SiolNET. Posel danes Novice
0,08

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Priznanje MEGA 2022 prejelo 18 delodajalcev

0,08

termometer

Priznanje delodajalcem | Natečaj za priznanje MEGA je bil letošnjo jesen izveden tretjič zapored v okviru projekta Vsi zmagujemo. | Foto: Sodelovalnica
Natečaj za priznanje MEGA je bil letošnjo jesen izveden tretjič zapored v okviru projekta Vsi zmagujemo. Foto: Sodelovalnica

"Vse na tem svetu se predaja. Vsak košček znanja je nekaj, kar je nekdo z nekom delil. Je najdragocenejša stvar, ki jo lahko podarite drugim," je dejal znani košarkarski trener in igralec John Robert Wooden. Njegove besede poudarjajo pomen medgeneracijskega sodelovanja in učenja, kar je pomembno tako v družbi na splošno kot v delovnih okoljih. Prednosti medgeneracijskih ekip se zaveda tudi 18 delodajalcev, ki so na jesenskem natečaju prejeli priznanje MEGA 2022.

Natečaj za priznanje MEGA je bil letošnjo jesen izveden tretjič zapored v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se s koncem leta 2022 izteka. Od leta 2020 je delodajalce spodbujal k naslavljanju medgeneracijskih stereotipov ter grajenju kulture medgeneracijskega sodelovanja in učenja v delovnem okolju. Projekt in natečaj, ki je namenjen medgeneracijsko aktivnim delodajalcem, podpirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Med 38 prijavljenimi dobrimi praksami je na jesenskem natečaju priznanje MEGA prejelo 18 prijaviteljev. Priznanje MEGA pospešek 2022 je prejela družba Krka, d.d., Novo mesto. Podjetje je v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju izstopalo s celostnim programom upravljanja starostno raznolikih sodelavcev.

Priznanje MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju je prejelo še 17 delodajalcev: Telekom Slovenije, d.d., Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje, Grow and Scale d.o.o., NEOBISTRO d.o.o., JUB kemična industrija d.o.o., Pristop Media d.o.o., Eurosender d.o.o., Renderspace d.o.o., AMBIT d.o.o., Mugada d.o.o., ALPE-PANON d.o.o., Petrol d.d., Ljubljana, ZAMAN d.o.o., Support & Trade d.o.o., Indigo Consulting d.o.o., ISKRA PIO d.o.o.

Izstopala je družba Krka 

Med prijavitelji je izstopala družba Krka, ki je na jesenskem natečaju edina prejela priznanje MEGA pospešek 2022. Zasnovali so Širši program spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v Krki, pod okriljem katerega celovito odgovarjajo na izzive medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijskega prenosa znanja na visoko konkurenčnem in tehnološko zahtevnem področju. Premišljeni ukrepi prinašajo učinke na področju akumulacije in prenosa znanja v organizaciji, sinergičnega delovanja mlajše in starejše generacije pri spoprijemanju s sodobnimi izzivi, zagotavljanja ustrezne kadrovske strukture v širši regiji, razvoja perspektivnih sodelavcev s pomočjo naprednega mentorstva ter ne nazadnje pri vzdrževanju dobre organizacijske klime, zadovoljstva, zavzetosti in vitalnosti zaposlenih. Prijavljena dobra praksa je izjemen zgled celovitega pristopa k spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, ki učinkovito odgovarja na izzive sodobne družbe.

Dori Gorenc, direktorica kadrovskega sektorja v družbi Krka: "Zahvaljujemo se za prejem priznanja MEGA pospešek 2022 za Širši program spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v Krki. Krka je prisotna na več kot 70 trgih in zaposluje več kot 12.500 zaposlenih. To pomeni, da smo si kulturno in generacijsko zelo različni. Priznanje je potrditev, da s spoštovanjem različnosti, usmerjenostjo v skupne cilje in timskim delom povezujemo različne kulture in generacije. Delovanje v takšnem okolju nas bogati v izkušnjah, inovativnosti in medsebojnih odnosih. Aktivnosti, ki jih izvajamo na področju medgeneracijskega sodelovanja, krepijo Krkine vrednote, med katerimi sta pomembni partnerstvo in zaupanje."

Podjetje AMBIT je nagrado prejelo za projekt Združenje generacije s čutom za potrebe drugih

Kar 17 prijaviteljev je prejelo priznanje MEGA navdih 2022. Med njimi je podjetje AMBIT, ki je zasnovalo projekt Združene generacije s čutom za potrebe drugih. V sklopu projekta je podjetje uporabilo sodobne metode mentorstva in coachinga za opolnomočenje zaposlenih. Z metodo coachinga razvijajo miselni okvir pri zaposlenih ter spodbujajo razvoj in uporabo njihovih lastnih potencialov.

Boštjan Grobler, direktor podjetja Ambit: "Podjetje Ambit ima status invalidskega podjetja. Svojim zaposlenim večkrat povem, da imamo omejitve vsi, nekateri zdravstvene, preostali pa morda kakšne druge. Le medosebno spoštovanje takih, kot smo, z omejitvami, ki jih imamo, in volja delati po svojih najboljših močeh bosta zagotavljala obstoj podjetja in delovne pogoje, v katerih se bomo dobro počutili. Sobivanje izkušenj na eni strani in idej ter sveže energije na drugi je v teh časih osnovni pogoj za razvoj podjetja."

Celjski mladinski center je predstavil Festival prostovoljstva 

Celjski mladinski center je predstavil Festival prostovoljstva. V javnem zavodu so predstavili dobro prakso, ki prepleta medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo. Prijavljen primer spodbuja izmenjavo izkušenj in pristopov ter sodelovanje med prostovoljci različnih starostnih skupin.

Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra: "Izredno smo veseli in ponosni na to, da smo prejemniki priznanja MEGA navdih 2022, še zlasti zato, ker smo mladinski center, ki na prvi pogled nagovarja predvsem mlade. Že pred leti smo to tematiko začeli aktivno vključevati v naše projektne aktivnosti. Še posebej smo ponosni na projekt Festival prostovoljstva, ki ga izvajamo že 17 let in s katerim krepimo pomen prostovoljstva med vsemi generacijami ter povezujemo prostovoljce vseh starostnih skupin. S projektom spodbujamo prenos znanja, krepimo solidarnost, ustvarjamo nove priložnosti, predvsem pa rušimo tabuje, ki sicer obstajajo zaradi razlik med generacijami. Na tak način naše delovno okolje postaja vse bolj vključujoče in sodelovalno, te vrednote pa prenašamo tudi na širše lokalno okolje."

Podjetje ALPE-PANON se je predstavilo s projektom Zaposlujemo mlade po srcu

Podjetje ALPE-PANON je oblikovalo projekt Zaposlujemo mlade po srcu. Predstavljena praksa podjetja je dober primer reintegracije upokojencev v delovno okolje. Podjetje izvaja aktivnosti na način, da njihovo sodelovanje vzajemno bogati izkušnje vseh – tako zaposlenih sodelavcev kot strank.

Maxime Moulin, direktor podjetja ALPE-PANON: "V podjetju ALPE-PANON d.o.o., ki je nosilec franšize McDonald’s v Sloveniji, verjamemo, da sta energija mladih in izkušnje ter toplina starejših zmagovalna kombinacija. Delo v naših restavracijah omogoča upokojencem odlično priložnost, da njihovi dnevi ostanejo razgibani in družabni. Priznanje MEGA navdih 2022 nam dokazuje, da smo s svojimi prizadevanji spodbujanja integracije in enakosti ne glede na spol, narodnost, raso, vero, prepričanje in starost na pravi poti."

Podjetje ISKRA PIO predstavilo dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja 

Podjetje ISKRA PIO je s projektom Aktivno mentorstvo študentov v podjetju predstavilo dobro prakso pridobivanja talentov in krepitve medgeneracijskega sodelovanja skozi mentorstvo študentov. S spodbujanjem, da zaposleni prevzamejo vlogo mentorja, v podjetju opolnomočijo posameznike, jih motivirajo in zadržujejo znanje v podjetju.

Dr. Mitja Cerovšek, svetovalec direktorja v podjetju ISKRA PIO: "Projektiranje in proizvodnja visokotehnoloških izdelkov za čisto in čistilno tehnologijo je osnovna dejavnost družbe ISKRA PIO. Inovativnost je vrednota in del organizacijske kulture podjetja. Naš močan navdih pa so mladi strokovnjaki, ki se prek aktivnega mentorstva in medgeneracijskega sodelovanja vključujejo v razvoj in delo podjetja. Skupaj z njimi se učimo vsi. Z veseljem vabimo nove štipendiste in diplomante tehničnih smeri. Pridružite se nam na poti v prihodnost."

Telekom Slovenije je predstavil dobro prakso mentorstva 

Telekom Slovenije je v okviru projekta Mentorski sistem – Modro je deliti znanje predstavil dobro prakso mentorstva in obratnega mentorstva v delovnem okolju. Mentorski sistem ima potrebno informacijsko in strokovno podporo za postopen in sistemski prenos znanja, potrebnega za opravljanje dela.

Helena Lokar, direktorica upravljanja kadrov in splošnih zadev v Telekomu Slovenije: "Medgeneracijsko sodelovanje je sestavni del naših medsebojnih odnosov. V ta namen imamo v Telekomu Slovenije vzpostavljen mentorski sistem, v okviru katerega starejši sodelavci prenašajo znanje in izkušnje na mlajše sodelavce, pa tudi obratno."

Vilma Prezelj, strokovna sodelavka za področje izobraževanja v upravljanju kadrov in splošnih zadevah v Telekomu Slovenije, dodaja: "Poleg tega, da krepimo medgeneracijske vezi, s takšnim pristopom utrjujemo tudi povezanost in sodelovanje med zaposlenimi."

Medgeneracijsko solidarni tudi v podjetju ZAMAN

Podjetje ZAMAN je s projektom Medgeneracijska solidarnost predstavilo uvedbo mentorskih shem. Posebej izstopa vidik sprejemanja zaposlenih, kar v invalidskem podjetju predstavlja pomemben element celovite skrbi za ravnanje z ljudmi. Predstavljeni učinki mentorstva prispevajo k večji motivaciji, višji zavzetosti in pripadnosti zaposlenih ter k strateškim ciljem organizacije, kot je širitev poslovanja.

Ana Barić, strokovna sodelavka v podjetju Zaman: "Priznanje MEGA navdih 2022 je potrditev našega sistematičnega vlaganja v razvoj zaposlenih in njihovega dobrega počutja. Verjamemo, da je medgeneracijsko sodelovanje, osnovano na medsebojni pomoči, sprejemanju, zaupanju in spoštovanju, eden ključnih dejavnikov uspeha v našem podjetju. Prepoznavnost naših prizadevanj v poslovni in strokovni javnosti nam daje spodbudo in navdih za nadaljnje iskanje medgeneracijskih sinergij."

Podjetje Eurosender je dobro prakso poimenovalo Petkove modrosti

Podjetje Eurosender je dobro prakso poimenovalo Petkove modrosti, v okviru te pa je predstavilo medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju skozi redno sestajanje sodelavcev. V podjetju kombinirajo formalni in neformalni pristop k spodbujanju izmenjave znanja in tudi deljenje praks s strani zaposlenih in zunanjih gostov.

Klara Tomažič, kadrovska specialistka v podjetju Eurosender: "V podjetju Eurosender že od leta 2016 organiziramo petkova druženja – Petkove modrosti, ki so bile sprva namenjene povezovanju celotne ekipe, kasneje pa smo ta čas začeli izkoriščati tudi za izmenjavo znanja. Druženja tako popestrimo z različnimi predavanji in interaktivnimi delavnicami, ki starejši generaciji omogočajo predajanje svojih življenjskih izkušenj in znanj na mlade, medtem ko v mladih črpajo energijo za nadaljnje delo. Petkove urice so se v praksi pokazale kot velika zakladnica znanja, ki povezuje ekipe z različnih delovnih področij v en skupni cilj – učinkovito medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev."

Podjetje Grow and Scale je zasnovalo projekt Skupaj smo modrejši

Podjetje Grow and Scale je zasnovalo projekt Skupaj smo modrejši. Projekt predstavlja dober primer vzajemnega medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva v organizaciji. Izvajanje projektnih aktivnosti prispeva k hitrejši akumulaciji znanja in inovativnim rešitvam ter krepi dinamiko medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Manja Munda, direktorica podjetja Grow and Scale: "Medgeneracijsko povezovanje je za nas ekstremnega pomena. Dolgoročno želimo negovati kulturo vseživljenjskega učenja, kjer starejši svetovalci podpirajo mlade skozi deljenje znanja in izkušenj, mladi pa pozitivno vplivajo na ažurno spremljanje trendov v industriji in spodbujajo k uporabi najnovejših orodij. Priznanje MEGA 2022 potrjuje, da smo na dobri poti, za kar smo izredno veseli in hvaležni."

Priznanje delodajalcem | Foto: Sodelovalnica Foto: Sodelovalnica Petrol je predstavil projekt, povezan z medgeneracijskim sodelovanjem 

Družba Petrol je na natečaju sodelovala s projektom Gradnja kulture medgeneracijskega sodelovanja prek sistemskih rešitev in posameznih podpornih aktivnosti. Predstavljena dobra praksa povezuje medgeneracijsko sodelovanje s korporativnim prostovoljstvom z jasno vizijo grajenja nove organizacijske kulture na temeljih medgeneracijskega povezovanja, sodelovanja in komuniciranja. Podjetje izzive medgeneracijskega sodelovanja naslavlja z namenom, da poveže in spremlja zaposlene skozi celoten življenjski cikel od začetka zaposlitve do konca sodelovanja in v času upokojitve.

Jože Smolič, član uprave družbe Petrol: "V Petrolu so zaposlene osebe vseh generacij, ki imajo ogromno znanja, različnih veščin in ne nazadnje tudi interesnih dejavnosti. Vse to znanje je kapital, ki ga v Petrolu plemenitimo skozi različne izobraževalne in razvojne programe ter aktivnosti, kot tudi skozi dogodke in srečanja, s katerimi krepimo povezovanje in sodelovanje. Organizacijska kultura, ki je vključujoča in v kateri lahko prav vsak petrolovec uresniči svoj polni potencial, dokazano tudi podpira naše poslanstvo."

Indigo Consulting: Akademija za mlade managerje 

Podjetje Indigo Consulting je na natečaj prijavilo Akademijo za mlade managerje. Dobra praksa predstavlja medgeneracijski prenos znanja in izkušenj z vseh področij menedžmenta na mlade zaposlene, ki bodo opravljali svetovalno delo za naročnike oziroma partnerje podjetja. Aktivnosti z namenom opolnomočenja mladih sodelavcev na ključnih področjih sodobnega menedžmenta hkrati krepijo tudi kompetence starejših sodelavcev.

Lovro Gruden, direktor podjetja Indigo Consulting: "Zaradi sprememb v globalnem in lokalnem poslovnem okolju smo v podjetju Indigo zaznali potrebo po razvoju usposobljenih menedžerjev. Zasnovali smo Akademijo za mlade managerje, s katero smo naslovili mlade talente, ki so pomemben člen v procesu sprejemanja poslovnih odločitev. Priznanje MEGA navdih 2022 dokazuje, da smo se zagotavljanja usposobljenih kadrov lotili na pravi, medgeneracijski način. Program je pomemben korak v smeri zagotavljanja kontinuitete delovnega procesa in vlaganja v kadre, ki bodo na dolgi rok kos izzivom gospodarskega okolja."

Priznanje delodajalcem | Foto: Sodelovalnica Foto: Sodelovalnica

Medgeneracijsko sodelovanje spodbujajo tudi v podjetju Simbioza Genesis 

Edinstven pristop k spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja v okolju je predstavil Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana s projektom Simbioza Skupnost. Dobra praksa se dotika obratnega mentorstva. Gre za edinstven skupnostni projekt medgeneracijskega sodelovanja, ki je usmerjen na prenos znanja, razvoj digitalnih kompetenc in digitalno pismenost ter ga izvajajo prostovoljci in vsi zaposleni v organizaciji.

Ana Pleško, direktorica socialnega podjetja Simbioza Genesis: "Že vse od svoje ustanovitve razvijamo in nadgrajujemo svojevrsten model medgeneracijskega sodelovanja in predajanja znanja. Prizadevamo si za vključujočo družbo, družbo enakih možnosti za vse, pri čemer verjamemo, da je prav medgeneracijsko sodelovanje najpomembnejša oblika in ključ prihodnosti. Naše aktivnosti temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja, druženju vseh generacij ter spodbujanju vseživljenjskega učenja na vsakodnevni ravni v vsakodnevnih aktivnostih."

Podjetje Renderspace se je predstavilo s projektom V direktorjevih čevljih

Podjetje Renderspace s projektom V direktorjevih čevljih naslavlja problematiko medgeneracijskega sodelovanja skozi povezovanje akademske sfere z gospodarstvom. Podjetje je z dobro prakso navezalo stik s kandidati in na ta način učinkovito naslovilo kadrovski izziv pridobivanja in zadrževanja talentov, ki je še posebej pereč v panogi informacijske tehnologije.

Tomaž Pristovnik, vodja projektov v podjetju Renderspace: "Z našo poletno prakso V direktorjevih čevljih smo nadobudnim študentom omogočili uvid v vsakdanje delovne zadolžitve direktorja in oseb na vodstvenih položajih. Mladi so dobili priložnost za usvajanje novodobnih poslovno-digitalnih znanj, podjetje pa je razširilo bazen potencialnih kandidatov, ki jih v kreativni industriji in panogi IKT primanjkuje. Da gre za inovativen pristop k upravljanju kadrov, dokazuje priznanje MEGA navdih 2022."

Medgeneracijsko sodelovanje v podjetju JUB

Družba JUB je na natečaju predstavila program medgeneracijskega sodelovanja v JUB. Prijavljena dobra praksa kombinira tri različne pristope ob zaposlovanju novih sodelavcev: poskusno delo in praktično usposabljanje, kroženje in mentorstvo. Skozi različne oblike izobraževanja, ki temeljijo tudi na medgeneracijskem sodelovanju, podjetje zagotavlja zadostno število ustrezno usposobljenih sodelavcev, pohvalno pa je tudi, da so mentorji za svoj doprinos nagrajeni.

Romana Vodlan, kadrovica v podjetju JUB: "Ker se zavedamo, da je prenos znanja ključen za uspeh podjetja, saj le tako lahko živi in diha kot eno, k temu stremimo tudi v JUB. Medgeneracijsko sodelovanje je ena naših glavnih usmeritev na kadrovskem področju. Verjamemo namreč, da je prenos dragocenega znanja izkušenih zaposlenih ključnega pomena predvsem v današnjih časih, ko se spoprijemamo s pomanjkanjem kadrov. JUB d.o.o. redko sodeluje na takšnih dogodkih, zato nas je še toliko bolj razveselilo dejstvo, da je komisija prepoznala odličnost v naših hišnih praksah. To je dejansko prelomni dogodek za nas in upamo, da bomo s tovrstnimi kadrovskimi premiki tudi mi postali navdih drugim. Hvala za priznanje, ki je potrditev, da gremo v pravo smer."

Podjetje Pristop Media je zasnovalo kreativni dogodek Medijski All-Nighter

Podjetje Pristop Media je zasnovalo kreativni dogodek Medijski All-Nighter. Na dogodku je podjetje z inovativnim pristopom povezalo generacije skozi skupno nalogo s privlačnim izzivom. Generacijsko raznoliki delavci so v paru opravljali delovne zadolžitve, kar je pripomoglo k izboljšanju sodelovanja, tkanju prijateljskih vezi in medsebojnemu deljenju znanja.

Valerija Prevolšek, direktorica podjetja Pristop Media: "Priznanje MEGA navdih 2022 je pokazatelj, da smo se uspešno lotili spodbujanja vseživljenjskega učenja naših sodelavcev. Zadnje desetletje namreč zaznavamo pomanjkanje znanja in veščin na področju poznavanja značilnosti in delovanja medijev med mlajšimi sodelavci ter ujetost v rutino pri starejših delavcih. Z organizacijo dogodka Medijski All-Nighter smo generacijsko mešane pare sodelavcev izzvali z reševanjem aktualnih problemov medijskih hiš po Sloveniji. S tem smo okrepili medgeneracijsko sodelovanje, ki je privedlo do koristnih vpogledov in rešitev za izzive v naši panogi."

V podjetju Support & Trade izvajajo Obratno mentorstvo na področju IT

V podjetju Support & Trade izvajajo Obratno mentorstvo na področju IT. Njihova dobra praksa obravnava medgeneracijsko sodelovanje skozi program obratnega mentorstva podjetja v panogi informacijske tehnologije. Učinki dobre prakse se kažejo skozi krepitev mehkih veščin sodelavcev, osebnostno rast, odpravljanje tehnoloških vrzeli ter stereotipov v delovnem okolju.

Andrej Arbiter, vodja projekta medgeneracijskega sodelovanja v podjetju Support & Trade: "Veseli smo priznanja MEGA navdih 2022, saj potrjuje naša prizadevanja za medgeneracijsko sodelovanje v podjetju. Še posebej nas veseli, da je bilo obratno mentorstvo prepoznano kot posebnost, ki razbija stereotipe o tem, da lahko le starejši sodelavci prenašajo znanje na mlajše. V praksi se je pokazalo, da v času hitrega razvoja panoge informacijske tehnologije primanjkuje časa za seznanjanje z raznimi novimi pripomočki in aplikacijami, ki služijo kot pristopi do kanalov družbenih medijev. Z obratnim mentorstvom smo ta znanja, ki so mladim položena v zibko, prenesli na starejše sodelavce in jih uporabili v delovnih procesih. S tem se je tudi pri nas potrdilo geslo projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo."

Podjetje Mugada predstavilo Razvoje načrte 

Podjetje Mugada je kot dobro prakso predstavilo Razvojne načrte. Gre za projekt, ki odseva razmere v mikropodjetjih in do njih prijazen pristop k spodbujanju medgeneracijskega prenosa znanja ter krepitvi kompetenc s pomočjo obratnega mentorstva. Posebej izstopa prakticiranje izbire projektov v obliki nekakšne borze notranjih projektov, ki pomembno prispeva k večji motiviranosti zaposlenih in razvoju njihovih potencialov.

Podjetje NEOBISTRO predstavilo projekt Napredno kuhanje 

Podjetje NEOBISTRO je v okviru projekta Napredno kuhanje izkoristilo potenciale medgeneracijskega sodelovanja za doseganje učinkov v poslovanju, krepitvi odnosov in inoviranju. S posebnim projektom so spodbudili prenos znanja starejših kuharjev na novo zaposlene sodelavce, hkrati pa mladim kuharjem omogočili prostor za izražanje kreativnosti.

ARAG Posel danes Ste prepričani, da vam delodajalec plačuje prispevke? Regres Posel danes Regres 2022: Vsaj toliko regresa vam mora delodajalec izplačati do 30. junija Petrol_Na_poti_2022-3_zaposlitev_1940x1092px_V2_1200x800 Posel danes Božičnica, nadpovprečen regres in nagrade za najboljše. Postanite Petrolov prodajalec!

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin