SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Achilles d. o. o.
  • Messenger
  • Messenger

Si kot startup želite dodatnega financiranja?

startup pisarna delo študij |  | Foto:
Vsebino omogoča Achilles d. o. o.

Startupi družbo bogatijo z inovativnimi idejami, novimi pristopi in visoko fleksibilnostjo, vendar jim nemalokrat primanjkuje finančnih sredstev.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

Za samostojno podjetniško pot se posamezniki odločajo, če nimajo druge možnosti ali ker so zaznali dobro poslovno priložnost. Poslovna ideja je veliko vredna le, če jo tudi zares uresničimo.

Startup podjetja so pomembno jedro mladega gospodarstva, ki družbo bogati zaradi novih idej in rešitev. Kljub temu se na finančnem področju spoprijemajo z enako zahtevnimi razmerami kot starejša in desetletja utečena podjetja.

Po podatkih svetovne raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM, podatki za leto 2017) poslovne priložnosti namreč zaznava dobra tretjina (34,6 odstotka) Slovencev, medtem ko je v Evropi ta odstotek malce višji – 41 odstotkov.

V letu 2017 je v Sloveniji 16,7 odstotka odrasle populacije izražalo namero, da bi ustanovili podjetje, a le določen del potencialnih podjetnikov začne priložnosti tudi dejansko uresničevati. Ocenjujejo, da bodo od štirih nastajajočih podjetnikov po treh mesecih in pol verjetno le še trije nadaljevali svojo podjetniško pot.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

Izzivi, ki prežijo na startupe

startup podjetje študij | Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Ste dobili prvovrstno poslovno idejo, pa nimate pravega podjetniškega znanja in finančne opore? Potem se gotovo spoprijemate s številnimi izzivi.

Najprej si želite, da bi imeli vse informacije na enem mestu in podporno podjetje, ki bi vam pomagalo pri težavah. Ko svojo idejo pošljete v svet, morate nujno najti investitorje za financiranje poslovanja. Seveda nameravate, ko posel postane dobičkonosen, začetno investicijo tudi vračati.

Startupi imajo nizek proračun ter nezagotovljeno in neredno frekvenco prilivov. Bremenijo jih začetna vlaganja v opremo in plačilo kadra.

Veliko dela imajo že z upravljanjem delovne ekipe, izpolnjevanjem naročil in načrtovanjem rasti, zato bi morale biti finančne skrbi, kako plačati kader, kupiti material in nadaljevati vsakodnevna opravila, povsem odveč. Njihova glavna skrb bi morala biti ideja in to, kako jo promovirati.

Pokrivanje potreb po obratnih sredstvih lahko zelo kmalu začne zavirati razvoj ideje. Zagonska podjetja namreč nimajo zgodovine kreditne sposobnosti, zato imajo omejene možnosti iskanja finančnih virov. V ta namen se največkrat obrnejo na družino in prijatelje, svoje ideje pa predstavljajo skupinam vlagateljev ali preprosto zategnejo pas in upočasnijo rast, ki bi bila s finančno podporo veliko večja.

Kako čez noč razrešiti vse finančne skrbi?

Analiza, podatek, podjetje, graf. | Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Prva naloga vsakega odgovornega poslovneža je poskrbeti za čim bolj nemoteno in stabilno finančno poslovanje.

Eno izmed učinkovitih možnosti praktično takojšnje pridobitve sredstev vam lahko omogoča faktoring. Gre za storitev, pri kateri se aktivira tako imenovani faktor, na primer podjetje Achilles d. o. o., ki poskrbi, da približno 80 odstotkov sredstev prejmete na račun takoj, preostanek, ki mu je odšteta dogovorjena faktorinška provizija, pa po plačilu odprte terjatve vaše stranke.

Achilles skrbno pregleda celotne okoliščine in vam pripravi odkupno dokumentacijo, kjer je opredeljena faktorinška provizija. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja poplačajo odkupljen račun. Ko stranka račun poravna, vam nakažejo tudi zadržana sredstva, ki običajno znašajo približno 20 odstotkov celotne terjatve.

VPRAŠAJ STROKOVNJAKA.

Zagotovljena likvidnost, višji delež obratnih sredstev, močnejša konkurenčnost

finance podjetje delo posel | Foto: Klasični faktoring za startupe zagotavlja priliv likvidnih sredstev, ki jih nato lahko namenite za plačevanje obveznosti in dejavnosti ali pa investirate v dodelavo izdelkov in storitev, ki jih ponujate.

KLASIČNI FAKTORING je primeren za podjetja vseh velikosti. Omogoča takojšnje poplačilo odprtih terjatev in zagotavlja učinkovito upravljanje financ.

Stalna likvidnost pozitivno vpliva tudi na boljše plačilne pogoje pri dobaviteljih zaradi možnosti hitrih plačil in ugodnih pogojev poslovanja, po drugih strani pa vam omili nujo po hitrih prilivih strank.

Čeprav lahko faktoring nekako primerjamo z bančnim kreditom, pa med njima obstajajo ključne razlike. Faktoring je za zagonska podjetja veliko primernejši, saj je bolj fleksibilen in ne potrebujemo zgodovine kreditne sposobnosti, prav tako ne plačujemo previsokih obresti kredita.

Pod črto to pomeni več možnosti za nemoten razvoj startup ideje ter vse bolj trdno uveljavitev pri strankah in poslovnih partnerjih. To nedvomno prinaša tudi učinkovito in pravočasno reševanje finančnih izzivov.

Največje prednosti faktoringa za startupe:

- POMANJKANJE DENARNIH SREDSTEV: če startup podjetju pomanjkanje denarnih sredstev ovira rast in razvoj.

- PRIDOBIVANJE FINANCIRANJA: če pridobitev dodatnega financiranja predstavlja izziv in ne vemo, kako se ga lotiti.

- PREPREČEVANJE TVEGANJ NEPLAČIL: če nam tveganje neplačil, povezano z rednim poslovanjem, onemogoča nemoten razvoj idejnega jedra podjetja.

- HITRA RAST: če nam hitra rast povzroča težave pri načrtovanju denarnega toka.

Faktoring v dveh korakih:

startup finance | Foto: 1. POSREDOVANJE RAČUNA

Po opravljeni storitvi stranki izdamo račun, ki ga posredujemo na vpogled tudi faktorju, torej strokovnjakom v podjetju Achilles d. o. o.

2. ODKUP IN POPLAČILO RAČUNA

V 24 urah po podpisu sodelovanja podjetje Achilles d. o. o. poplača odkupljen račun, zmanjšan za provizijo, ter nam tako omogoči nemoteno finančno poslovanje.

Zakaj faktoring?

Ker tako lahko poslujemo popolnoma varno.

Ker se nam ni treba zadolževati.

Ker vse svoje skrbi prepustimo strokovnjakom.

Ker imamo tako več časa in energije za tekoče poslovanje.

Vprašajte strokovnjaka

Startup | Foto: Ali se tudi vaše podjetje sooča z negotovo rastjo? Vam pada konkurenčnost ali pa razmišljate o prehodu v novo obliko poslovanja? Se vam odpirajo poslovne priložnosti na tujih trgih, vendar ne razpolagate z dovolj sredstvi, da bi se jim strateško posvetili? Ali komaj začenjate kot startup podjetnik, vendar težko financirate razvoj idej, preden jih lahko ponudite trgu?

Faktor je posredniško podjetje. Lahko izberete Achilles d. o. o., ki ima dolgoletne izkušnje in bogato znanje.

 

 

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin