SiolNET. Posel danes Novice
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Splošna pravila in pogoji interaktivne akcije "Vprašaj strokovnjaka"

0

termometer

finance svetovalec

Objavljamo splošna pravila in pogoji interaktivne akcije "Vprašaj strokovnjaka"

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Achilles d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (soorganizator), z namenom promocije organizira, interaktivno akcijo "Vprašaj strokovnjaka" (v nadaljevanju akcija), ki bo potekala od 14.5.2019 do vključno 10.6.2019. Akcija poteka na mediju Siol.net.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v akciji.

Siol.net

V akciji lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v akciji.

V akciji ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te akcije.

S prijavo v akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v akciji in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v akciji  sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v akciji tako, da:

  • Vpiše vprašanje,
  • se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-naslov, ime podjetja (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci akcije navedejo v prijavi, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen izvedbe akcije ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe akcije objavijo tudi na spletni strani TSmedia  siol.net v primeru, da bodo na njihova vprašanja odgovarjali strokovnjaki podjetja Achiles.

V akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Na vprašanja, ki so jih udeleženci posredovali prek prijavnega obrazca, bodo strokovnjaki podjetja Achilles d. o. o. odgovorili v videoprispevku znotraj članka v rubriki Posel danes na Siolu.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v akciji udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju v tej akciji uporabljajo izključno za izvedbo akcije. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator in soorganizatorja akcije se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja

Organizator se zaveže, da bo vse podatke izbrisal 1 mesec po zaključku izvedbe nagradne igre.

Končne določbe

Organizator akcije ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju akcije. Organizator akcije ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to akcijo ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila akcije so dostopna na spletni strani na siol.net.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin