SiolNET. Trendi Odnosi
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Hiša daril podarja bon v vrednosti 10 evrov

0

termometer

božič

Objavljamo pravila sodelovanja v nagradni igri Hiša daril podarja bon v vrednosti 10 evrov.

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina (soorganizator), z namenom promocije organizirata nagradno igro Hiša daril podarja bon v vrednosti 10 evrov (v nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekala od 26.11.2019 do vključno 3.12.2018. Nagradna igra poteka na mediju Siol.net.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • izpolni nagradni obrazec,
  • se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, naslov in e-naslov,(v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani TSmedia Siol.net v primeru, da so izbrani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Podelitev nagrad

Soorganizator bo podelil naslednje nagrade:

- vsak udeleženec nagradne igre prejme darilni bon Hiše daril v vrednosti 10 evrov, ki ga lahko unovči (ob nakupu nad 20 eur) v katerikoli trgovini Hiša daril po Sloveniji, in sicer do 14.1.2020.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov in naslov prebivališča. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

Udeleženci po elektronski pošti prejmejo obvestilo, da jih nagrada čaka v trgovini, in sicer na e-naslov, ki so ga navedli ob prijavi na nagradno igro.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Zaključek nagradne igre bo 4.12.2019 ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju/soorganizatorju predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
  • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator/soorganizator nagradne igre.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator/soorganizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo za izvedbo nagradne igre.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo e-novičk za obveščanje o novostih, nagradnih igrah, idejah za aktivno preživljanje prostega časa, novicah o dogodkih in ostale trženjske informacije podjetja Hiša daril, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

  • odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete pisno na naslov Hiša daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina, Slovenija ali prek elektronske pošte narocila@hisadaril.si.

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

Organizator bo po zaključku nagradne igre, izbrisal vse osebne podatke.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na Siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin