Pravila sodelovanja v nagradni igri Delimo lepe želje 2016

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) bo organizirala nagradno igro Delimo lepe želje (v nadaljevanju Akcija), ki bo potekala od 1.12.2016 do vključno 5. 1. 2017. Nagradni izbor poteka na mediju Siol.net (http://siol.net/trendi/delimo-lepe-zelje).

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v izboru.

Kdo lahko sodeluje?

V izboru lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v izboru.

V izboru lahko sodelujejo (vendar ne morejo biti izžrebani) zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju, ter njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega izbora.

S prijavo v izbor udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v izboru in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v izboru sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v izboru tako, da na spletnem mestu http://siol.net/trendi/delimo-lepe-zelje in podstraneh:

 • med izdelanimi čestitkami izbere najljubše čestitke (za isto čestitko je možno glasovati vsako uro)
 • v obrazcu odda naslednje podatke: elektronski naslov, ime, priimek ter
 • se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v izboru.

Udeleženec lahko sodeluje v Akciji tako, da:

-  Se prijavi v spletni aplikaciji, ki je objavljena v podsklopu Delimo lepe želje na http://siol.net/trendi/delimo-lepe-zelje.Ustvari svojo unikatno e-voščilnico, dopiše lepo željo, svoje ime in kraj ter vpiše zahtevane podatke.

 - Ustvarjene e-voščilnice sodelujočih se bodo po uredniški potrditvi objavile na Siol.net v podsklopu Trendi/Delimo lepe želje.

- Sodelujoči organizatorju v času trajanja Akcije dovoljuje neodplačno javno objavo ustvarjene e-voščilnice in vseh dodanih elementov (kot npr. lepe želje …) (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem, tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) kot tudi prek svetovnega spleta e-voščilnice, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorja.

- Sodelujoči ima možnost zasebne objave e-voščilnice. V primeru, da na prvi strani aplikacije obkljuka možnost Zasebna objava, se bo njegova e-voščilnica objavila na spletnem mestu, ki bo dostopno samo z direktnim vpisom spletne povezave, ne bo pa javno objavljeno. V primeru, da ne obkljuka možnosti Zasebna objava, bo njegova e-voščilnica objavljena, kot je določeno v tretji alineji tega odstavka. Sodelujoči lahko svojo voščilnico pošlje prijateljem in jih povabi, da zanjo glasujejo.

- Sodelujoči v Akciji sodelujejo tudi v nagradnem žrebanju za tedenske nagrade in se potegujejo za glavne nagrade, vendar samo, če gre za javno objavo e-voščilnice. S sodelovanjem v Akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, e-naslov in kraj bivanja (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na Akcijo, posredujejo organizatorju, ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, kraj bivanja) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net, v primeru, da so izžrebani.

Čestitke, ki bodo imele zavedeno zasebno objavo, za njih ni možno glasovati. Glavno nagrado lahko prejmejme prvih 100 čestitk, ki bo zbrala največ glasov. O zmagovalcu za glavne nagrade bo odločal računalniški žreb. S sodelovanjem v izboru se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-naslov in ostali podatki (spol, letnica rojstva, kraj) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci izbora navedejo v prijavi v izbor, posredujejo organizatorju in ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, kraj) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

V izboru se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Pridržujemo si pravico, da e-voščilnice, ki so žaljive, diskriminatorne, zlonamerne, nespodobne, obrekljive, sovražne, grozeče, vulgarne in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbrišemo iz našega strežnika. Tovrstnih voščilnic organizator ne bo objavil.

E-voščilnice izražajo stališča avtorjev, ne uredništva in/ali organizatorja Siol.net.

Za vsako e-voščilnico, ki bo objavljena na mediju Planet Siol.net, bo mogoče glasovati in se bo na podlagi števila prejetih glasov potegovala za glavne nagrade. Glasovanje bo potekalo le prek medija Siol.net (www.siol.net), kjer bodo objavljene vse e-voščilnice, če se je uporabnik strinjal z javno objavo.

Ko bo uporabnik kreiral e-voščilnico, bo lahko v spletni aplikaciji kliknil na ikono posameznega družbenega omrežja in s tem delil povezavo do objavljene e-voščilnice na mediju Siol.net (www.siol.net), kjer bodo uporabniki lahko oddali svoj glas.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Planet Siol.net (www.siol.net). Uporabniki lahko za isti izdelek glasujejo večkrat – več glasov bo za posamezen izdelek oddanih, več možnosti za zmago ima ta izdelek. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi.

 

Žrebanje nagrad

Organizator bo v tedenskih žrebanjih podelil naslednje nagrade za vse, ki so oddali svoj glas:

 • 10 x bon za kopanje v vrednosti 20 evrov,
 • 35 x sladko presenečenje,
 • 35 x majica siol.net.

Glavne nagrade: 100 čestitk z največ glasov bo sodelovalo tudi v žrebanju za glavne nagrade:

 • 1 x vikend paket za 2 osebi v Park Hotel Bled 4*
 • 4 x darilni bon solna terapija

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja izbora pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-naslov, letnico rojstva, označijo spol in zapišejo kraj bivanja. Vsak udeleženec izbora lahko na posamezno žrebanje prejme le eno nagrado in je v posameznem tednu lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V izboru se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v izbor.

Za izvedbo izbora in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev vsak teden ob četrtkih, in sicer 8. 12. 2016, 15. 12. 2016, 22. 12. 2016, 29. 12. 2016, 5. 1. 2017. Žrebanje za tedenske nagrade se bo odvijalo na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Žrebanje za glavne nagrade bo 6.1.2017 ob 10.00 na istem naslovu.

Glavna nagrada: vikend paket za 2 osebi v Park Hotel Bled 4* v vrednosti  284 eur  vključuje :

- nastanitev s polpenzionom (bife zajtrk in večerja) v glavni hotelski restavraciji s pogledom na jezero in Julijske Alpe
- bone v vrednosti 50 EUR na sobo za vaše nakupe v naših wellness centrih in gostinskih lokalih v času bivanja, v skladu s pravili
- neomejen vstop v hotelski bazen (voda ima prijetnih 27 C°) ter hotelski fitness z razgledom in neomejen vstop v termalne (okoli 30 C°) bazene Wellness centra Živa v hotelu Golf
- nočno kopanje v Wellness centru Živa vsak petek in soboto do 23. ure in popuste na vstop v svet savn v Wellness centru Živa
- v času zimskih počitnic (od 17.2. do 5.3.2017) zanimiv tematski program animacije pod okriljem labodov Zakija in Rozi v hotelu Savica
- Zaki bonus kartico za družine, ki vključuje različne sezonske aktivnosti in popuste
- dostop do interneta
- parkiranje do zasedbe mest

Cene ne vključujejo turistične takse (1,27 € za odraslo osebo in 0,64 € na otroka med 7 in 17 letom let na dan) in enkratne prijavnine 1,00 Eur po osebi na celotno dobo bivanja.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju  predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Glavni nagrajenec bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini 62,00 evra. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 ter prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade, znižane za povrnjene stroške.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti  osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator izbora si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji izbora oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v izboru udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem izboru, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o izboru, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec izbora organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator izbora se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator bo soorganizatorju posredoval podatke (ime, priimek, e-naslov) izžrebancev, za namen izročitve nagrade.

Končne določbe

Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju izbora. Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem izbora sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator izbora lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ter pravila in pogoje izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila izbora so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

 

TSmedia, d. o. o.

Ljubljana, 1. 12. 2016                      

 

Sorodne vsebine

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Popularno

Vroči članki

Najbolj brano