SiolNET. Trendi Odnosi
0,03

termometer

 • Messenger
 • Messenger
Ljubezen je v zraku

Pravila sodelovanja v nagradni igri Ljubezen je v zraku

0,03

termometer

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro Ljubezen je v zraku (v nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekal od 1.2.2019 do 15.2.2019 do 10:00. Nagradna igra poteka na mediju Siol.net (https://siol.net/).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo (vendar ne morejo biti izžrebani) zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletnem mestu https://siol.net/:

 • Odda glas za enega od znanih ljubezenskih parov, navedenih v glasovanju, prek aplikacije, ki je dostopna na https://siol.net/trendi/odnosi.
 • Prek obrazca v aplikaciji udeleženec odda naslednje podatke: elektronski naslov, ime, priimek, spol, poštno številko in kraj.
 • Se strinja s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, kraj, elektronski naslov ter davčna številka, v primeru, da so nagrajeni (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju ter da se njihovi podatki (ime, priimek, kraj) objavijo na spletni strani organizatorja https://siol.net/, če so nagrajeni.

Glasovanje bo potekalo prek medija Siol.net, na spletnem mestu https://siol.net/trendi/odnosi.  V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Siol.net. Uporabniki lahko za isti ljubezenski par glasujejo večkrat – več glasov ko bo oddanih za posamezen ljubezenski par, več možnosti za zmago ima ta ljubezenski par. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi. Vse, za katere bomo ugotovili, da so zlorabili glasovanje, bomo izključili iz možnosti za pridobitev nagrad.  

 

Žrebanje nagrad

Organizator bo ob koncu nagradne igre, 15. 2. 2019 skupaj podelil naslednje nagrade:

Glavna nagrada:

1-krat: romantičen oddih za 2 osebi za 2 nočitvi v vinogradniškem dvorcu Zlati grič, v vrednosti 597,80 EUR (z DDV-jem).

Več o glavni nagradi:Nagrada vključuje 3 dnevni oddih (2 nočitvi) za dve osebi v vinogradniškem dvorcu Zlati grič v  Slovenskih Konjicah. Paket vključuje:- 2 nočitvi za dve osebi- nagrajenca na Zlati grič prispeta v petek popoldne/zvečer (po dogovoru)- 2x nočitev v največjem apartmaju Trta (petek, sobota)- penina rose v apartmaju- 4x zajtrk (za dve osebi sobota + za dve osebi nedelja) - 4x kosilo ( za dve osebi sobota + za dve osebi nedelja)- 4x večerja (za dve osebi petek + za dve osebi sobota)Več na: http://www.zlati-gric.si/

Ostale nagrade:20-krat: čokolada Gorenjka in kapa s cofom Gorenjka

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-naslov, označijo spol in zapišejo kraj bivanja. Vsak udeleženec nagradne igre lahko na posamezno žrebanje prejme le eno nagrado in je v posameznem tednu lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 15. 2. 2019 ob 11. uri. Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana. Razglasitev ne bo javna in na rezultate pritožba ni mogoča. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic razglasila skupaj 21 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu udeležencu nagradne igre, ki je prejel največ glasov, oz. drugemu izžrebancu.

O razglasitvi zmagovalcev in žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve oz. žrebanja, navzočih osebah, poteku razglasitve oz. žrebanja, izžrebanih e-naslovih ter uri konca žrebanja oz. razglasitve. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje oz. razglasitev zmagovalcev je dokončna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Vsi nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v treh dneh po razglasitvi objavljen na https://siol.net/.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Glavna nagrajenca bosta organizatorju povrnila del stroškov nagrade v višini akontacije dohodnine. Nagrajenec, ki prejme glavno nagrado – romantičen oddih za 2 osebi za 2 nočitvi v vinogradniškem dvorcu Zlati grič bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini 149,45 evrov z DDV, ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca poravnati podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Fotografije nagrad so simbolične, nagrajenci bodo nagrade prevzeli na sedežu organizatorja ali na drugem dogovorjenem kraju.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v povezavi z izvedbo nagradne igre

Splošno

Pri izvedbi te nagradne igre se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s temi pogoji.

Organizator nagradne igre kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi spletni portal siol.net željam uporabnikov in zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na https://siol.net/nastavitve-piskotkov (https://siol.net/nastavitve-piskotkov)

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov in hkrati organizator nagradne igre je TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, www.tsmedia.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov TSmedia, d. o. o., je dosegljiva na naslovu TSmedia, d. o. o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Stegne 19, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si (dpo@tsmedia.si ).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec – organizator nagradne igre obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo za izvedbo nagradne igre.

Upravljavec zbira soglasja: 

 • za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer bo organizator nagradne igre uporabnike obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na Siol.net in preostalih spletnih straneh, ter produktih, ki so v lasti organizatorja, pri čemer obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko organizator nagradne igre glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral;
 • za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev organizatorja, ki oglašujejo na spletnih strani, ali produktih organizatorja, bodisi za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko organizator glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto …) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral;
 • za prikazovanje osebno prilagojenih oglasnih sporočil s pomočjo uporabe piškotov (če  podate ustrezno soglasje za uporabo piškotkov);
 • za druge namene, navedene v soglasju.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@tsmedia.si (info@tsmedia.si) .

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja organizator preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Vrste podatkov

Lastnik storitve obdeluje naslednje osebne podatke:

 • s prijavo v nagradno igro v okviru storitve Siol.net o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, IPštevilko, datum prijave v nagradno igro, naziv nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja za obdelavo podatkov, druge podatke, zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.

Vir podatkov

Organizator nagradne igre pridobi neposredno od posameznika.

Obdobje hrambe

Organizator nagradne igre bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so organizator nagradne igre - TSmedia, d. o. o., dobavitelji IT-storitev in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki lahko tudi poslovni partnerji TSmedie, d. o. o. (npr. pri nagradnih igrah podeljevalci nagrad, morebitni soorganizatorji nagradnih iger).

Preden organizator nagradne igre dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja organizator nagradne igre. Poslovni partnerji organizatorja nagradne igre imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja nagradne igre v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Organizator nagradne igre praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi (organizatorjevi) dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, organizator nagradne igre to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih organizator nagradne igre o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje organizator nagradne igre, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da organizator nagradne igre preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali organizatorju nagradne igre.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da organizatorju nagradne igre posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

-           na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si

-           na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,

-           se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa ali

-           se odjavijo prek prijavnega obrazca na Siol.net.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki organizatorju nagradne igre sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Organizator nagradne igre bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da organizator nagradne igre pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@tsmedia.si (dpo@tsmedia.si).

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Organizator nagradne igre pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator nagradne igre ne more pridobiti, lahko organizator nagradne igre zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko organizatorju nagradne igre posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator nagradne igre bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

 

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradno igro ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo ter pravila in pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na siol.net.

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 1. 2. 2019       

 

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin