SiolNET. Trendi Moda
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Podarjamo darilni bon Desetak v vrednosti 10 evrov

0,00

termometer

nakupovanje par
Foto: Getty Images

Objavljamo Pravila sodelovanja v nagradni igri Podarjamo darilni bon Desetak v vrednosti 10 evrov.

nakupovanje božič Europark Trendi Ne zamudite nočnega nakupovanja z neverjetnimi popusti #VIDEO

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjema s podjetjema Europark d.o.o. in Euromarkt center d.o.o, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (soorganizator), z namenom promocije organizirata nagradno igro Podarjamo darilni bon Desetak v vrednosti 10 evrov (v nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekala od 18.11.2019 do vključno 22.11.2019 do 16. ure. Nagradna igra poteka na mediju Siol.net.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

 • izpolni nagradni obrazec,
 • se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, telefonska številka in e-naslov,(v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani TSmedia Siol.net v primeru, da so izbrani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal, soorganizator pa podelil naslednje nagrade:

 • 4 boni Desetak v vrednosti 10 evrov, ki jih bodo nagrajenci lahko vnovčili v Europarku Maribor.
 • 4 boni Desetak v vrednosti 10 evrov, ki jih bodo nagrajenci lahko vnovčili v Cityparku Ljubljana.
 • 4 boni Desetak v vrednosti 10 evrov, ki jih bodo nagrajenci lahko vnovčili v Citycentru Celje.
Bone je mogoče unovčiti samo v petek, 22. 11. 2019 od 20. ure do polnoči oziroma v času nočnega nakupovanja

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov in telefonsko številko. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo dne 22.11.2019 ob 16. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 12 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju/soorganizatorju predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator/soorganizator nagradne igre.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator/soorganizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo za izvedbo nagradne igre.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo e-novičk za obveščanje o novostih, nagradnih igrah in ostale trženjske informacijepodjetja Europark, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

 • odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete pisno na naslov Europark družba za upravljanje d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte marketing@europark.si

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

Organizator bo po zaključku nagradne igre, izbrisal vse osebne podatke.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na Siol.net.

delitve: 1
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin