SiolNET. Novice Slovenija
Vsebino omogoča Fakulteta za management Koper

Foto: Blaž Korent

  • Messenger
  • Messenger

Poslovna realnost je dinamična in se hitro razvija

Vsebino omogoča Fakulteta za management Koper

Foto: Blaž Korent

O finančnih posledicah brexita, vzrokih za finančne težave v slovenskih podjetjih in o tem, kakšne strokovnjake na tem področju Slovenija nujno potrebuje, smo se pogovarjali z dr. Igorjem Stubljem, docentom za področje poslovnih ved na koprski Fakulteti za management.

Dr. Igor Stubelj, strokovnjak na področju poslovnih financ, ki svoje bogato znanje prenaša naprej na Fakulteti za management v Kopru. | Foto: Dr. Igor Stubelj, strokovnjak na področju poslovnih financ, ki svoje bogato znanje prenaša naprej na Fakulteti za management v Kopru.

Dr. Igor Stubelj je docent za področje poslovnih ved na Fakulteti za management primorske univerze. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju financiranja majhnih podjetij in je zelo dober poznavalec poslovnih financ. Kot raziskovalec se ukvarja z vrednotenjem podjetij, stroški kapitala in finančnimi trgi. Na Fakulteti za management predava poslovne finance, finančno poslovanje in finančni management podjetja, je tudi prodekan za izobraževanje.

Kako bi študentom na predavanjih orisali finančne posledice brexita za Evropsko unijo oziroma za Slovenijo?

Gre za prvi primer, v katerem se bo država izločila iz Evropske unije. Makroekonomske učinke je težko napovedati z gotovostjo, saj je odvisno od samega postopka izločitve in pravil, ki bodo veljala po izločitvi. Potencialni vplivi na ekonomijo izhajajo iz spremembe pogojev pretoka blaga, kapitala in delovne sile. Ekonomski vpliv Evropske unije v svetu bo vsekakor manjši, kar pomeni slabši položaj v mednarodni trgovini.

S finančnega vidika bo lahko dostop do nekaterih finančnih storitev Londona kot finančnega centra otežen, kar lahko pomeni slabše in dražje finančne storitve za podjetja in posameznike. Pomeni pa lahko prenos nekaterih storitev v finančne centre znotraj Evropske unije.

Kje po vašem mnenju tiči razlog za težave na področju financ v podjetjih? Je za to res kriva gospodarska kriza ali morda kaj drugega?

Dr. Igor Stubelj je prepričan, da je gospodarska kriza lahko tudi zelo dobra poslovna priložnost. | Foto: Dr. Igor Stubelj je prepričan, da je gospodarska kriza lahko tudi zelo dobra poslovna priložnost.

Gospodarska kriza pomeni spremenjene in otežene pogoje poslovanja, kar je za veliko podjetij lahko povod za finančne težave, za nekatera podjetja pa priložnost. Finančne težave v podjetjih lahko nastopijo kot posledica nezmožnosti prilagoditve poslovanja na nove gospodarske razmere. Finančne težave lahko nastopijo tudi v stabilnih in ugodnih gospodarskih razmerah kot posledica nepoznavanja vpliva poslovnih odločitev na finančno stanje podjetij, predvsem v ciklu hitre rasti podjetij.

Podjetja morajo poznati temeljne dejavnike, ki vplivajo na likvidnost in plačilno sposobnost. Ti so predvsem struktura virov financiranja, razmerje prihodkov in odhodkov, obseg sredstev, kreditni pogoji kupcem, pogoji kreditiranja s strani dobaviteljev … ter seveda spremembe naštetih dejavnikov. Treba je oceniti prihodnje finančne potrebe in pravočasno ukrepati, prilagoditi poslovanje in zagotoviti finančne vire, preden podjetje zaide v finančne težave. Na zmožnost pridobivanja zunanjih finančnih virov pa seveda vpliva kreditna sposobnost podjetja, na katero ima podjetje vpliv, in pogoji na finančnih trgih, na katere pa podjetje ne more vplivati.

Imamo v Sloveniji dovolj podkovane strokovnjake, ki so kos finančnim izzivom v podjetjih? Kakšna znanja bi bilo treba razvijati?

Strokovnjakov zagotovo primanjkuje v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva, saj si ne morejo privoščiti specializiranih strokovnjakov na področju financ. Zato je pomembno, da vsak zaposleni v podjetju, ki sprejema poslovne odločitve, pozna vplive teh odločitev na finančni položaj in uspešnost poslovanja podjetja. Zaposleni morajo osvojiti znanja poslovnih financ, kot so: financiranje in stroški financiranja podjetja, finančna tveganja in povezava z donosnostjo, učinkovita uporaba finančnih virov …

Na Fakulteti za management primorske univerze predavate predmete s področja financ, tudi oziroma predvsem na magistrskem študijskem programu Ekonomija in finance. Kako bi opisali ta študijski program?

Je sodoben študijski program, ki sledi potrebam in zahtevam trga dela. Omogoča zaposlitev na tistih delovnih mestih, kjer so pomembna znanja ekonomije, financ, računovodstva in revizije. Vsebine temeljijo na sodobnih znanjih ter uspešni praksi na obravnavanih področjih. Diplomant magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance je z znanji, ki mu jih daje ta študij, enakovreden mednarodni konkurenci na globalnem trgu znanja in dela.

Kaj je po vašem mnenju prednost študija ekonomije in financ na Fakulteti za management?

Prednost za študente je predvsem v bogatih praktičnih izkušnjah učiteljev in tudi izjemnih raziskovalnih uspehih učiteljev. Izvedbeni prednosti za študente sta predvsem študij v majhnih skupinah, kar študentom omogoča več iteracij z učitelji, in izvedba v kvartalih, kar pomeni bolj intenzivno in sprotno delo na posameznih vsebinah.

Študentom želi posredovati znanja, ki jim pomagajo prepoznati poslovne priložnosti, se soočiti s težavami v poslovanju in najti ustrezne rešitve.  | Foto: Študentom želi posredovati znanja, ki jim pomagajo prepoznati poslovne priložnosti, se soočiti s težavami v poslovanju in najti ustrezne rešitve.

Katera so ključna znanja in spretnosti, ki jih pridobijo študenti na tej smeri?

Študij daje znanja s področja makro- in mikroekonomije, znanja finančnega managementa, delovanja finančnih trgov in institucij, računovodska in revizijska znanja, znanja o davkih, ekonomski politiki, trgu dela, načrtovanja in analiziranja poslovanja, vrednotenja podjetij, teorij gospodarske rasti, analitičnih metod … Seveda ne smem pozabiti omeniti tudi strokovnih in praktičnih znanj, ki jih daje študij. Ta znanja pridejo zelo prav pri uresničitvi podjetniških idej oziroma pri učinkovitem vodenju podjetja ali javnega zavoda.

Kaj se vam zdi najpomembnejše, da posredujete svojim študentom?

Znanja, ki študentom pomagajo, da so kos poslovnim izzivom v sodobnem gospodarstvu. Znanja, ki jim pomagajo prepoznati poslovne priložnosti, se soočiti s težavami v poslovanju in najti ustrezne rešitve. Razumevanje, da so temeljni teoretični koncepti osnova, da pa je treba osvajati nove pristope, nove poslovne prakse, iskati nove rešitve, saj je poslovna realnost dinamična in se hitro razvija.

Kaj se vam poleg študija zdi najpomembnejše za razvoj kariere?

Znati prepoznati svoje prednosti in svoja znanja razvijati na področju, ki nas veseli.

Študij za razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja

Študij Ekonomija in finance je namenjen vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, vsem, ki izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja, ter vsem, ki znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.

Fakulteta za management Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017 razpisuje še pet drugih magistrskih študijskih programov: Management, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management, Inoviranje in podjetništvo in Politologija. Študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času – in je namenjen ambicioznim posameznikom, ki si želijo s pravim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva ter se ne bojijo mednarodne konkurence.

Na podiplomskih študijskih programih je še nekaj prostih mest. Drugi prijavni rok poteka do 15. septembra 2016. Vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

Preberite tudi:

"Svoje študente želim naučiti, da je najpomembnejše vztrajati na svoji poti znotraj pravnih okvirov"

delitve: 8
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin