SiolNET. Trendi Nagradne igre
4

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Zadeni otroško posteljo

4

termometer

Objavljamo Pravila sodelovanja v nagradni igri Zadeni otroško posteljo.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem ELSA Alojzij Sladič s.p., PE Dolgouhec (v nadaljevanju soorganizator), z namenom promocije za podjetje ELSA Alojzij Sladič s.p. organizira nagradno igro »Zadeni otroško posteljo (v nadaljevanju nagradna igra) od 4.11.2013 do vključno 30.11.2013. Nagradna igra poteka na mediju Planet SIol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da posreduje svoje kontaktne podatke v kontaktni obrazec Zadeni otroško posteljo, objavljen na www.siol.net. Vsak udeleženec, ki pravilno izpolni kontaktni obrazec, lahko sodeluje v nagradni igri, ki je časovno omejena od 4.11.-30.11.2013. Udeleženci, ki ne bodo pravilno izpolnili zahtevanih podatkov oz. ne bodo navedli delujočega e-naslova, se bodo iz nagradne igre izločili.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihov e-naslov in ostali podatki (e-naslov, ime in priimek, spol, starost, naslov, kraj bivanja, št. mobilnega telefona, izobrazba, zaposlitveni status in področja zanimanja) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, shranjujejo pri organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani. Izžrebani udeleženec nagradne igre je tudi v roku 15 delovnih dni dolžan posredovati svojo davčno številko in fotokopijo osebnega dokumenta organizatorju in soorganizatorju, saj so v skladu z veljavno zakonodajo darila, prejeta v nagradnih igrah predmet obdavčitve. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad Organizator bo izžrebal naslednjo nagrado: • Lip Poljčane otroško-mladinska posteljica Savannah 140x70cm, http://www.dolgouhec.si/?prodID=952 • Otroška posteljnina, • Otroški jogi 140x70cm

Izžrebani udeleženec prejme vse tri navedene artikle skupaj kot eno nagrado. V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo spletno prijavnico in pripišejo svoje podatke. Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje le enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo 3.12.2013 ob 9:00 uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Žrebanje je zaprto za javnost.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 1 nagrajenca. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre, podjetje ELSA Alojzij Sladič s.p., PE Dolgouhec.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri/natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali,

Uporabnik nagradne igre organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega izdelka. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si ter na telefonski številki 01 473 00 10.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin