Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
30. 11. 2023,
15.43

Osveženo pred

2 meseca, 4 tedne

Oglasno sporočilo

Natisni članek

leto 2023 Mestna občina Celje PR članek

Četrtek, 30. 11. 2023, 15.43

2 meseca, 4 tedne

Celje v letu 2023

Po spremembi na volitvah na poti k novim izzivom in projektom za prihodnost mesta

Oglasno sporočilo

V teh dneh v Celju potekajo zadnje priprave pred začetkom prazničnega decembrskega dogajanja, ki bo svoj prvi vrhunec doživel s slavnostnim prižigom lučk to soboto, 2. decembra. Napoved obdobja, ko bo mesto zajel praznični duh, je priložnost, da se ozremo na iztekajoče se leto in opravimo pregled pomembnejšega dogajanja.

Panoramska_DJI_0687_pop_Foto ZCC_1200 | Foto: ZCC Foto: ZCC

Preteklo leto v Celju je prav gotovo zaznamovalo dejstvo, da so se na zadnjih lokalnih volitvah zgodile spremembe na čelu Mestne občine Celje in da je vodenje občine prevzel Matija Kovač, eden najmlajših slovenskih županov.

Novi župan je na eni izmed prvih mestnega sveta v tem sklicu predstavil pet ključnih strateških ciljev občinske uprave za prihodnje obdobje. Ti cilji so: Trajnostni urbani razvoj, Zeleno mesto po meri ljudi, Mesto s posluhom za ljudi, Moč povezane skupnosti in Celje, srce regije.

V doseganje teh ciljev so usmerjeni tudi investicijski projekti, ki jih bodo na Mestni občini Celje izvajali v prihodnjih proračunskih obdobjih in so vključeni tudi v načrt razvojnih programov (NRP). 

Marsikaj je bilo v mestu postorjenega že letos, še več pa je mogoče pričakovati v prihodnjih letih.

Kajuhov dom bo postal Center urbanega dogajanja

Letos je Mestna občina Celje začela uresničevati enega največjih projektov za prihodnja leta – vzpostavitev Centra urbanega dogajanja, ki bo svoje mesto našel v obnovljenem Kajuhovem domu in bo namenjen neodvisni kulturni produkciji ter ljubiteljski kulturi. Projekt je bil prijavljen na razpis za pridobitev evropskih sredstev iz programa Celostne teritorialne naložbe (CTN), ob uspešni prijavi pa bi se gradbena dela lahko začela že prihodnje leto.  

Ob bodočem stičišču kulturnega dogajanja bo v prihodnje delovala tudi Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, ki se bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe z Mestno občino Celje preselila v prostore nekdanje Srednje ekonomske šole Celje. S tem v mestno jedro prihaja pomemben generator nove vsebine in oživljenja tega dela mestnega jedra, ki je vrsto let sameval. 

Na razpis CTN so na Mestni občini Celje prijavili še dva večja projekta, ki jih bodo uresničevali v prihodnjih letih – projekt celostne ureditve območja Medloga, kjer gre za ureditev zelenih in rekreacijskih površin na širšem območju nekdanje vrtnarije, ter projekt obnove Ceste na grad, kjer je predvidena obnova cestišča, ureditev pločnika, kolesarske steze in avtobusnih postajališč. 

V prihodnjem letu so načrtovane še izvedbe nekaterih pomembnih projektov, kot so začetek gradnje vrtčevske enote Čira čara, ureditev grajskih poti, novih cest na Ljubečni in na Babnem, začetek druge faze obnove Ceste v Lokrovec, obnova Razlagove ulice, zaključek rekonstrukcije stavb Zdravstvenega doma Celje na Gregorčičevi 5, izvedba vodovoda Pepelno–Rupe in vlaganja v nogometni stadion Z'dežele. 

Dan odprtih vrat v Kajuhovem domu, bodočem Centru urbanega dogajanja. | Foto: Robi Valenti Dan odprtih vrat v Kajuhovem domu, bodočem Centru urbanega dogajanja. Foto: Robi Valenti

Mestne konference kot nov način razvoja mesta in priprava strategij  

S projektom mestnih konferenc so v tem letu na Mestni občini Celje začeli uresničevati večje vključevanje občanov in zainteresiranih strokovnih in drugih javnosti v širše razprave o prihodnosti mesta, soustvarjanju močnih in povezanih skupnosti ter iskanje inovativnih rešitev za številne izzive. V iztekajočem se letu sta v Celju potekali dve mestni konferenci. Spomladanska z naslovom Radikalno sodelovanje je bila namenjena zbiranju in tematiziranju idej, mnenj in vizij o tem, kako vsi skupaj sooblikujemo mesto po meri ljudi, jesenska pa je bila vsebinsko osredotočena na prostorski, gospodarski in družbeni razvoj Celja. Mestna občina Celje je za projekt mestnih konferenc od Fakultete za javno upravo Univerze v Ljubljani prejela priznanje za naj izboljšavo v javni upravi.  

S Centralko še odločneje v svet trajnostne mobilnosti in pametnih mest

Konec avgusta je luč sveta ugledala Centralka, enotna mestna aplikacija in kartica, s katero je Celje stopilo na pot pametnih mest. Celjani smo z njo dobili urbano izkušnjo, ki smo je navajeni iz večjih svetovnih mest. Ena od glavnih prednosti pametnih mest je povezljivost, kar pomeni, da so različne storitve – kot so v primeru Centralke za zdaj prometni sistemi – med seboj povezane in delujejo kot usklajena celota. Centralka trenutno združuje storitve mobilnosti v mestu, parkiranje, Kolesce, plačilo Celebusa ter prinaša še druge koristne informacije v zvezi z mobilnostjo. Nova storitev Mestne občine Celje, ki si jo želijo v prihodnje razširiti še na druga področja, je naletela na odličen odziv, uporablja pa jo že več kot 7000 uporabnikov.  

Centralka, aplikacija, ki združuje, digitalizira in poenostavlja. | Foto: Matjaž Jambriško Centralka, aplikacija, ki združuje, digitalizira in poenostavlja. Foto: Matjaž Jambriško

Rast števila uporabnikov še naprej beležita tudi javni mestni potniški promete in sistem javne izposoje koles, Celebus in KolesCE. Pri mestnem potniškem prometu je bila uvedena nova linija Babno–Medlog–Celje ŽP, po kateri je bilo med prebivalci na tem območju največ povpraševanja, ob sobotah pa odslej vozi tudi linija do Šmartinskega jezera. V prihodnje na Mestni občini Celje načrtujejo nakup dodatnih električnih avtobusov, s čimer si želijo potniški promet še bolj približati tudi primestnim naseljem.  

V tem letu je bil zaključen tudi projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC, s katerim je bilo v mestu zgrajenih, na novo urejenih ali označenih 44 varnejših kolesarskih povezav v mestu, v skupni dolžini 33,6 kilometra. Ob tem so namestili tudi sedem novih kolesarskih števcev in tri servisna stojala.  

Veliko pozornosti je Mestna občina Celje namenila zeleni infrastrukturi in prenavljanju urbane opreme – po vsej občini so posadili 184 novih dreves. Na Savinjskem nabrežju lahko Celjani odslej posedijo na novih klopeh, začela pa se je tudi menjava preostale urbane opreme. 

EPC Trnovlje jug kot znanilec prenove gospodarske infrastrukture  

Z evropskim sofinanciranjem je Mestna občina Celje začela uresničevati tudi projekt Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug s skupno ocenjeno vrednostjo 2,2 milijona evrov, katere namen je zagotoviti pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest in inovativnega poslovnega okolja.  

Gre za komunalno opremljanje obstoječih poslovnih površin v coni in dodatnih površin, ki bodo namenjene podjetniški dejavnosti malih in srednje velikih podjetij. V sklopu projekta bo zgrajena tudi cestna infrastruktura, ki bo izboljšala dostopnost in pretočnost cone. Na tem območju bodo izvedeni tudi trajnostni ukrepi s področja zelene infrastrukture (javni potniški promet, kolesarske steze, zasaditev dreves in parkovna ureditev, e-polnilnice za vozila in kolesa, javna razsvetljava na bazi sončnih panelov ipd.).  

Izgradnja prve povezovalne ceste v Ekonomsko-poslovni coni Trnovlje – jug. | Foto: Matjaž Očko Izgradnja prve povezovalne ceste v Ekonomsko-poslovni coni Trnovlje – jug. Foto: Matjaž Očko

Letošnja pridobitev na področju gospodarske infrastrukture je tudi izgradnja priključne ceste na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti, ki je namenjena gradnji objektov za poslovno, skladiščno, obrtno, trgovsko in druge spremljajoče dejavnost.  

Sanacija stare Cinkarne  

V iskanju rešitve za sanacijo in razvoj degradiranega območja stare Cinkarne se je Mestna občina Celje kot partnersko mesto in kot ena izmed 51 lokacij po vsej Evropi pridružila mednarodnemu urbanističnemu natečaju Europan 17. Ta evropskim mestom že 30 let služi kot platforma za iskanje naprednih idej in razvijanje strategij za aktualne prostorske izzive. Rezultati natečaja, ki bodo ponudili inovativne predloge za razvoj območja, bodo znani v začetku decembra 2023.

Nova stanovanja  

V začetku aprila so slovesno odprli še štiri bloke v novi stanovanjski soseski v Dečkovem naselju. Naložba, vredna 17,4 milijona evrov, uresničena sodelovanju z javnim podjetjem Nepremičnine Celje in s pomočjo evropskega sofinanciranja, je omogočila gradnjo 140 stanovanj, od tega je večina neprofitnih, v katerih je svoj novi dom našlo približno 400 prebivalcev.  

Za dodatna stanovanja v mestnem središču bo poskrbel tudi projekt, ki se bo končal v začetku prihodnjega leta – Nepremičnine Celje bodo namreč z obnovo Vile Vodnikova pridobile 12 novih oskrbovanih stanovanj za starejše. Objekt že pridobiva končno podobo, dela bodo predvidoma zaključena v spomladanskih mesecih. 

Obnova številnih cest in igrišč  

V iztekajočem se letu je bil zgrajen in obnovljen lep del cestne infrastrukture. Na Lavi, na stičišču lokalnih cest Pucove ulice in Ceste na Ostrožno, je bilo zgrajeno sodobno krožišče, s katerim je bila na tem odseku zagotovljena večja varnost za vse udeležence v prometu. Končana je bila tudi rekonstrukcija 200 metrov dolgega odseka Ceste v Lokrovec, ki bo prispeval k boljši dostopnosti do novega stanovanjskega naselja v Dečkovem naselju na Singenski ulici, ter druga faza obnove Obrtne ceste v dolžini 768 metrov, kjer so bili urejeni tudi pločnik, javna razsvetljava in meteorna kanalizacija.  

Dokončane so bile še obnove Jenkove, Levstikove in Ipavčeve ulice ter urejena cesta v naselju Gaji. V sklopu aglomeracij je Mestna občina Celje asfaltirala tudi ceste v Dobrovi, na Ljubečni, v Šmiklavžu, Zadobrovi in Zagradu.  

Obnovljenih je bilo tudi nekaj športnih in otroških igrišč, s prenovami pa na Mestni občini Celje sledijo viziji zagotavljanja kakovostnih možnosti za izvajanje prostočasnih športnih aktivnosti v vseh krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Šport ima namreč pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja in pri gradnji zdrave, aktivne ter povezane skupnosti. Z urejanjem površin, ki so dostopne vsem ter prijetne in varne za uporabo, spodbujajo tudi zdrav življenjski slog, s čimer je nadaljevanje ureditev športnih in otroških igrišč predvideno tudi v prihodnjem proračunskem letu.  

Mestna občina Celje je v sodelovanju s tamkajšnjo krajevno skupnostjo pri podružnični osnovni šoli v Šmartnem v Rožni dolini obnovila otroško igrišče, ki bo za otroke s tega območja velika pridobitev. Možnosti za kakovostnejšo vadbo in prijetnejše preživljanje prostega časa imajo odslej tudi uporabniki športnih igrišč na Lavi in na Teharjah, ki sta bili obnovljeni v tem letu, v kratkem pa bo končana še obnova športnega igrišča pri Osnovni šoli Hudinja. Ljubitelji fitnesa na prostem so se lahko razveselili izgradnje igrišča z vadbenimi elementi, ki ga je Mestna občina Celje v sodelovanju z Mestno četrtjo Kajuh uredila na igrišču I. gimnazije v Celju.  

Novo igrišče v KS Šmartno v Rožni dolini. | Foto: Mestna občina Celje Novo igrišče v KS Šmartno v Rožni dolini. Foto: Mestna občina Celje

Kulturna in športna infrastruktura: prenova Stare grofije, atletskega stadiona …  

Začela se je prenova Stare grofije, najlepše poznorenesančne stavbe v mestu, kjer domuje Pokrajinski muzej Celje. Prva faze prenove vključuje izgradnjo zunanjega dvigala, ki bo omogočalo ogled zbirk tudi gibalno oviranim osebam, ter ureditev klimatizacije razstavnih prostorov. V drugem delu prenove je predvidena vzpostavitev novega razstavnega prostora, kjer bodo na ogled arheološke najdbe, antične vile s freskami.  

Stara grofija | Foto: Nataša Žmaher Stara grofija Foto: Nataša Žmaher

Nadaljujejo se tudi obnovitvena dela na Starem gradu Celje, in sicer s sanacijo kamnitih fasadnih zidov Romanskega palacija, ki bo zagotovila večjo varnost obiskovalcev in omogočila še lepšo ureditev grajskega jedra za okrepljeno turistično in kulturno ponudbo. Mestna občina Celje je bila uspešna tudi pri prijavi projekta Grajske poti, pri čemer gre za investicijski projekt v javno turistično infrastrukturo na območju grajskega griča okoli Starega gradu Celje, ki obsega ureditev povezovalnih poti, tematskih točk, razgledne ploščadi nad plezališčem, ureditev vhodnih portalov in digitalne nadgradnje vsebinskih tematskih točk ob obstoječi Pelikanovi poti. 

Največji projekt na področju športne infrastrukture v tem letu je obnova atletske steze na stadionu AD Kladivar. Z obnovo bo Mestna občina Celje poskrbela za izboljšanje pogojev za delovanje športnih društev, še posebej Atletskega društva Kladivar, katerega atletinje in atleti že vrsto let navdušujejo s svojimi dosežki.  

Zaključek gradnje kanalizacijskega omrežja 

Novembra se je zaključil projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore, Vojnik, ki je za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev zelo pomemben. Na območjih znotraj aglomeracij, kjer javna kanalizacija še ni bila v celoti zgrajena, so v vseh treh občinah zgradili 26.760 metrov novega kanalizacijskega sistema, 16 črpališč, 608 priključkov in na sistem na novo priključili 2.181 prebivalcev. Odpadna voda, ki se je prej na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izlivala v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se zdaj čisti v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. 

Vremenske ujme in nadaljevanje projektov protipoplavnih ukrepov

V poletnem obdobju je Celje doživelo več naravnih ujm, ki so povzročile obsežno škodo in visoke stroške. Julija so neurja prizadela ceste, objekte, drevesa in drugo infrastrukturo. Avgusta se je mesto soočilo s poplavnim valom Savinje, ki je sprožil alarme in evakuacijo na nekaterih območjih. Zahvaljujoč tudi izvedenim protipoplavnim ukrepom v preteklih letih Celje ni doživelo najhujšega. V tem letu se je izvedlo kar nekaj aktivnosti na področju poplavne varnosti, investicije pa se bodo nadaljevale tudi leta 2024.

Oba dogodka sta zahtevala intervencije enot civilne zaščite, gasilcev in javnih podjetij. Škoda po neurjih in poplavah je znašala več kot 14 milijonov evrov, kar je privedlo do potrebe po drugem rebalansu občinskega proračuna. Ob tem velja izpostaviti, da so se Celjanke in Celjani v tem zahtevnem obdobju izkazali z izjemnim čutom za solidarnost in se množično odzvali na povabila k prostovoljnemu sodelovanju pri akcijah pomoči. Več kot 700 prostovoljcev se je udeležilo štirih akcij pomoči, ki jih je v sodelovanju s civilno zaščito organizirala prav Mestna občina Celje.

Glavni trg 8 

V središču Celja, na Glavnem trgu 8, Mestna občina Celje v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje od letošnje jeseni ponuja edinstveno priložnost za začasni najem prostora, ki je pripravljen na sprejem ustvarjalnih projektov, predvsem tistih, ki se osredotočajo na povezovanje ustvarjalnosti z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja. 

Celje najlepše urejeno mesto v Sloveniji in druga priznanja   

Za dosežke v tem letu so bili na Mestni občini Celje deležni odmevnih priznanj. V tradicionalnem natečaju Moja dežela, lepa in gostoljubna, so od Turistične zveze Slovenije prejeli priznanje za najlepše urejeno in najbolj gostoljubno mesto v državi.  

Za projekt mestnih konferenc jih je na natečaju Premik naprej Fakulteta za javno upravo Univerze v Ljubljani nagradila s priznanjem za naj izboljšavo v javni upravi. 

Projekt ureditve Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug pa je prejel zlato nagrado in priznanje GlobalLocal za ustvarjanje dobrega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi.  

Novi dogodki za živahnejše dogajanje v mestu

V tem letu je v Celju potekal start kolesarske dirke Po Sloveniji, potem ko je knežje mesto v preteklih letih gostilo cilj dirke. V Narodnem domu je junija v sodelovanju z dvema pristojnima ministrstvoma Mestna občina Celje gostila 2. Nacionalno kolesarsko konferenco, na kateri so vrhunski strokovnjaki različnih profilov naslovili tematike kolesarjenja, trajnostne mobilnosti in zdravega načina življenja. 

V Celju so v tem letu organizirali tri nove dogodke, ki bodo postali tradicionalni. Na prvi šolski dan festival Okusi Celja, ki je namenjen uveljavljanju našega mesta kot kulinarične destinacije, Maksimilijanov dan (12. oktober), ki je posvečen zavetniku Celja, škofu in mučencu sv. Maksimilijanu Celjskemu, z njim pa želimo še dodatno izpostaviti bogato kulturno–zgodovinsko dediščino Celja in projekt Dobimo se v vrtovih, ki na pobudo Francije povezuje že 20 evropskih držav, ki v prvem junijskem vikendu izpostavljajo naravno dediščino posameznih mest in krajev. Po večletnem premoru so oživili tudi Mladinski pevski festival, ki bo aprila 2024 gostil tudi državno pevsko revijo mladinskih zborov, v 2025 pa ponovno na celjske odre povabil mednarodne zborovske zasedbe. 

Dogajanje ob 1. Maksimilijanovem dnevu na Glavnem trgu v Celju. | Foto: Robi Valenti Dogajanje ob 1. Maksimilijanovem dnevu na Glavnem trgu v Celju. Foto: Robi Valenti

Pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje je v Celju potekala tudi konferenca DragonDays, prva deep-tech konferenca v Sloveniji. V jesenskih mesecih je bilo Celje premierno del projekta Discover Slovenia in Frankfurter Allgemeine Zeitung (Odkrijte Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung), ki je del projekta po vsem svetu branega in vplivnega nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), v katerem se mladi in njihovi učitelji iz vse Evrope eno leto preizkušajo v vlogi novinarjev. 

Naročnik oglasnega sporočila je MESTNA OBČINA CELJE.

Ne spreglejte