SiolNET. Posel danes
Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock

 • Messenger
 • Messenger

Oseba, od katere je odvisna celotna prodajalna

Vsebino omogoča Trgovinska zbornica Slovenije

Foto: Thinkstock

Trgovski poslovodja je zadolžen in odgovoren za vse vidike poslovanja prodajalne. Skrbi za prodajo blaga, blagajniško poslovanje, zaloge blaga in sredstva ter zaposlene.

prodajalec trgovec trgovina posel

Kaj trgovski poslovodja običajno dela?

 • Organizacija: trgovski poslovodja organizira in vodi poslovanje v posamezni poslovni enoti oziroma v prodajalni. Njegova naloga je, da prodaja blaga poteka nemoteno v času, ko je prodajalna odprta. Pomembna vloga poslovodje je skrb za učinkovito poslovanje prodajalne, kamor uvrščamo tudi naloge, povezane z  usposabljanjem in napredkom kadrov, vključno s prodajalci v trgovini. V manjših podjetjih je naloga trgovskega poslovodje lahko tudi nabavno področje, s tem pa tudi sodelovanje z različnimi dobavitelji blaga.
   
 • Varnost: trgovski poslovodja mora med drugim poskrbeti tudi za zavarovanje premoženja, požarno varnost, varstvo pri delu, za izvajanje higiensko tehničnih predpisov, sodeluje pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ter organizaciji in izvajanju inventur.
   
 • Mentor: poslovodja lahko v podjetju izvaja tudi mentorstvo dijakom, in sicer pri njihovem praktičnem usposabljanju z delom v okviru obvezne šolske prakse, ključno vlogo pa bo opravljal tudi v novem predvidenem sistemu vajeništva, ki naj bi ga začeli izvajati kmalu, najprej v pilotski obliki le v nekaterih gospodarskih panogah (gastronom hotelir, mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar), pozneje pa tudi širše, torej tudi v trgovini.
Trgovinska zbornica Slovenije v modelu vajeništva vidi predvsem nove možnosti in priložnosti zaposlovanja mladih, ob hkratnem izobraževanju in usposabljanju čim bližje trgu dela in potrebam delodajalcev.  

Dosega cilje, motivira in spodbuja

prodajalec trgovec trgovina posel

Najpogosteje je poslovodja trgovine oseba, ki je usmerjena k doseganju zastavljenih ciljev, ima sposobnost motiviranja in spodbujanju zaposlenih k njihovemu stalnemu napredku.

Je potrpežljiva oseba, obvlada komunikacijo z različnimi profili strank ter mora imeti profesionalen odnos.

Poleg tega je v ospredju poslovodje njegova sposobnost timskega dela in reševanja konfliktov navznoter kot tudi navzven.

Imeti mora znanja in veščine za učinkovito organiziranje lastnega dela kot tudi poslovanja svoje organizacijske enote.

Kako postanem poslovodja?

Trgovski poslovodja običajno začne svojo karierno pot kot prodajalec. Tako lahko pridobi znanje, veščine in praktične izkušnje, ki jih za delo trgovske poslovodje nujno potrebuje, torej pridobi tudi vpogled v vse vidike poslovanja svoje prodajne enote, ki mu dajejo zadostno širino za uspešno opravljanje svojega dela.

Poslovodski izpit

Pravni okvir za opravljanje poslovodskega izpita predstavlja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih. V okviru opravljanja poslovodskega izpita kandidat pridobi znanja, ki jih trgovski poslovodja potrebuje za samostojno, kakovostno strokovno delo ter organiziranje in vodenje delovnih procesov v trgovini. Poslovodski izpit na podlagi javnega pooblastila izvaja Trgovinska zbornica Slovenije.

Prednosti programa Trgovski poslovodja

študij poslovno podjetje računalnik trgovec

 • program vsebinsko odraža potrebe po veščinah in znanjih za profil trgovski poslovodja v trgovinski dejavnosti,
 • program je namenjen osebam z delovnimi izkušnjami v trgovinski dejavnosti ter tudi na ta način zagotavlja ustrezno dopolnjevanje teoretičnih vsebin s praktičnimi izkušnjami,
 • program je prilagojen časovnim zmožnostim kandidatov, ki pogosto izobraževalne aktivnosti izvajajo poleg svojih delovnih obveznosti.

Z uspešno opravljenim poslovodskim izpitom kandidati pridobijo naziv Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja in srednjo strokovno izobrazbo (kar po veljavnem slovenskem sistemu ustreza V. ravni izobrazbe).

Kdo lahko pristopi k poslovodskemu izpitu?

K poslovodskemu izpitu za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja lahko pristopi kandidat, ki je uspešno dokončal srednjo poklicno izobrazbo IV. ravni in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja trgovinske dejavnosti.

Prva prijava k poslovodskemu izpitu (vpis) je mogoča vse leto. Preverite razpis izpitnih rokov za leto 2017.

Podrobnejše informacije v zvezi s poslovodskim izpitom daje strokovna služba Trgovinske zbornice Slovenije, elektronska pošta: info@tzslo.si, telefon: 01 5898 212/213.

Strokovni seminarji v okviru Akademije TZS:

tzs trgovinska zbornica Seminar s področja živil in zagotavljanja informacij o živilih potrošnikom (6. 4. 2017 v Ljubljani)

Seminar Varstvo potrošnikov in nepoštene poslovne prakse s poudarkom na trgovinski dejavnosti (13. 4. 2017 v Celju)

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin