Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Ponedeljek,
19. 9. 2022,
7.00

Osveženo pred

1 leto, 5 mesecev

Oglasno sporočilo

Natisni članek

odvzem vozniškega dovoljenja Vožnja Vozniško dovoljenje Pravnik na dlani PR članek

Ponedeljek, 19. 9. 2022, 7.00

1 leto, 5 mesecev

Tako lahko preprečite trajni odvzem vozniškega dovoljenja

Oglasno sporočilo
policaj_voznica_PND

Kaj hitro se lahko zgodi, da zaradi nepazljivosti, površnosti, pomanjkanja znanja ali celo namernega kršenja cestnih pravil storimo prekršek. V tem primeru je kršitelj primoran plačati globo. Če gre za večji prekršek, lahko krivec ostane celo brez vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje najprej izgubi začasno, nato pa mu ga odvzamejo trajno. Veste, kako se izogniti odvzemu vozniškega dovoljenja?

PND_Siol_banner_voznisko_dovoljenje | Foto:

KAJ LAHKO STORIM, ČE PREJMEM GLOBO ZA STORJENI PREKRŠEK?

Če prejmete globo za storjeni prekršek, imate več možnosti; prva je, da globo poravnate v enkratnem znesku. Če vam finance tega ne dopuščajo, obstaja možnost obročnega plačila globe ali pa nadomestite plačilo z družbeno koristnim delom. Če menite, da globa ni upravičena, imate pravico do ugovora oz. lahko vložite zahtevo za sodno varstvo. Če plačate polovični znesek kazni pred pravnomočnostjo, ugovor oziroma zahteva za sodno varstvo ni več mogoča. Tudi v primeru zavrnitve ugovora sledi poravnava celotne globe in stroškov postopka, zato se za to možnost odločite, ko ste prepričani, da niste storili prekrška.

V KATERIH PRIMERIH MI LAHKO ZAČASNO ODVZAMEJO VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

V katerih primerih vam lahko za to pristojni organ prepove nadaljnjo vožnjo ali vam celo trajno odvzame vozniško dovoljenje, je določeno z ZPrCP (Zakon o pravilih cestnega prometa).

Zakon o pravilih cestnega prometa v 22. členu določa ukrep prepovedi nadaljnje vožnje ter začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

  • Če stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja. Z zakonom je določen odvzem vozniškega dovoljenja, ko voznik doseže najmanj 18 kazenskih točk. Za začetnike pa je meja bistveno nižja, saj se mu dovoljenje odvzame že, ko prejme sedem kazenskih točk ali več.
  • Če je zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo.
  • Če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju.
  • Če voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje.
  • Če voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne ustavi za predpisani počitek.
  • Če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Ste storili prekršek in vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja? Odvrzite skrbi, pokličite Pravnika na dlani na 01 280 8000 – na pomoč vam bo priskočil pravni strokovnjak, ki bo poskrbel, da bo vozniško dovoljenje ponovno v vaših rokah! 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE MI JE ZAČASNO ODVZETO. ALI GA LAHKO DOBIM NAZAJ?

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja še ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. Pri začasnem odvzemu je zelo pomembno, da se postopkov za vrnitev dovoljenja lotimo hitro in pravilno. Ko voznik stori zelo hud prekršek ali več prekrškov, ki pripeljejo do izgube vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Če to policist ugotovi že na kraju, vozniku nemudoma odvzame izpit, kar pomeni, da mu je od tega trenutka dalje prepovedana nadaljnja vožnja. Če voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju storjenega prekrška ali če so voznika pri prekršku ujeli s tehničnim sredstvom, pa v roku osmih dni o odvzemu odloči sodišče.

PND_Siol_banner_2_voznisko_dovoljenje | Foto:

Ko voznik prejme sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima pravico na sodišču predlagati, da se mu vozniško dovoljenje vrne, dokler ne bo odločilo o trajnem odvzemu. Predlog mora vsebovati opravičljive razloge, seveda v skladu z zakonskimi kriteriji. Predlogu je treba priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih. Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je oseba tako duševno kot telesno zmožna upravljati motorna vozila. Ugodi tudi, če določene okoliščine vključno z osebnostjo in preteklostjo kršitelja kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

So vam odvzeli vozniško dovoljenje? S pomočjo Pravnika na dlani ga lahko dobite nazaj! Obrnite se na pravne strokovnjake na 01 280 8000 in skupaj rešite nastalo težavo.

KAJ PA, ČE SODIŠČE IZDA SKLEP O TRAJNEM ODVZEMU VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA?

V tem primeru lahko voznik v 15 dneh od pravnomočnosti sodišču predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Preden sodišče izda sklep in predlogu za odlog ugodi, sledi preizkusna doba od 6 do 24 mesecev, znotraj katerega voznik ne sme storiti hujšega prekrška. Sem spadajo vsi prekrški, ki bi prinesli tri kazenske točke ali več. Prav tako je voznik dolžan izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče, na podlagi Zakona o voznikih. Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniškega dovoljenja ne odvzame. V nasprotnem primeru je treba ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Osebe, ki jim je bilo trajno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi prepovedanih substanc, se morajo udeležiti še rehabilitacijskega programa.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.

Ne spreglejte