SiolNET.
0,75

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Ustavno sodišče ni pravi naslov za zahtevo občanov Šmartnega ob Paki #video

0,75

termometer

Ustavno sodišče je po tistem, ko je nedavno na podlagi zahteve občin Polzela in Braslovče odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo, zdaj zavrglo pobudo za presojo ustavnosti omenjene uredbe, ki jo je vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki.

Ustavno sodišče je namreč soglasno presodilo, da skupina občanov s prvopodpisano Marijo Medved ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za ocene ustavnosti omenjenega dokumenta.

S tem in z danes objavljeno odločitvijo bo lahko tako Dars postopke za gradnjo težko pričakovane hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljeval. Video predstavitev načrtovanega odseka si lahko ogledate v zgornjem videu.

avtocesta Novice Tretja razvojna os: tu se bi lahko že letos začela gradnja avtoceste

Počakati morajo na izid upravnega spora

Svoj pravni interes so pobudniki utemeljevali z zatrjevanjem, da so lastniki nepremičnin na območju DPN oziroma osebe, ki z lastniki živijo v stanovanjskih hišah, za katere Uredba predvideva njihovo odstranitev. Trdijo, da jim v danem položaju niti upravni spor niti individualni postopki razlastitve ne omogočajo učinkovitega varstva pravic.

Ustavni sodniki so v obrazložitvi svoje odločitve zapisali, da je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj. V primerih, ko predpis ne učinkuje neposredno, pa se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper izpodbijani akt.

Za presojo obstoja pravnega interesa pobudnikov v tej zadevi je tako po presoji ustavnega sodišča tako odločilno, ali je uredba o DPN predpis, ki neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnikov. Ti svojega pravnega interesa za pobudo ne morejo utemeljiti s trditvami o pričakovani neučinkovitosti upravnega spora in o neuspehu s tožbo na razlastitev ali izselitev.

avtocesta Novice Tretja razvojna os: Bratuškova vesela, Dars začenja s cenitvami zemljišč Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, v začetku junija objavilo, da uredba o DPN za hitro cesti Šentrupert-Velenje na južnem odseku severnega dela tretje razvojne osi ni v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, v začetku junija objavilo, da uredba o DPN za hitro cesti Šentrupert-Velenje na južnem odseku severnega dela tretje razvojne osi ni v neskladju z ustavo. Foto: STA

Alenka Bratušek Posel danes Tretja razvojna os: podmizne igre Alenke Bratušek in županov

Pravice v postopku pridobivanje gradbenega dovoljenja in ob razlastitvah

Izpodbijana uredba po presoji ustavnih sodnikov ne učinkuje neposredno. Z njo je vlada določila le načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druge pogoje za umestitev načrtovane državne ceste v prostor, za izvedbo načrtovane gradnje pa bo moral Dars kot investitor na njeni podlagi pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pobudniki bodo lahko v tem postopku, če bodo izkazali svoj pravni interes, sodelovali kot stranski udeleženci. Obenem bo moral Dars za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim izkazati tudi pravico graditi, za kar pa bo moral urediti lastninskopravna razmerja s pobudniki. Ti bodo zato lahko svoje očitke o nezakonitosti in protiustavnosti uredbe uveljavljali tudi v razlastitvenem postopku, v katerem bodo imeli položaj strank oz. bodo lahko pridobili položaj stranskih udeležencev, če bodo za to izkazali svoj pravni interes.

Komentarji

1

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

  • Buča / 11.07.2019. ob 13:45 +2 0

    Bo treba Vilija poklicat. On ima veze na US.

    +2 0
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin