SiolNET. Trendi Nagradne igre
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Splošni pogoji oddaje spletnega povpraševanja za lasersko odpravo dioptrije in za bon s poustom

0

termometer

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter podjetje Doktor 1A, d.o.o., tržne raziskave, d.o.o., Gubčeva 35a, 8210 Trebnje (v nadaljevanju podjetji, TSmedia ali Doktor 1A), z namenom promocije za podjetje Doktor 1A d.o.o., preko spletne strani https://siol.net ponujata dostop do spletnega obrazca za oddajo spletnega povpraševanja za lasersko odpravo dioptrije, pri čemer podjetje Doktor 1A izvaja pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja (v nadaljevanju storitev).

S temi Splošnimi pogoji podjetji določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za oddajo spletnega povpraševanja, pri čemer lahko uporabnik pošilja povpraševanje od 14.12.2017 do 21.12.2017.

Kdo lahko izpolni in odda spletno prijavo?

Obrazec za spletno povpraševanje (v nadaljevanju spletni obrazec) lahko izpolnijo in oddajo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova Splošni pogoji oddaje spletnega povpraševanja za lasersko odpravo dioptrije in za bon s poustom in so starejše od 18 let.

Z oddajo spletnega obrazca udeleženec soglaša s temi Splošnimi pogoji.

Opis storitve

Storitve so na voljo udeležencem. Doktor 1A združuje udeležence in ponudnike za lasersko odpravo dioptrije (v nadaljevanju ponudniki). Doktor 1A brezplačno posreduje povpraševanje udeleženca asistentu Doktor 1A v klicnem centru z namenom, da mu asistent Doktor1A poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Doktor 1A lahko ponudnikom posreduje povpraševanje udeleženca. Ponudniki lahko kontaktirajo udeleženca, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Doktor 1A preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo udeleženca.

TSmedia nastopa v vlogi ponudnika poti za oddajo obrazca, pri čemer uporabnik preko spletne strani https://siol.net izpolni obrazec za pridobitev ponudbe.

Na podlagi oddaje spletne ponudbe, udeleženec pridobi pravico do naslednjih storitev:

- na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Doktor 1A udeležencu, skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;

- Doktor 1A ponudnikom posreduje kontaktne podatke udeleženca za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;

- udeležencu Doktor 1A nudi podporo pri na način, da posreduje informacije in mu pomaga s svetovanjem.

- udeležencu Doktor 1A BON za 100€, ter dodatni 30% popust za lasersko odpravo očesne dioptrije.

Povpraševanja udeležencev

Povpraševanje, ki ga odda udeleženec, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov ali Doktor 1A. Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo udeležencu preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med ponudnikom in udeležencem.

V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo udeleženec sme sprejeti ali zavrniti. Če udeleženec prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in udeležencem. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in udeležencem na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Doktor 1A ali TSmedia ne nosita nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med udeležencem in ponudnikom. Doktor 1A ali TSmedia udeležencu ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Udeleženec lahko odda neomejeno število povpraševanj.

Ponudbe

Doktor 1A bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. TSmedia ali Doktor 1A ne odgovarjata za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Doktor 1A si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemam odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Doktor 1A, niti TSmedia, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Doktor 1A, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Doktor 1A za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Obračun storitev

Uporabnik storitev iz teh Splošnih pogojev, uporablja brezplačno.

Uporaba storitev pridobivanje ponudbe

Doktor 1A predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru Doktor 1A in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača uporabnik neposredno ponudniku.

Doktor 1A v vseh primerih asistence nastopa zgolj kot asistent, ki izvaja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za uporabnika. V celotnem postopku uporabnik nastopa kot naročnik in plačnik blaga in / ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni storitvi pridobivanje ponudbe. Doktor 1A ali TSmedia ne nastopata kot naročnika in plačnika dogovorjenih storitev in / ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane povpraševalcu s strani Doktor 1A in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Doktor 1A ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne. Povpraševalec lahko vse informacije, ki jih je prejel od Doktor 1A, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru povpraševalcu ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Doktor 1A posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da povpraševalec zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Doktor 1A pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Doktor 1A pravico do blokiranja storitve povpraševalcu.

Storitve iz teh Splošnih pogojev se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Doktor 1A posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Doktor 1A izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Doktor 1A dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Doktor 1A.

Zasebnost in varstvo podatkov

Z izpolnitvijo obrazca ter s tem oddajo povpraševanja udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je pri tem posredoval vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih podjetja TSmedia in Doktor 1A; da se ti podatki obdelujejo za namene izvajanja storitev iz teh Splošnih pogojev, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene podjetij TSmedia in Doktor 1A ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponujata podjetji, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane s TSmedia.

Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Doktor 1A bo osebne podatke uporabil tudi za organiziranje kontakta med ponudnikom in udeležencem v primeru koriščenja storitev iz teh Splošnih pogojev. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo uporabnika poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od podjetji kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehajo uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

Pisno na TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali na info@tsmedia.si ter pisno na Doktor 1A, d.o.o., tržne raziskave, d.o.o., Gubčeva 35a, 8210 Trebnje ali na info@doktor1a.com. 

Udeleženec podjetjema TSmedia in Doktor 1A dovoljuje do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podjetji TSmedia in Doktor 1A zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Podjetji TSmedia in Doktor 1A se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podjetji TSmedia in Doktor 1A bosta uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Reklamacije

Udeleženec ima pravico, da Doktor 1A sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev iz teh Splošnih pogojev s strani ponudnikov na telefonsko številko 080 12 88 ali na elektronski naslov info@doktor1a.com.

Končne določbe

Podjetji Doktor 1A ali TSmedia lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo teh Splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Podjetji Doktor 1A ali TSmedia bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 13.12.2017 in so objavljeni na spletnih straneh podjetja TSmedia, d.o.o.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin