SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Vzajemci Skupina
  • Messenger
  • Messenger

Šest mitov o vzajemnih skladih: preverite, ali so prava naložba za vas

Vsebino omogoča Vzajemci Skupina

Ali glede investicij držijo naslednje trditve? Vplačila v vzajemne sklade morajo biti visoka, varčevati moramo na dolgi rok, stroški upravljanja pa so relativno visoki. Ne, omenjeno ne drži, pravilno je ravno nasprotno.

Vzajemci Foto: Pixabay

Največji oviri na investicijski poti sta nevednost in zmote, zato smo poiskali in razbili nekaj najpogostejših mitov o vlaganju v vzajemne sklade.

Slovenci smo varčni, a prihrankov ne investiramo

To ni mit, ampak resnica. Smo med najvarčnejšimi narodi v Evropi, saj smo lani prihranili skoraj 23 odstotkov razpoložljivega prihodka.

Kako varčujemo Slovenci?

Največ privarčevanih sredstev imamo na bankah – skoraj 26 milijard evrov, od tega več kot tri četrtine na bančnih računih, preostalo pa v depozitih. S slabimi 20 milijardami sledijo naložbe v lastniški kapital, torej delnice in različni skladi, na tretjem mestu pa so različna zavarovanja in pokojninske sheme.

Skladi vse bolj priljubljeni

Vzajemci Foto: Pixabay

V domačih vzajemnih skladih imamo le okoli štiri milijarde evrov sredstev, čeprav je oktobra v vzajemne sklade vlagalo skoraj pol milijona Slovencev, številka pa se vsak mesec viša.

Skladi so vse bolj priljubljeni, saj je bilo letos do konca oktobra skupaj vplačanih že več kot 320 milijonov, medtem ko je bilo v celotnem lanskem letu vplačanih zgolj okoli 140 milijonov evrov sredstev.

Na kapitalskih trgih je prostora še ogromno, sploh če pogledamo v razvite evropske države, ki imajo razmerje privarčevanih in investiranih sredstev veliko bolj uravnoteženo.

Kaj točno je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila lastnikov – vlagateljev. S tako zbranim premoženjem upravljavci v družbi za upravljanje (DZU) na kapitalskih trgih kupujejo različne vrednostne papirje. Lastniki takšnega sklada so posamezni vlagatelji, ki vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja. Sredstva se v skladu nalagajo v različne delnice, obveznice in druge finančne instrumente.

Za izbiro naložb skrbijo izkušeni upravljavci

Vlagatelji so tako kot pri trgovanju z vrednostnimi papirji na borzi lastniki delnic, le da v primeru vzajemnega sklada skrb za izbiro naložb prepustijo izkušenim upravljavcem. Ker ima sklad na voljo večje premoženje, lahko manjši zasebni vlagatelji z nižjimi stroški dosežejo večjo razpršenost in znižajo tveganje.

denar Foto: Getty Images

Želite vlagati v vzajemne sklade? Preverite, katere "ljudske resnice" o vzajemcih ne držijo.

MIT 1: Denarja iz skladov si ne morem izplačati, dokler ne poteče pogodba.

Ne drži, saj lahko za izplačilo sredstev zaprosimo kadarkoli, sredstva pa nam DZU nakaže v od treh do petih delovnih dnevih.

Vsak sklad ima namreč opredeljen potreben obseg dodatnih likvidnih sredstev, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih in izrednih izplačil. Naložbe v vzajemne sklade torej niso predmet vezave, kot je to značilno pri bančnih depozitih ali naložbenih zavarovanjih. A pozor, če si sredstva izplačamo prej kot v 20 letih, moramo vzeti v zakup plačilo davka na dobiček in ne na celoten vložek.

MIT 2: Stroški upravljanja so visoki in odtehtajo donosnost naložb.

Čeprav ima vsak DZU določeno vstopno, upravljavsko in ponavadi tudi izstopno provizijo, te skupaj letno dosežejo največ dva odstotka, medtem ko je povprečna letna donosnost pravilno uravnoteženega vzajemnega sklada med šestimi in osmimi odstotki. Če varčujemo le v delniških vzajemnih skladih, pa lahko donos doseže tudi deset odstotkov letno.

MIT 3: Za varčevanje v skladih moram prihraniti visoke zneske.

V vzajemnih skladih lahko varčujemo že z nizkimi zneski, mesečno je mogoče vplačati tudi zgolj deset evrov. S pomočjo obrestno obrestnega računa bomo na dolgi rok tudi z majhnimi vložki privarčevali določen omembe vreden znesek, mesečno vplačilo pa lahko kadarkoli povišamo, znižamo ali celo izpustimo. Zaradi naložbene politike sklada bodo naše naložbe kljub relativno nizki vrednosti dovolj razpršene. V skladih lahko torej varčujete po svojih zmožnostih.

Preračunajte si, koliko boste privarčevali ter kakšno rento si lahko obetate od privarčevanih sredstev v pokojninski dobi.

Vzajemci Foto: Pixabay

MIT 4: Za vplačilo v sklad moram počakati na primeren trenutek.

Vsak vlagatelj si želi, da bi enote sklada kupil poceni in prodal dražje, vendar je na žalost zelo težko oceniti, kdaj je pravi trenutek za vložek in izplačilo. Naložbeno tveganje si tako lahko zmanjšate z upoštevanjem metode povprečnega stroška. To je metoda, ki vlagateljem omogoča izkoriščanje tržnih nihanj in izogibanje tveganim nakupom enot po najvišjih vrednostih. Kako to dosežemo? V sklad v enakih časovnih obdobjih, na primer mesečno, vplačujemo enake zneske, kar si najlažje uredimo z odprtjem mesečnega trajnika (direktne obremenitve).

MIT 5: Nimam vpliva na to, katere delnice kupi DZU z mojim denarjem.

To do neke mere drži, saj podjetja znotraj sklada izbirajo strokovnjaki. Lahko pa izberemo, v kateri sklad in podsklad bomo vlagali, v kateri regiji bodo te naložbe in/ali v katerem sektorju. Prenos naložbe iz enega v drugi podsklad istega krovnega sklada je brez stroškov, kar pomeni, da lahko izbiro naložb tudi spreminjamo.

MIT 6: Moje premoženje lahko zaradi stečaja družbe za upravljanje propade.

Ne, saj so sredstva v skladih vezana na podjetja v skladu. Sredstva bi teoretično lahko izgubili le, če bi propadla vsa podjetja, banke in državne institucije, ki jih imamo v portfelju, kar pa je ravno zaradi velike razpršenosti praktično nemogoče. Poleg tega pa poslovanje družb za upravljanje nadzirajo Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka skrbnica vzajemnega sklada ter neodvisni revizorji.

Glavne prednosti vzajemnih skladov kot naložbe

evro, denar, varčevanje

Vzajemni skladi vlagateljem ponujajo naslednje prednosti:

  • zmanjšanje tveganja z razpršitvijo naložb,
  • profesionalno upravljanje,
  • visoka likvidnost,
  • vzdrževanje discipline pri varčevanju,
  • prihranek časa,
  • enostavnost,
  • davčne prednosti,
  • varčevalni načrti in avtomatično ponovno vplačilo dividend.
VZAJEMCI SKUPINA je vodilna finančnosvetovalna skupina na slovenskem trgu. Stremi k temu, da vlagatelj doseže svoj naložbeni cilj v skladu z izbrano strategijo in ob čim nižji stopnji tveganja.
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin