SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča CARE4CLIMATE
  • Messenger
  • Messenger

Kako s sosedi izpeljati celovito prenovo bloka?

Vsebino omogoča CARE4CLIMATE

Starejše stavbe so energetsko potratne in zato povzročajo ogromne izpuste toplogrednih plinov, kar bremeni ozračje in prispeva k podnebnim spremembam, vendar celovite prenove blokov v Sloveniji potekajo prepočasi. Evropa si prizadeva za čistejše okolje ter zanesljivo in dostopno energijo, zato države sprejemajo določila na področju stavb, energetike, transporta in industrije.

Evropske stavbe povzročajo kar 40 odstotkov emisij vseh toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja. | Foto: Evropske stavbe povzročajo kar 40 odstotkov emisij vseh toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja.

Stavbe predstavljajo velik in stroškovno učinkovit potencial za doseganje ciljev podnebno energetske politike. Tudi Slovenija se je zavezala k zniževanju izpustov toplogrednih plinov, zato mora nujno poskrbeti za učinkovito rabo energije v stavbah. Ključni dokument na tem področju je Direktiva o energetski učinkovitosti stavb. K uveljavljanju trajnostne gradnje in celovitih prenov večstanovanjskih stavb z različnimi oblikami spodbud pomaga tudi država.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ki kot edina specializirana institucija v državi spodbuja naložbe v varstvo okolja, je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavil pilotna razpisa za celovite prenove večstanovanjskih stavb. Prenove lahko solastniki financirajo s pomočjo kredita v breme rezervnega sklada ali energetskega pogodbeništva. Z obema razpisoma želijo testirati dva nova finančna modela, ki so ju oblikovali skupaj z Institutom Jožef Stefan. Gre za posojilo, ki se plačuje iz rezervnega sklada, in energetsko pogodbeništvo, ki je trenutno prisotno samo v javnem sektorju.

Energetsko pogodbeništvo je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje. Gre za pogodbeno razmerje med lastnikom objekta in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

CARE4CLIMATE nagrajuje: Preverite svoje znanje

Sodelujte v poučnem kvizu in se potegujte za praktične nagrade, ki jih podarja ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Človekova dejavnost obremenjuje okolje, gradnja pa prispeva kar 40 odstotkov vseh toplogrednih plinov, ki segrevajo ozračje. Trajnostna gradnja je eno od področij, ki jih moramo upoštevati tudi posamezniki, če želimo prispevati k zmanjšanju učinka toplogrednih plinov na naše podnebje. Preizkusite svoje znanje o različnih vidikih učinkovite rabe energije.
 

Razpisa, s katerima želijo povečati obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb, dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Prijavite se lahko do konca oktobra letos.

Do financiranja bodo upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb.

Pogoj bo celovita prenova z izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in nadzor, stroški za to pa bodo priznani kot stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ga bo treba priložiti vlogi na javni razpis, ki jo bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb. Vloge bodo razvrščene glede na število točk.

Lani izplačanih 73 milijonov evrov nepovratnih spodbud

eko sklad | Foto: Javni finančni sklad Eko sklad na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije dodeljuje ugodna posojila s subvencionirano obrestno mero in nepovratne finančne spodbude za zmanjšanje porabe energije.

Eko sklad v okviru svojega poslovnega in finančnega načrta letos zagotavlja do 47 milijonov evrov sredstev za kreditiranje okoljskih naložb in 37 milijonov evrov nepovratnih spodbud za zmanjšanje rabe energije. Lani je Eko sklad izplačal 73 milijonov evrov nepovratnih spodbud, od tega največ za menjave ogrevanja z obnovljivim virom energije, za sončne elektrarne za samooskrbo ter za energetsko obnovo stavb in za e-vozila.

Razlika med pozivi in razpisi Eko sklada: Pri razpisu je razpisan datum in se uporablja način točkovanja. Vlagatelji morajo izpolniti razpisne pogoje in izvesti vsaj tri ukrepe. Kandidati so pri razpisu izbrani glede na zbrane točke. Pri pozivu pa ni točkovanja in izbiranja kandidatov.


Prijavite se na pilotna javna razpisa za celovito prenovo starejših večstanovanjskih stavb:

Če razpisnim pogojem ne ustrezate, preverite druge možnosti prijave za klasične spodbude Eko sklada – pri javnem pozivu za večstanovanjske stavbe 67SUB-OBPO19  je ob izvedbi več ukrepov spodbuda lahko višja od spodbude za izvedbo posameznega ukrepa.


Kontakti za več informacij o pilotnih javnih razpisih:

Primer prenove bloka iz 70 let v Ljubljani

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Nagrada: Naj blok v Ljubljani leta 2016

Leto izvedbe: 2011

Investitor, izvajalec: etažni lastniki stolpnice na Topniški 45 z upravnikom

Nepovratna sredstva Eko sklada.

Foto: Miran Kambič za Eko sklad, j.s.

Primer prenove bloka iz 30 let prejšnjega stoletja v Ljubljani

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Leto izvedbe: 2016

Investitor, izvajalec: etažni lastniki Dobrovega bloka (Koroška 2a) z upravnikom

Nepovratna sredstva Eko sklada.

Foto: Miran Kambič za Eko sklad, j.s.

Pomoč države pri nakupu naprav za samooskrbo z električno energijo

okna hiša | Foto:

Na javni poziv SUB93 za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo v višini 15 milijonov evrov je prispelo 9.857 pravočasnih vlog oziroma 9.907 vseh vlog. "Ocenjujemo, da ne bodo vse vloge popolne, ker ne bodo vsi pridobili soglasij za priklop na omrežje, kljub temu je vlog več, kot je bilo zagotovljenih sredstev, vključno s 15 milijonov evrov iz Sklada za podnebne spremembe. To pomeni, da po oceni ne bo ostalo dovolj sredstev, da bi razpisali nov poziv," je povedala Tea Pristolič.

Care4Climate | Foto:

V sklopu LIFE IP CARE4CLIMATE je nastala interaktivna digitalna kampanja na temo energetske prenove stavb, pri kateri je v veliki meri sodeloval tudi Eko sklad.

Oglejte si ukrepe energetske prenove hiše družine Trajnik, se virtualno sprehodite po prostorih ter preverite svoje znanje, ob tem pa zbirajte "prihranke".

Po končanem kvizu se lahko tudi prijavite z e-naslovom in prejmete digitalno zloženko z uporabnimi nasveti in nadaljnjimi usmeritvami, ki vam bodo olajšali začetne korake k energetski prenovi stavb.

ENSVET – nasvet, ki vam lahko prihrani veliko denarja

energetsko svetovanje | Foto:

V okviru Eko sklada deluje tudi svetovalna pisarna ENSVET, kjer energetski strokovnjaki skrbijo za informiranje in ozaveščanje uporabnikov. Po vsej Sloveniji deluje 59 energetskih svetovalnih pisarn, kjer lahko vsak dobi nasvet, katere naložbe so primerne glede na stanje stavbe ter kakšno je najboljše zaporedje ukrepov, svetovalci lahko tudi pomagajo pri izpolnjevanju vloge.

S svetovanjem lahko občani in občanke povečajo prihranke energije in zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, prihranijo pa tudi pri stroških.

Za obisk v eni od lokalnih pisarn po vsej državi se lahko občani naročite na spletni strani www.ensvet.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

Eko sklad Novice Potratne evropske stavbe na nujni dieti fasada gradnja toplotna izolacija hiša dom Novice Področje z največ možnostmi za prihranek SCAPELAB_CUKRARNA--17- Novice Kaj imata skupnega portugalska Évora in ljubljanska Cukrarna?

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

CARE4CLIMATE | Foto:

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin