Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Petek,
27. 12. 2013,
16.58

Osveženo pred

3 leta, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3

Natisni članek

MERKUR prisilna poravnava

Petek, 27. 12. 2013, 16.58

3 leta, 2 meseca

Merkur ponovno v prisilno poravnavo

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue Green 3
Kranjsko okrožno sodišče je danes izdalo sklep o začetku postopka ponovne prisilne poravnave za nakelski Merkur in za upraviteljico imenovalo Simono Goriup.

Načrt finančnega prestrukturiranja predvideva izčlenitev dela podjetja z ustanovitvijo dveh novih družb - Merkur trgovina in Merkur nepremičnine. Izvedba predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja po mnenju vodstva Merkurja omogoča, da bosta novi družbi Merkur trgovina in Merkur nepremičnine postali kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobni. Krovna družba Merkur d.d. pa bo končala v stečaju.

"Edina alternativa tej rešitvi je stečaj družbe" Kot pojasnjujejo v Merkurju, bodo s predlagano rešitvijo z izločitvijo zdravega jedra ohranili veliko večino delovnih mest in zagotovili nemoteno poslovanje družbe. "Edina alternativa tej rešitvi je stečaj družbe, ki bi pomenil prekinitev poslovanja in izgubo vseh delovnih mest," so že ob pripravi načrta za ponovno prisilno poravnavo opozorili v Merkurju.

Poleg tega bodo, kot zagotavljajo, upnikom s potrditvijo predlagane ponovne prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad celotnim Merkurjem začet stečajni postopek. V tem primeru izračuni kažejo, da bi navadni upniki dobili le dvoodstotno poplačilo svojih nezavarovanih terjatev. Tako se tudi velika večina, kar preko 90 odstotkov upnikov strinja z začetkom ponovne prisilne poravnave.

Z začetkom postopka soglašajo imetniki skoraj 290 milijonov evrov terjatev S postopkom soglašajo upniki s terjatvami višini 134 milijona evrov, na katere je učinkovala že prejšnja prisilna poravnava, in imetniki zavarovanih terjatev, ki so nastale od začetka postopka prejšnje prisilne poravnave v skupnem znesku 155 milijonov evrov. Skupaj tako z začetkom tega postopka soglašajo imetniki skoraj 290 milijonov evrov terjatev.

Merkur, ki je v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvaril 163 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 73 milijonov evrov izgube iz poslovanja, je predlog za ponovno prisilno poravnavo na kranjsko okrožno sodišče vložil 27. decembra, saj ni zmogel plačila 18,3 milijona evrov visokega tretjega obroka obveznosti do upnikov z nezavarovanimi terjatvami iz prejšnje prisilne poravnave, ne da bi s tem preveč obremenil tekočega poslovanje podjetja in postal nelikviden ter plačilno nesposoben.

Podjetje beležilo izpad veleprodajnih poslov Razlogi za slabše finančno stanje družbe so povezani z zagotavljanjem virov financiranja, saj podjetju banke lani niso zagotovile 16 milijonov evrov posojila, predvidenega v načrtu finančnega prestrukturiranja iz prejšnje prisilne poravnave. Zaradi nezadostne nelikvidnosti je podjetje beležilo izpad veleprodajnih poslov. Močno je Merkurju v zadnjih letih padla tudi vrednost premoženja in naložb, slabše poslovanje pa je povezano predvsem s padcem trga oziroma potrošnje.

Merkur je po podatkih s konca lanskega septembra močno prezadolžen, saj ima 214 milijonov evrov sredstev in 448 milijonov evrov obveznosti. Poleg tega je kapitalsko neustrezen, saj znašajo pokrite izgube v višini 257 milijonov evrov mnogo več od polovice osnovnega kapitala, ki znaša manj kot štiri milijone evrov.

Sodišče je sklep o začetku novega postopka prisilne poravnave, na katerega je v 15 dneh še možna pritožba, objavilo na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, kjer je objavljen tudi predlagan načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva izčlenitev dveh novih družb, povečanje osnovnega kapitala ene od novoustanovljenih družb s stvarnimi vložki in prestrukturiranje zavarovanih terjatev ter reprogram kreditov.

Del premoženja in obveznosti Merkurja se bo prenesel na novoustanovljeni družbi Del premoženja in obveznosti Merkurja se bo prenesel na novoustanovljeni družbi, del pa bo ostal na obstoječi družbi. Premoženje, ki je potrebno za nadaljnje opravljanje osnovne dejavnosti, se bo preneslo na družbo Merkur trgovina, premoženje, ki je predvideno za dajanje v najem, pa se bo preneslo na družbo Merkur nepremičnine. Pri slednji bo potrebna še konverzija terjatev upnikov v višini najmanj 46,5 milijona evrov.

Tiste terjatve, ki bodo prenesene na novoustanovljeni družbi in ne bodo konvertirane v lastniški delež, bodo v celoti poplačane v 12 letih z dvoletnim moratorijem na začetek odplačevanja in enoodstotno letno obrestno mero. Na krovnem podjetju Merkur, ki bo končalo v stečaju, bo ostalo za 117 milijonov evrov terjatev in 54 milijonov evrov sredstev, navadne terjatve pa bodo v tem postopku poplačane 12-odstotno.

Izčlenitev obeh novih družb je predvidena v sredini tega leta. Novoustanovljeni družbi pa bosta sprejeli tudi notranje ukrepe poslovnega prestrukturiranja za izboljšanje tekočega poslovanja. V tem okviru naj bi se ponovno zmanjšalo tudi število zaposlenih, in sicer naj bi po podatkih sindikalistov že februarja odpustili 120 ljudi, predvsem iz skladišča v Celju. Od začetka prestrukturiranja pa je Merkur zapustilo že 843 ljudi, tako da je bilo konec septembra v podjetju še 1729 zaposlenih.

Ne spreglejte