Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
30. 11. 2023,
8.58

Osveženo pred

3 mesece

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

škoda poplave prihodki rezultati poslovanje Triglav

Četrtek, 30. 11. 2023, 8.58

3 mesece

Skupina Triglav v prvih devetih mesecih ob obsežnih škodnih dogodkih z izgubo

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 0,25
Zavarovalnica Triglav | Letošnji rezultat je pod vplivom naravnih ujm in regulacije cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so navedli.  | Foto Žiga Ponikvar

Letošnji rezultat je pod vplivom naravnih ujm in regulacije cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so navedli.

Foto: Žiga Ponikvar

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih letošnjega leta za 12 odstotkov okrepila obseg poslovanja, ohranila svojo finančno moč ter vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji Adria. Na devetmesečne rezultate so vplivali letošnji enkratni negativni dogodki, predvsem ekstremne množične škode in izguba segmenta Zdravstvo, ki je nastala zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz družbe.

Skupina Triglav je glede na enako obdobje lani okrepila celotni obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1.390,1 milijona evrov. Uspešno je poslovala v naložbenem delu ter v upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in prek individualnega upravljanja, enako tudi v zavarovalnem segmentu Življenje in pokojnine.

Negativni enkratni dejavniki iz okolja so povzročili izgubo v segmentih Premoženje in Zdravstvo, kar se je odrazilo na kombiniranem količniku Premoženje in Zdravstvo v višini 105,0 odstotka (7,2 odstotne točke več kot lani). Devetmesečni poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine je dosegel –11,8 milijona evrov (lani v enakem obdobju 33,6 milijona evrov) in čisti poslovni izid Skupine –11,3 milijona evrov (lani 27,6 milijona evrov).

"Zaradi letošnjih naravnih ujm beležimo zgodovinsko visoke škode, uvedba regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji pa je povzročila izgubo v segmentu Zdravstvo. Dodaten negativen vpliv na devetmesečne rezultate predstavljajo inflacijski pritiski na škode in stroške, ki so prisotni že od lani. Glede letnih rezultatov potrjujemo že ob polletju objavljeno oceno, da bo letni izid segmentov Premoženje in Zdravstvo v Sloveniji negativen, poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine v 2023 pa bo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega, ob predpostavki normalnega škodnega dogajanja do konca leta. Letošnje leto je zelo zahtevno, tudi za ekipo Triglava, zato se ji zahvaljujem za trud in predano delo, ki ga v teh razmerah izkazuje," je ob tem dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Finančni rezultati 

Skupina Triglav je kapitalsko močna, finančno stabilna in ustrezno likvidna. Ob koncu devetmesečja 2023 se je njena bilančna vsota glede na konec leta 2022 povečala za deset odstotkov na 4,3 milijarde evrov, celotna vrednost kapitala pa je znašala 842,0 milijona (indeks 94), so navedli.

Celotni obseg poslovanja Skupine je dosegel 1.390,1 milijona evrov (indeks 112), obračunana kosmata zavarovalna premija, ki v njem predstavlja 92-odstotni delež, pa se je povečala na 1.282,8 milijona evrov (indeks 112). Na slovenskem trgu je bila premijska rast 11-odstotna, na mednarodnem trgu 25-odstotna, na preostalih trgih regije Adria pa šestodstotna. Drugi prihodki so znašali 107,4 milijona evrov (indeks 115).

Devetmesečni izid poslovanja pred obdavčitvijo Skupine negativen

Poslovni izid iz zavarovanja je bil negativen in je znašal –33,9 milijona evrov (lani 25,7 milijona evrov). Segment Življenje in pokojnine je posloval dobro, medtem ko sta segmenta Premoženje in Zdravstvo beležila izgubo zaradi povečanega obsega in intenzivnosti škod ter regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodki iz zavarovalnih storitev so se povečali za 12 odstotkov na 1.088,9 milijona evrov, obračunane škode za 61 odstotkov na 1.009,6 milijona evrov, stroški pridobivanja zavarovanj, administrativni stroški in nepripisljivi stroški pa za 15 odstotkov na 262,5 milijona evrov.

"Visoka inflacija in inflacijska pričakovanja že od lani močno vplivajo na gibanje naših stroškov in škod. Odzvali smo se s številnimi ukrepi glede likvidacije škod in upravljanja ter racionalizacije stroškov poslovanja. Ob tem smo prilagajali tudi zavarovalne premije in premijske stopnje, kar pa je ukrep, ki se na prihodkovni strani vedno odraža z zamikom. Njegov učinek je delno viden v letošnjih prihodkih od zavarovalnih storitev, v celoti pa se bo odrazil šele na poslovanju v prihodnjem letu," je povedal član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc.

Poslovni izid iz naložbenega dela je dosegel 14,9 milijona evrov (lani –7,2 milijona evrov), na kar je vplivalo ugodno gibanje na finančnih trgih in izvajanje začrtane naložbene politike Skupine. Anualizirana donosnost finančnih naložb Skupine Triglav, brez naložb v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je v devetih mesecih leta znašala 1,5 odstotka, v enakem obdobju lani pa 0,2 odstotka.

Poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti pa je dosegel 7,2 milijona evrov, kar je predvsem učinek dobrega rezultata iz upravljanja premoženja.

Na letošnje poslovanje pomembno vplivajo naravne ujme, ki so povzročile množične škode Skupine v ocenjeni bruto višini 184,4 milijona evrov, ob upoštevanju pozavarovalne zaščite pa njihova ocena znaša 55,1 milijona evrov. "Po trenutnih ocenah so nam v Sloveniji neurja s točo in vetrom ter avgustovska neurja s poplavo povzročila 166,3 milijona evrov bruto škod. Tudi večino preostalih trgov Skupine so prizadele tovrstne naravne ujme. Največ škode je bilo na Hrvaškem (4,4 milijona evrov) in v Srbiji (4,2 milijona evrov). Ocenjene množične škode iz pozavarovanja so znašale 9,1 milijona evrov," je dodal Ivanc.

Drugi vseobsegajoči donos je bil pozitiven in je dosegel 15,8 milijona evrov (lani v enakem obdobju –61,3 milijona evrov).

Izplačilo dividende

Redna skupščina delničarjev zavarovalnice je 6. 6. 2023 potrdila predlog uprave in nadzornega sveta, da se izplača 2,50 evra bruto dividende na delnico in v skupnem znesku 56,8 milijona evrov (nekaj več kot 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2022).

V 2024 načrtujejo normalizacijo poslovanja

Skupina leta 2024 pričakuje zmerne makroekonomske razmere, njeno poslovanje pa bo odvisno od gibanja finančnih trgov, vpliva ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pozavarovalnih kritij in tržnih potencialov trgov, kjer je prisotna. Skupina leta 2024 načrtuje celotni obseg poslovanja v višini okoli 1,6 milijarde evrov, poslovni izid pred obdavčitvijo pa med stotimi in 120 milijoni evrov. Skupina si bo prizadevala za visoko stopnjo dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja z doseganjem kombiniranega količnika Premoženje in Zdravstvo okoli 95 odstotkov.

"V letu 2024 načrtujemo normalizacijo poslovanja skladno z našo strategijo. Izboljšanje se bo odrazilo tako na škodnem kot odhodkovnem delu kombiniranega količnika kot seveda tudi na ustvarjenem poslovnem izidu. Pri načrtovanju obsega poslovanja smo v segmentu Zdravstvo upoštevali prenehanje izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko nameravamo dodatna zdravstvena zavarovanja še naprej razvijati in ponujati," je še povedal Slapar. 

neurje, Lomanoše, Aleš Domajnko
Novice Vam je neurje povzročilo škodo? Tako jo lahko prijavite.
Zavarovalnica Triglav
Novice Zavarovalnica Triglav bo izplačala 2,5 evra bruto dividende na delnico
Zavarovalnica Triglav
Novice Skupina Triglav letos povečala prihodke, a krepko znižala čisti dobiček
Ne spreglejte