SiolNET. Sportal Kolesarstvo
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger
Gorsko kolesarjenje z Luko Mezgecem - nagradna igra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Gorsko kolesarjenje"

0

termometer

TSmedia, d. o. o., in CS-EUROTRADE, d. o. o., organizirata nagradno igro Gorsko kolesarjenje (v nadaljevanju: nagradna igra). S temi pravili pa se določajo pravice, obveznosti in pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Gorsko kolesarjenje".

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) in CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice (v nadaljevanju soorganizator), organizirata nagradno igro Gorsko kolesarjenje (v nadaljevanju: nagradna igra). S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 18. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Nagradna igra se konča z žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujanje zanimanja bralcev Siol.net za spremljanje dogajanja na v svetu in gorskega kolesarjenja na sploh. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, soorganizatorja ter promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji, in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradni igri, in zaposleni pri katerem od organizatorjev, soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradne igre in jih sprejema ter soglaša s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, ter z objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjenega obrazca udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavni, pravilno izpolnjeni in oddani obrazci ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri in se poteguje za nagrade tako, da:

 • na spletni strani nagradne igre, prek aplikacije za nagradno igro, ki je dostopna na https://siol.net/, objavi fotografijo s kolesarskega izleta, "downhill" vožnje ali sliko iz koloparka,
 • izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d. o. o, Stegne 19, 1000 Ljubljana, na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije, in sicer Metke Urbanija, Tee Anderlič in Alje Krajnc.

Žrebanje bo 27. 9. 2021 ob 11. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno poslanih fotografij ob koncu izžrebala 20 nagrajencev.

Skupaj bo v izboru podeljenih 20 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko skupaj v nagradni igri prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat, ne glede na število sodelovanj. Vsi, ki so sodelovali, gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem nagradne igre, ki tudi določita predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradni igri.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Ob koncu nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

Žrebanje bo 27. 8. 2021, ob 11. uri na sedežu podjetja TSmedia.

 • Garmin Edge Explore
 • Čelada Lazer Compact
 • Čevlji Shimano SH-MT 300
 • Očala Shimano CE-MTOR1
 • Gume Kenda Pinner
 • 5x nagradna vrečka Medex
 • 5x nagradni komplet Migi Migi – Generali (stekleničke Reditude in bandana)
 • 5x brisača iz mikrovlaken Siol.net

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 20 nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bosta nagrade podelila organizator TSmedia ter soorganizator CS-Eurotrade. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bosta nagrajence organizator TSmedia ter soorganizator CS-Eurotrade obvestila prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (na primer posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oziroma se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator in soorganizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, bo za uro Garmin Edge Explore odvedel organizator TSmedia ter za čevlje Shimano, očala Shimano in gume Kenda Pinner soorganizator nagradne igre CS- Eurotrade.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade, katere vrednost presega 42 evrov, organizatorju ali soorganizatorju, odvisno od tega, kateri podeli nagrado, predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 evrov z DDV. Če nagrajenec teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizator ali organizator, odvisno od tega, kdo podeljuje nagrado, je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizatorja in soorganizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja, soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator in ali soorganizator ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradno igro. O tem morata obvestiti prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in ali soorganizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizator nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorja.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre oziroma na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro in se strinja, da organizator TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in soorganizator CS-EUROTRADE, d. o. o., obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator in soorganizator nagradne igre se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeno tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter CS-EUROTRADE, d. o. o.,  Orliška ulica 13, 8250 Brežice (v nadaljevanju upravljavca ali organizator in soorganizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre ter za namen pošiljanja nagrad.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia, in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator TSmedia zbirata podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (na primer davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizator TSmedia in soorganizator CS-EUROTRADE, d. o. o., dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator TSmedia in soorganizator te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bosta organizator TSmedia in soorganizator osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani Siol.net;
 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (Siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Upravljavec CS-EUROTRADE, d. o. o., obdeluje naslednje osebne podatke:

 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;

Vir podatkov

Organizator TSmedia podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri, pri čemer soorganizator CS-EUROTRADE, d. o. o., pridobi posredno podatke od sodelujočega v nagradni igri prek organizatorja TSmedia ter od nagrajenca.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator in soorganizator hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi drugačnega soglasja organizator in soorganizator hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator in soorganizator zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator TSmedia zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in proučevanja navad obiskanosti spletnih strani odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer tako, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja in soorganizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da jih upravljavec preneha uporabljati, oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d. o. o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave "Odjava", ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice, posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na poštni naslov: CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice.

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (na primer prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne pozneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o., in/ali in CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in/ali CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o., in CS-EUROTRADE, d. o. o., pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja in soorganizator ne morejo pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorja ter soorganizator.

Datum objave teh pravil: 18. 8. 2021

Organizatorja: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in CS-EUROTRADE, d. o. o., Orliška ulica 13, 8250 Brežice.

 

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin