SiolNET. Sportal Držim obljubo
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Pomagamo vam držati obljubo

0

termometer

intersport

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Pomagamo vam držati obljubo.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Intersport, d.o.o., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo pri Kranju (soorganizator), z namenom promocije za podjetje Intersport, d.o.o., organizira nagradni natečaj Pomagamo vam držati obljubo (v nadaljevanju nagradni natečaj) od 7. 2. 2017 do vključno 14.2.2017. Nagradni natečaj poteka na mediju Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradnem natečaju.

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju in soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o., in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo tega nagradnega natečaja.

S prijavo v nagradni natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradnem natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Zbiramo dva udeleženca, ki bosta skupaj sodelovala v 8-tedenskem fitnes programu. Udeleženca se med seboj poznata (lahko sta partnerja, prijatelja, sorodnika). V nagradnem natečaju sodelujete tako, da oba skupaj izpolnita prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki (ime, priimek, e-naslov, starost in telefonsko številko), odgovorita na vprašanje: "Kaj želim doseči v fitnes preobrazbi?" ter priložitaq svoji fotografiji – v nadaljevanju prijavni podatki.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se vsi prijavni podatki, odgovori ter fotografija, ki jih vnesejo v prijavni obrazec, posredujejo organizatorju in soorganizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrajencev

Soorganizator bo izbral eno prijavnico dva udeleženca, ki bosta prejela strokovno pomoč ter 8-tedenski fitnes program, ki ga bo zanju pripravil trener Jan Kovačič.

Zmagovalec nagradne igre se s prevzemom nagrade zavezuje, da bo sodeloval pri snemanjih, ki jih za potrebe projekta organizira organizator nagradne igre v sodelovanju s soorganizatorjem.

Nagrajenec mora biti na voljo za snemanja, ki jih bo uskladil s soorganizatorjem in organizatorjem glede na razpoložljivost časa vseh sodelujočih. Nagrajenca bomo v okviru projekta s kamero in fotoaparatom spremljali na treningih in posvetovanjih.

Organizator bo o vsebini snemanj in fotoreportaž nagrajenca obvestil pravočasno in mu tudi pravočasno predstavil vsebino snemanj in objav. Video- in fotoreportaže bo organizator objavil na spletni strani www.siol.net. Nagrajenec se mora strinjati s pojavljanjem v člankih, na fotografijah in videoposnetkih in se snemanj po dogovoru udeležiti. Soorganizator lahko članke in fotografije objavlja na svojih straneh ter na družabnih omrežjih.

V izboru zmagovalca sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo prijavne podatke.

V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Za izbor dveh finalistov bo poskrbela tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Izbor nagrajenca bo 15.2.2017 ob 10. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izbrala skupaj dva glavna nagrajenca. Če se zmagovalca s pogoji in pravili sodelovanja v nagradnem natečaju ne strinjata, se lahko izvede naknadni izbor zmagovalcev.

O izboru zmagovalcev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora; navzočih osebah; poteku izbora; telefonski številki ter ali e-pošti in uri zaključka izbora. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izbor je dokončen.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izbrana finalistov bosta obveščena po e-pošti oziroma po telefonu najpozneje v treh dneh po izboru, njegovo ime pa bo objavljeno na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu nagrajencu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih natečajih, predmet obdavčitve. Nagrajenca morata za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

 • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradnega natečaja.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenca v roku ne prevzameta nagrade, izgubita pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

• se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem nagradnem natečaju, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju. Vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslalo več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS-sporočila so brezplačna.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: - odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo "Odjava", ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradnega natečaja organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator in soorganizator nagradnega natečaja se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo

Udeleženec jamči organizatorju in soorganizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju in soorganizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju in soorganizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tem nagradnem natečaju udeleženec prenaša na organizatorja in soorganizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

Končne določbe

Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko zgodijo zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Na vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradnega natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani na www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin