SiolNET. Novice Siol +
4

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Ko zaradi glasnega soseda ne morete spati

4

termometer

Če zaradi glasnega soseda ne morete spati, se lahko obrnete na policijo. Ta ima proti kršitelju več možnosti: lahko ga oglobi, lahko mu izklopi elektriko ali vodo. Lahko pa tudi tožite.

Spoštovana Andreja, hrup in kršitve, ki so povezane s hrupom, opredeljuje in sankcionira veljavni Zakon o varstvu javnega reda in miru. Tega uporabimo v vseh primerih, ko nekdo moti javni mir tako, da povzroča čezmeren hrup. V določenih primerih je treba upoštevati tudi Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki se uporablja takrat, ko hrup izvira iz poslovne dejavnosti različnih subjektov.

Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb Zakona o varstvu javnega reda in miru ima policija, pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem Uredbe o mejnih vrednostnih kazalcev hrupa v okolju pa ima inšpektorat, ki je pristojen za področje varstva okolja. Če povzročate hrup, tvegate globo Po 8. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru je prepovedano na nedovoljen način med 22. in 6. uro motiti mir ali počitek ljudi s hrupom. Izjema so nujni interventno-vzdrževalni posegi. Kdor na nedovoljen način moti mir, je lahko kaznovan z globo od 83,46 evra do 208,65 evra. Kot že navedeno, ima pristojnost za izvajanje nadzora policija. Ko torej pride do situacije, ko kdo od vaših sosedov v navedenem terminu (torej med 22. uro in 6. uro) povzroča nedovoljen hrup (na primer glasno govorjenje, vpitje, razbijanje steklenic …), lahko o tem obvestite policijo in zahtevate izvedbo postopka o prekršku.

Nadalje Zakon o varstvu javnega reda in miru določa sankcijo tudi v primerih, ko nekdo z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, druge akustične naprave ali glasbila moti mir in počitek ljudi. Izjema je izvajanje dovoljenje dejavnosti. V tem primeru gre torej za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas (torej ne samo med 22. in 6. uro), pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku. Kršitelja v takih primerih kaznujejo z globo v višini 104,32 evra.

Tudi v tem primeru je za izvedbo postopka o prekršku pristojna policija, zato lahko v primeru, ko kdo od vaših sosedov moti mir oziroma počitek z uporabo akustičnih naprav, o tem prav tako obvestite policijo in zahtevate izvedbo postopka o prekršku.

V obeh zgoraj navedenih primerih je zagrožena globa še višja, če javni mir moti pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. V takih primerih je posebej določena tudi globa za odgovorno osebe te pravne osebe ali samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Če kršitelj ne odneha, lahko ostane brez elektrike

Zakon o varstvu javnega reda in miru določa tudi možnost zahteve po izključitvi energetskih virov. Za preprečitev nadaljevanja prekrška, s katerim se moti ali vznemirja javnost, lahko tako policist z ustno odredbo ukaže upravljavcu začasen izklop dobave elektrike, plina ali vode pri kršitelju, če to nima hujših posledic za druge osebe in je ukrep sorazmeren glede na kršitev.

Izklop lahko traja do vzpostavitve javnega reda in miru, vendar ne več kot šest ur. Stroške izklopa in prikopa ter morebitno nastalo škodo plača kršitelj.

Ravnanje vaših sosedov, ko ti motijo javni red in mir s hrupom oziroma z uporabo akustičnih naprav, ima torej zakonske znake prekrška. Za izvedbo postopka o prekršku je pristojna policija, kršitelju pa za tovrsten prekršek grozi denarna globa, možno pa je tudi, da policija z ustno odredbo ukaže začasen izklop dobave elektrike, plina ali vode. Glede na navedeno predlagamo, da ko do domnevne kršitve pride, o tem obvestite policijo. Policisti bodo na kraju ugotovili dejansko stanje in ustrezno ukrepali.

Preverite hišni red vašega bloka Lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi načeloma sprejmejo tudi hišni red, in sicer ravno z namenom zagotavljanja mirnega sožitja v večstanovanjski stavbi. V hišni red so ponavadi vključena tudi določila o dovoljenem in nedovoljenem hrupu. Predlagamo, da preverite, ali je bil za vašo večstanovanjsko stavbo sprejet hišni red in kakšna so določila v zvezi s hrupom. Pogosto so namreč določila hišnega reda o hrupu še ostrejša, kot so določila v veljavni zakonodaji.

Tudi številni občinski odloki urejajo področje hrupa oziroma v določenih časovnih obdobjih prepovedujejo čezmerno povzročanje hrupa. Predlagamo, da preverite, ali je občina v zvezi s tem sprejela kakšen odlok in kakšna so določila takega odloka ter predvidene sankcije.

Možnost tožbe: otežena raba nepremičnin in nastanek škode Prav tako povzročanje čezmernega hrupa prepoveduje tudi veljavni Stvarnopravni zakonik, in sicer je prepoved čezmernega hrupa vključena v člen, ki govori o prepovedanih emisijah. Stvarnopravni zakonik določa, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi svoje nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo.

Nadalje je še določeno, da je brez posebnega pravnega naslova prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami. Če vaši sosedje ta določila kršijo, lahko zoper njih vložite tožbo, s katero zahtevate tako prenehanje trenutnega vznemirjanja kot tudi prepoved nadaljnjega vznemirjanja. Če vam je zaradi ravnanj sosedov nastala škoda, pa lahko z odškodninsko tožbo od njih zahtevate tudi povrnitev škode.

Hrup zaradi žaganja: ima povzročitelj za to soglasje stanovalcev bloka? Navajate, da eden izmed vaših sosedov izdeluje različne izdelke iz lesa in pri tem povzroča hrup. Glede na opisano stanje obstaja možnost, da vaš sosed opravlja poslovno dejavnost (na primer izdelava izdelkov iz lesa). Za opravljanje poslovne dejavnosti v večstanovanjski stavbi mora nosilec poslovne dejavnosti pridobiti soglasje preostalih etažnih lastnikov.

Predlagamo, da preverite, ali ima sosed morebiti registrirano katero od poslovnih dejavnosti in ali je za to pridobil soglasja etažnih lastnikov.

Prav tako bi bilo treba preveriti, ali je sosed pridobil vsa potrebna soglasja za opravljanje svoje dejavnosti. Če sosed z izvajanjem poslovne dejavnosti presega mejne vrednosti hrupa, je kot pravno podlago treba uporabiti Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem te uredbe ima, kot že rečeno, inšpektorat, ki je pristojen za področje varstva okolja, zato predlagamo, da se v zvezi s tovrstnim hrupom obrnete na navedeni inšpektorat.

 

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin