SiolNET. Novice Slovenija
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Podarjamo potovalni kovček American Tourister"

0

termometer

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem TOKO d.o.o., Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana (soorganizator), z namenom promocije za podjetje TOKO d.o.o., Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana organizirata nagradno akcijo Podarjamo potovalni kovček American Tourister (v nadaljevanju nagradna igra) od 30.5.2018 do vključno 30. 6. 2018.

Nagradna igra poteka na mediju Siol.net.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Siol.net

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova siol.net in se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • Izpolni nagradni obrazec.
  • Se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro posredujejo soorganizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani TSmedia siol.net v primeru, da so izbrani.

Soorganizator nagradne igre ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrajenca

Soorganizator bo podelil naslednje nagrade:

1-krat potovalni kovček American Tourister SoundBox

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, in e-naslov.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.

Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrajencev bo v naslednjih terminih:

1. 7.2018

Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu nagrajencu. Nagrade niso prenosljive.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izbrani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebanemu nagrajencu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Soorganizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo za izvedbo nagradne igre.

V skladu s soglasjem pridobljenim s strani udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo e-novičk za obveščanje o novostih, nagradnih igrah, idejah za aktivno preživljanje prostega časa, novicah o dogodkih, idejah za preproste recepte in ostale trženjske informacije podjetja Toko , ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

  • odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete pisno na naslov , TOKO d.o.o., Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana Slovenija ali prek elektronske pošte novice@toko.si.

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na siol.net.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin