nimajo pogodbe s HZZO in niso del javne zdravstvene mreže, je povračilo stroškov v domovini težje uveljavljati, pri čemer so postopki dolgotrajnejši. V veliko primerih ZZZS povrne le manjši del nastalih stroškov, ki ste jih že plačali pri izvajalcu zdravstvenih storitev in zanje dobili račun.
 • Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ne morete koristiti večine zobozdravstvenih posegov, saj hrvaški izvajalci ne nujnih posegov niso dolžni zagotoviti, še posebej, če jih lahko opravite po vrnitvi domov. Kritje se nanaša le na nujne zobozdravstvene storitve pri akutnih bolečinah in poškodbah zobovja, ki nastanejo v tujini. V dežurnih zdravstvenih ambulantah pa boste navkljub temu morali plačati nadomestilo.
 • Lahko se zgodi, da se boste soočili z zapleti pri uveljavljanju povračila stroškov za zdravljenje, ki ne sodi v obseg potrebnih ali nujnih storitev med vašim začasnim bivanjem na Hrvaškem. Če je zdravljenje dolgotrajnejše in pri tem zahteva več obiskov pri zdravniku, različna zdravila in preglede, vas bodo v hrvaških zdravstvenih ustanovah sicer pregledali in nudili osnovno zdravstveno oskrbo, vendar boste morali zdravljenje nadaljevati v Sloveniji. Dolgotrajnejša zdravljenja namreč niso združljiva z začasnim bivanjem v tujini. Če želite navkljub temu določilu zdravljenje nadaljevati v tujini, boste celotne stroške oskrbe in zdravljenja plačali sami, brez možnosti povrnitve stroškov.
 • Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije samo posege v določeni vrednosti, kot jih krije javni sistem za svoje državljane.

Ključne razlike med Coris zavarovanjem za Hrvaško in evropsko kartico

Pravzaprav je na začetku potrebno povedati, da vam nobeno zavarovanje v tujini, ne glede na to, ali je sklenjeno pri zasebnih zavarovalnicah ali pri ZZZS v okviru javnega zdravstvenega sistema, ne prepoveduje ali onemogoča koriščenja zdravstvenih storitev, ki niso vključena v zavarovanje in dano zavarovalno vsoto. Pri tem še vedno lahko koristite tudi nadstandardne zdravstvene storitve, vendar jih boste morali plačati sami. Najboljša zavarovanja za tujino pa so vsekakor tista, ki pokrivajo čim večje število zdravstvenih storitev in drugih stroškov povezanih z zdravljenjem v tujini.

Bistvena razlika med sklenjenim Coris zavarovanjem za Hrvaško in evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja je v tem, da ima slednje nekatere pomanjkljivosti, zato uporabnikom ustvarja dodatne in nepredvidene stroške, ki jih pri dodatnem zavarovanju za Hrvaško ni potrebno plačati, saj so ravne te pomanjkljivosti vključene v zavarovalno polico, katera pokriva mnogo širši spekter storitev, ki jih pri koriščenju v tujini ni potrebno plačati iz svojega žepa. V čem se torej evropska kartica in zavarovanje za Hrvaško pri Corisu razlikujeta?

Stroški prevoza

Evropska kartica zavarovanja ne krije stroškov prevoza iz Hrvaške v domovino in stroškov prevoza s helikopterjem. Če se na Hrvaškem težje poškodujete ali resneje zbolite, tedaj potrebujete tudi prevoz v Slovenijo. Če imate le evropsko kartico in nimate sklenjenega zavarovanja za Hrvaško, boste morali strošek prevoza plačati sami. Cene za tovrstne storitve pa se gibljejo od 1500 eurov dalje. Coris zavarovalna polica pa nudi še ostale vrste prevozov, ki poleg prevoza s helikopterjem zajemajo še prevoz s taxijem in rešilcem.

Zdravnik Foto: Getty Images

Obisk zasebnih zdravnikov in zasebnih zdravstvenih ustanov

Evropska kartica ne krije v celoti storitev pri hrvaških zasebnih zdravnikih in zasebnih zdravstvenih ustanovah. Strošek medicinske oskrbe v teh ustanovah je le delno povrnjen, velikokrat pa tudi ni. Zavarovanje za Hrvaško pri Corisu pa nudi kritje stroškov medicinske oskrbe in obiska zdravnika tako v državnih oziroma javnih zdravstvenih ustanovah, kot pri zasebnih zdravnikih, bolnišnicah in zasebnih klinikah. Poleg tega pa ima Coris tudi lastno mrežo pogodbenih zdravnikov, ki svoje storitve opravljajo kakovostno in hitro.

Povrnitev stroškov

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanje pogosto ne povrne vseh stroškov zdravstvenih storitev, saj se stroški povrnejo le v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker so stroški zdravstvenih storitev in oskrbe na Hrvaškem, posebej v turističnih ambulantah, velikokrat višji od cen domačih storitev, vam ZZZS ne bo povrnil vseh stroškov v celoti. Prav tako ne boste dobili povrnjenih stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem, katere nimajo sklenjene pogodbe s HZZO, ki predstavlja osnovo za povrnitev stroškov.

Coris zavarovanje za Hrvaško pa, v primerjavi z evropsko kartico, krije vse dejansko nastale stroške v celotnem znesku opravljene storitve v hrvaških tako javnih kot zasebnih zdravstvenih ustanovah. Coris zavarovanje se namreč pri povračilu stroškov ne orientira po ceniku storitev zdravljenja v lokalni zakonodaji, zato zavarovancem povrne celotni znesek storitve.

Postopek povrnitve stroškov

Pomembno razliko med zavarovanjem za Hrvaško in evropsko kartico pa predstavlja tudi način povrnitve stroškov, povezanih z zdravstveno oskrbo v tujini. Zavarovanje Coris ima namreč sklenjene pogodbe s številnimi bolnicami, klinikami in zdravniki, zato vam po končani oskrbi in obisku bolnice ali klinike ni potrebno zalagati večjih vsot denarja za plačilo storitev na računu, ki ga izda hrvaška zdravstvena ustanova. Plačilo stroškov zatorej poteka v navezavi med izbrano zdravstveno ustanovo in zavarovalnico Coris.

Po prihodu v Slovenijo vam zato tudi ni potrebno izpolnjevati številnih obrazcev in zahtevkov za povračilo večjih stroškov ter pri tem prilagati potrebno dokumentacijo in vse že plačane račune, kot je to običajen oziroma obvezen postopek povračila stroškov pri ZZZS-ju. Ti postopki povračila stroškov pa so tudi zamudni, pri čemer boste kar nekaj časa čakali na nakazilo denarja na transakcijski račun.

Stroški participacije

Veliko hrvaških zdravstvenih ustanov in bolnišnic zahteva plačilo participacije za določene zdravstvene storitve in zdravila. Evropska kartica pri tem ne krije stroškov participacije, zato jih tudi zavarovancu po prihodu v Slovenijo ne povrne. Na primer, strošek participacije za hospitalizacijo na intenzivni negi v bolnišnici na Hrvaškem stane približno 300 evrov. Uveden hrvaški sistem participacije obsega plačilo vnaprej določenih pavšalnih vrednosti za različne zdravstvene storitve.

Na drugi strani pa vam bo zavarovanje za Hrvaško Coris povrnilo vse stroške participacije znotraj sklenjene zavarovalne vsote. Povrnili vam bodo tudi stroške participacije pri zdravilih na recept, ki vam jih bo predpisal hrvaški zdravnik. V hrvaškem zdravstvenem sistemu je namreč za vsak izdan recept in prevzem zdravila potrebno plačati participacijo.

morje plaža dopust počitnice

Pereča problematika turističnih ambulant na Hrvaškem

Ko se Slovenci odpravimo na dopust na Hrvaško, večinoma letujemo na otokih in v turističnih mestih ob obali. Le redko izberemo za dopustniške destinacije večja industrijska mesta. Pri tem pa se odpira problematika turističnih ambulant, ki jih je največ prav v turistično obleganih hrvaških mestecih, kjer je na voljo zelo malo zdravstvenih ustanov, ki so del javnega zdravstvenega sistema na Hrvaškem.

Hrvaške turistične ambulante namreč nimajo sklenjene pogodbe s HZZO, zato boste morali v teh ambulantah vse opravljene zdravstvene storitve v celoti plačati sami, zato turistične ambulante veljajo tudi za samoplačniške.

Sicer lahko na podlagi računa in dokumentacije vložite zahtevek za povračilo stroškov, vendar vam ZZZS teh stroškov ne bo v celoti povrnil, navkljub temu, da ste imeli s seboj svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ob obisku turistične ambulante. ZZZS vam bo namreč povrnil le stroške v višini cen storitev, ki so določene v hrvaškem javnem zdravstvu. Ker pa so turistične ambulante del zasebnih zdravstvenih ustanov, kjer same postavljajo cene določenih zdravstvenih storitev in so njihove cene odvisne od povečanega povpraševanja, še posebej v turistični sezoni, so njihove storitve dražje od storitev javnih zdravstvenih ustanov. Zato boste morali razliko plačati sami, četudi vložite zahtevek za povračilo stroškov.

Tako se turistične ambulante delijo na tiste, ki so del javne mreže zdravstvenih storitev in sprejemajo evropsko kartico in kjer lahko uveljavljate povračilo celotnih ali delnih stroškov ter na zasebne turistične ambulante, ki ne sprejemajo evropske kartice in so zato v celoti samoplačniške. Slednjih je namreč mnogo več kot javnih ambulant.

V hrvaških zdravstvenih domovih so turistične ambulante v zadnjih letih sicer opremili z nalepkami, ki jasno kažejo, ali sprejemajo evropsko kartico ali ne. Pa vendarle, ali boste imeli ob nepredvideni poškodbi ali bolezni dovolj časa, da bi preko spletne strani HZZO iskali informacije o tem, katera turistična ambulanta v vašem dopustniškem kraju sprejema evropsko kartico? Ali boste imeli čas ob akutnih zdravstvenih stanjih se voziti iz ene ambulante v drugo, spremljati nalepke na vratih in ugotavljati, ali boste morali celotno zdravljenje plačati sami?

Zavarovanje za Hrvaško Coris rešuje problematiko turističnih ambulant na Hrvaškem, saj vam nudi celotno kritje stroškov zdravstvene oskrbe tako v javnih kot v zasebnih turističnih ambulantah, neodvisno od tega, ali v njih sprejemajo evropsko kartico ali ne. S tem zavarovanjem za tujino boste lahko brezskrbno odšli v najbližjo turistično ambulanto, ne da bi vas bilo pri tem strah, da boste morali obisk in zdravstveno oskrbo v celoti plačati sami.

Zakaj je Coris najboljša izbira pri sklenitvi zavarovanja za Hrvaško?

Zavarovanje za Hrvaško Coris vam nudi kritje vseh stroškov medicinske oskrbe in prevoza, vezanega na zdravljenje bolezni in poškodb, ki so nastale v tujini. Ob sklenjenem zavarovanju so vse naslednje storitve v celoti krite in zato popolnoma brezplačne. Coris paket zavarovanja za Hrvaško zajema:

 • Medicinska oskrba in obisk zdravnika (javne ali zasebne zdravstvene ustanove)
 • Zdravljenje nezgod oziroma poškodb in bolezni, nastalih med bivanjem v tujini
 • Zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni
 • Zdravila in zdravniški pripomočki
 • Nujne zobozdravstvene storitve
 • Prevoz v domovino
 • Prevoz do najbližje bolnišnice in nazaj
 • Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca
 • Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka
 • Prevoz družinskega člana
 • drugo….

Sklenite celoletno zavarovanje za Hrvaško za samo 22 €. Obiščite www.coris.si ali kliknite tukaj.

Otok Rab Hrvaška

Celoletno zavarovanje za Hrvaško

Če Hrvaško obiščete večkrat v roku enega leta in ob vsakem obisku ostanete nekaj dni ali manj kot 90 dni ob posameznem obisku, tedaj je sklenitev celoletnega zavarovanja za Hrvaško odlična izbira, saj vam ne bo potrebno za vsak obisk vedno znova urejati zavarovanja za določeno časovno obdobje.

Coris v celoletnem zavarovanju za Hrvaško nudi zavarovalno polico z 20.000 evrov kritja oziroma zavarovalne vsote, pri tem pa lahko izbirate med posamičnim ali družinskim zavarovanjem. Družinam z otroki se vsekakor izplača skleniti družinsko zavarovanje, saj je enkratni končni znesek mnogo nižji, kot če bi sklenili zavarovanje za vsakega družinskega člana. Zavarovanje za družine velja v primerih, ko vsi člani družine potujejo na Hrvaško skupaj in pa v primerih, ko državo obišče le en član družine, ki je tudi takrat v celoti zavarovan.

Coris 24-urni asistenčni center za pomoč zavarovancem na Hrvaškem

Takoj, ko potrebujete zdravstveno asistenco na Hrvaškem, lahko pokličete Coris asistenčni center, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Operaterji se bodo z vami pogovarjali v slovenskem jeziku, zato da bo komunikacija lažje tekla.

Da bi vam operaterji lahko kar najhitreje pomagali, jim boste preko telefona povedali vaše ime in priimek ter številko police, če jo imate pri sebi. Od tu naprej ne skrbite, saj bodo v centru na vašo željo vzpostavili zvezo z zdravnikom, ki vam nudi medicinsko oskrbo. Coris asistenčni center lahko pokličete tudi v primeru prevoza v domovino, prevoza do najbližje bolnišnice ter za vse ostale informacije o storitvah, ki so del vašega zavarovanja za Hrvaško.

Sklenite celoletno zavarovanje za Hrvaško za samo 22 €. Obiščite www.coris.si ali kliknite tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je Dominatus d.o.o.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin