SiolNET. Posel danes Kariera in izobrazevanje
Vsebino omogoča Skupnost VSŠ
  • Messenger
  • Messenger

Študij, ki vam bo odprl vrata do dobro plačane zaposlitve

Vsebino omogoča Skupnost VSŠ

Kako izbrati pravi študijski program? Kateri karierni profili so med delodajalci iskani, cenjeni in dobro plačani? Prava odločitev leži na stičišču lastnih želja in perspektive poklica, kar je tudi vodilo študijskih programov na višjih strokovnih šolah, ki svojim študentom, rednim in ob delu, vrsto let odpirajo pot do uspešne in dobro plačane zaposlitve.  

Višje strokovne šole so po vsej Sloveniji in ponujajo 33 študijskih programov. | Foto: Shutterstock Višje strokovne šole so po vsej Sloveniji in ponujajo 33 študijskih programov. Foto: Shutterstock

Višješolski študijski programi slonijo na poklicnih standardih, ki so izraz aktualnih potreb delodajalcev in najsodobnejših trendov v stroki. Največja prednost višješolskih študijskih programov je ravno usklajenost študijskih programov s potrebami gospodarstva, zaradi česar višješolski diplomanti spadajo med cenjen in dobro plačan kader.

Višje strokovne šole so po vsej Sloveniji in ponujajo 33 študijskih programov: elektronika, informatika, medijske produkcije, fotografija, ekonomija, logistično inženirstvo, gradbeništvo, gostinstvo in turizem, varstvo okolja, strojništvo, lesarstvo, horikultura, kozmetika …

Lažje iskanje vam omogoča interaktiven iskalnik, s pomočjo katerega izberite najustreznejši študij glede na kraj in/ali študijski program. Tako lahko izberete študij na podlagi bližine vašega doma in/ali v skladu z vašimi interesi in željami glede prihodnje zaposlitve. 

Študij, ki vam bo zagotovil uspešno kariero in dobro plačo 

Zagotovite si poklic, ki vam bo prinašal veliko osebnega zadovoljstva in dobro plačilo.  | Foto: Shutterstock Zagotovite si poklic, ki vam bo prinašal veliko osebnega zadovoljstva in dobro plačilo. Foto: Shutterstock

Ob višješolskim študiju se ne boste nikoli spraševali, kje v življenju ali na delovnem mestu boste pridobljeno znanje sploh potrebovali. Študijski programi so namreč tesno povezani z realnimi potrebami gospodarstva in delodajalci, kar 800 ur študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih. Zato se v višješolske študijske programe večinoma vpisujejo študentje, ki želijo že med študijem usvojiti uporabna praktična znanja.

40 odstotkov študija na višji strokovni šoli se izvaja v podjetju ob podpori visoko usposobljenih mentorjev. Študentje se torej uvedejo v delo pod budnim očesom mentorjev, ki prenašajo dragocene spretnosti in znanja ter pomagajo pri razvoju karierne poti.

Višješolski študentje med praktičnim delom študija pridobijo tudi priložnost, da se predstavijo svojemu potencialnemu delodajalcu. V izbranem podjetju namreč študentje skozi praktičen del študija rešujejo praktične težave podjetja, ob pomoči mentorjev, ki so uspešni in uveljavljeni strokovnjaki. Mnogo študentov pa se tudi zaposli pri podjetju, kjer so opravljali praktični del študija.

Do zamenjave poklica z izbiro pravega študija

Nikoli ni prepozono za prijavo na študij.  | Foto: Shutterstock Nikoli ni prepozono za prijavo na študij. Foto: Shutterstock

Vedno hitrejši razvoj na vseh področjih od nas zahteva široko bazo znanja in učenje novih veščin, ki ustrezajo potrebam na trgu dela. V višješolske študijske programe se zato vpisujejo tudi redno zaposleni, ki želijo zamenjati svojo poklicno pot ali usvojiti uporabna praktična znanja ter pridobiti sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih.

Zaposlenim je namenjen izredni študij, katerega prednost je, da lahko študentje ob študiju neovirano opravljajo tudi svoje redno delo. Študij je tako primeren za vse generacije ter obenem ponuja individualne prekvalifikacije in dokvalifikacije, raznolike programe izpopolnjevanja ter strokovnega usposabljanja. Starostne omejitve ni ne za redni ne za izredni študij.

Kdo se lahko vpiše?

Kandidirate lahko vsi, ki ste ali boste v letošnjem letu uspešno zaključili:

  • 4-letno srednjo šolo,
  • srednjo šolo po programu 3+2 ali
  • 5-letno srednjo šolo.

Pogoj za vpis je torej splošna ali poklicna matura.

Kandidirate lahko tudi vsi, ki imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imate ob tem 3 leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Mednarodne izmenjave preko Erasmus+

Višješolski študijski programi omogoča mednarodne izmenjave ter praktično izobraževanje v vseh okviru programa Erasmus+, vsi višješolski programi so namreč modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem kreditnem sistemu. Kreditni sistem omogoča študentom prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Mednarodne izmenjave poleg novega znanja odpirajo tudi številne priložnosti za nova poznanstva.  | Foto: Mednarodne izmenjave poleg novega znanja odpirajo tudi številne priložnosti za nova poznanstva.

Vpis možen do 17. marca 2023

Višješolski študijski programi so dvoletni, ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami in izobrazbeno ravnjo 6/1. Vpis na višješolski študij v prvem prijavnem roku je možen do 17. marca 2023, in sicer z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite, podpišete in pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje oziroma ga pošljite skeniranega na elektronski naslov prijava.vps@sc-celje.si. Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se vpisali v prvem roku, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka do 21. julija 2023.

Poskrbite, da boste v življenju počeli to, kar vas veseli.  | Foto: Shutterstock Poskrbite, da boste v življenju počeli to, kar vas veseli. Foto: Shutterstock

Drugi rok za prijave bo potekal med 25. in 31. avgustom 2023.

KJE SE LAHKO PRIJAVIM?

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/24

Pridobite več informacij o višješolski študijskih programih:

Povezava na spletno stran: Skupnosti VSŠ

E-mail: sekretariat@skupnost-vss.si

Telefon: 064 17 17 10

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin