SiolNET. Trendi Moda
4

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Navodila, pravila in pogoji za nagradno glasovanje Miss športa Slovenije 2009

4

termometer

Ta pravila in pogoji določajo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem glasovanju Miss športa Slovenije 2009.

1. Splošno Planet 9, d.o.o organizira nagradno glasovanje Miss športa Slovenije 2009. V nagradnem glasovanju lahko sodelujete prek spletnega (WEB) portala www.siol.net v sklopu Lepota, in sicer v času od 17.3.2009 pa do 14.4.2009.

S temi pravili in pogoji Planet 9, d.o.o. določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem glasovanju.

Organizator nagradnega glasovanja je Planet 9, d.o.o., Vojkova 78, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z E-šport, d.o.o., ki tudi prispeva nagrado.

Pravila in pogoji

V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradnega glasovanja oddali svoj glas. Uporabnik lahko sodeluje večkrat in se z vsakim oddanim glasom uvrsti v nagradno žrebanje.

Za sodelovanje v tem nagradnem glasovanju ni starostnih omejitev.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem glasovanju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

V žrebanju za nagrado (čeprav lahko sodelujejo v nagradni igri) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Planet 9, d.o.o., Mobitel, d.d., zaposlenim v E-šport, d.o.o. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na Planetu 9, d.o.o., in Mobitelu, d.d., in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradnega glasovanja.

Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega glasovanja in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 14.4.2008 ob 9. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh oddanih glasov izžrebala enega nagrajenca. Nagrada je: - dve vstopnici za ogled finalnega izbora Miss športa Slovenije 2009, ki bo potekal 18. aprila v Festivalni dvorani v Ljubljani.

V žrebanju sodelujejo vsi oddani glasovi. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število oddanih glasov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih glasov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost. Izžreba se ime, ki ga je udeleženec navedel, ko je oddal glas.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem elektronskem naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na elektronski naslov, ki ga je navedel pri glasovanju, prejel sporočilo, kjer bo dobil nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. Nagrajenec se mora na sporočilo odzvati v roku, navedenem v sporočilu. V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na portalu www.siol.net.

Prevzem nagrade

Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti: - osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in - davčno številko. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega glasovanja. Organizator nagradnega glasovanja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - se ugotovi, da je uporabnik v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega glasovanja. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim glasovanjem niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradnega glasovanja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega glasovanja na naslednji način: - vsa zabeležena elektronska sporočila na ustrezen način hrani še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini; - ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

3. Varstvo podatkov Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

4. Odgovornost in reklamacije Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav ali napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

5. Končne določbe Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem glasovanju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega glasovanja so pravila na vpogled udeležencem na http://www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin