SiolNET. Novice Slovenija
1,77

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pozor, okoljski in gradbeni inšpektorji bodo zavihali rokave

1,77

termometer

Gradnja stanovanj |  | Foto: STA
Foto: STA

Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru državnega inšpektorata za okolje in prostor, bodo letos izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot dva tisoč nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah, so napovedali na inšpektoratu.

Usmerjene akcije inšpektorat izvaja na področjih, kjer se kaže največja potreba oziroma kjer želijo preveriti skladnost zavezancev s predpisi, na primer zaradi uvedbe novih zahtev v zakonodaji, ali pa je zaznana večja neusklajenost z zakonodajo. Akcije potekajo v krajšem obdobju in sočasno na območju celotne države, poroča STA.

Izvedli bodo šest usmerjenih akcij

Gradbena inšpekcija si je v letu 2020 zastavila šest usmerjenih akcij. Dve sta usmerjeni v preprečevanje nastanka nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov. V eni akciji bodo izvajali nadzore gradnje objektov, na katere so bili opozorjeni s pobudo, v drugi pa bodo bolj splošno preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Tudi letos bodo izvedli akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, usmerjena akcija nadzorov nad prijavo začetka gradnje pa bo usmerjena v ugotavljanje, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika, našteva STA.

V okviru akcije nadzorov nad delom udeležencev pri graditvi objektov bodo med drugim preverjali, ali ti udeleženci izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Cilj usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v uporabi bo po pisanju STA preprečitev uporabe objektov brez uporabnih dovoljenj ter zagotavljanje izpolnjevanja bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov. Inšpektorji bodo ugotavljali, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, poskrbeli bodo za odpravo obstoječih grajenih ovir in preprečitev nastanka novih.

Pod drobnogledom tudi geodetska podjetja, upravniki in prodajalci stanovanj

Geodetska inšpekcija bo izvedla dve usmerjeni akciji nadzora. Prva bo potekala v geodetskih podjetjih in bo usmerjena v zagotavljanje izpolnjevanja pogojev podjetij in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske dejavnosti. Druga akcija pa bo preverjala evidentiranje nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin.

Stanovanjska inšpekcija bo izvedla akcije nadzorov nad upravniki, nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter nad rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. Doseči želijo, da bi upravniki spoštovali določbe materialnih predpisov ter da bi se izvajalo predpisano vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah, pa tudi odgovorno in zakonito poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje.

Nadzor nad ravnanjem z odpadki

Nadaljevala se bo usmerjena akcija nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov, ki jo okoljski inšpektorji izvajajo skupaj s predstavniki finančne uprave in policije ter tujih nadzornih organov, predvsem na mejnih prehodih.

Prav tako bo še naprej tekla akcija poostrenih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki jo skupaj izvajajo inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urada za kemikalije ter energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Odpadne sveče | Foto: Planet TV Foto: Planet TV Inšpektorji za okolje bodo v sodelovanju s policijo izvedli tudi akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Prednostno se bo nadzor izvajal na območjih, ki imajo naravovarstveni status.

V januarju so inšpektorji za okolje že izvedli usmerjeno akcijo ravnanja s komunalno odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Ker se je lani pojavil problem nakopičenih količin odpadne električne in elektronske opreme pri izvajalcih javnih služb, pa bo inšpekcija izvedla tudi akcijo nadzora nad petimi nosilci skupnih načrtov glede zbiranja in obdelave te opreme.

Inšpektorji za okolje bodo akcijo nadzorov izvedli tudi v centrih za obdelavo mešane komunalne odpadne embalaže.

Nenazadnje na inšpektoratu spominjajo, da sta vodni telesi podzemne vode Murska kotlina in Dravska kotlina v slabem kemijskem stanju, zlasti zaradi nitrata. Zato bodo okoljski inšpektorji ciljno pregledali še pomembnejše vire nitrata za obe kotlini. Zaradi težav pri oskrbi s pitno vodo na tem območju, zaradi onesnaženosti vodonosnikov bo v akcijo vključen tudi nadzor nad rabo vode iz drugega terciarnega vodonosnika Dravske kotline.

delitve: 4
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin