Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sreda,
23. 12. 2015,
14.19

Osveženo pred

2 meseca, 1 teden

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

nakup avtomobila advertorial

Sreda, 23. 12. 2015, 14.19

2 meseca, 1 teden

Pred nakupom rabljenega vozila preverite, ali je vozilo zarubljeno

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0
Ko se odločate za nakup avtomobila ali drugega vozila, najprej v registru neposestnih zastavnih pravic preverite, ali boste z nakupom res postali lastnik premičnine.

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) predstavlja javno in centralno vodeno informatizirano bazo podatkov, namenjeno vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene. Cilj vodenja RZPP je povečevati pravno varnost v prometu s premičninami.

RZPP uporabnikom omogoča: • preprosto, zanesljivo in poceni seznanitev z (ne)obstojem neposestne zastavne pravice na premičninah in • večjo pravno varnost neposestnih zastavnih upnikov, ki so svojo pravico vpisali v RZPP.

"Pred sklepanjem pravnega posla, na primer pred nakupom rabljenega vozila, se lahko vsak prepriča, ali je na premičnini vpisana neposestna zastavna pravica oziroma omejitev razpolaganja, in se izogne tveganju, da ostane brez premičnine, če morebitni upnik uveljavi pravico na vpisani premičnini," je povedala mag. Teja Batagelj, namestnica direktorice AJPES in vodja Sektorja za registre in evidence podatkov.

Predmet premičninske neposestne zastavne pravice so lahko: • vozila (motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice), • oprema, • zaloge in • živali (goveda in kopitarji).

AJPES zagotovi vpis v RZPP na podlagi zahteve notarja, izvršitelja, davčnega izterjevalca, sodišča ali druge z zakonom pooblaščene osebe za vlaganje zahtev za vpis.

Kako pridobiti podatke o zastavljenih in zarubljenih premičninah

1. Do podatkov o (ne)obstoju neposestne zastavne pravice oziroma podatkov o prepovedi odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja s premičnino v RZPP lahko brezplačno dostopate prek spletnega iskalnika eRZPP.

Do podatkov lahko dostopate z vpisom enoličnega identifikacijskega znaka: • pri motornih vozilih je to identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN), • pri opremi in zalogi sta enolični identifikacijski znak oznaka katastrske občine in parcelna številka nepremičnine, na kateri stoji ta premičnina, pri govedu in kopitarjih pa je enolični identifikacijski znak številka, s katero je žival vpisana v referenčni register.

2. Uporabniki z ustreznimi informacijskimi rešitvami lahko podatke dobijo tudi prek Spletnega servisa wsRZPPInfo, ki prek VIN-številke ponuja podatke o vpisanem rubežu, neposestni zastavi ali prepovedi odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja z vozili (za motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice).

Število vpisov v register se iz leta v leto povečuje

Leta 2005 je bilo v register vpisanih 2.421 novih zadev oziroma terjatev, leta 2014 pa je bilo vpisanih že 11.928 novih zadev (1.331 iz naslova prostovoljne zastave, 10.446 iz naslova rubeža ter 151 iz naslova prepovedi odtujitve in obremenitve oziroma prepovedi razpolaganja), kar predstavlja skoraj petkratno (493 odstotkov) povečanje števila novih vpisov. Zaradi slabih gospodarskih razmer se je povečalo predvsem število vpisanih rubežev.

Na dan 30. 11. 2015 je bilo v RZPP vpisanih 15.223 vozil, kar predstavlja 10,7 odstotka vseh vpisanih premičnin.

Ne spreglejte