SiolNET. Posel danes Novice
10

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Kako je slaba banka kupila fotoatelje od nadzornika državnega premoženja Damjana Beliča

10

termometer

Zakaj je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v času, ko državo prosi za dodatnih 50 milijonov evrov, kupila poslovni prostor v središču Celja? Ali je to povezano z dejstvom, da gre za nepremičnino iz stečaja, ki ga vodi Damjan Belič, predsednik nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) in stalni sodelavec hišnega odvetnika DUTB?

Leta 2013 je država ustanovila DUTB, znano tudi kot slaba banka, z enim ciljem – da bi ji ta v prihodnjih letih povrnila čim večji delež denarja, ki ga je vložila v sanacijo bank. To bi morala DUTB, ki jo od oktobra lani kot izvršni direktor vodi Imre Balogh, storiti z odprodajo nepremičnin, terjatev, delnic in drugega premoženja državnih bank. 

Toda na DUTB jim hitro in donosno prodajanje premoženja do zdaj ni šlo najbolje od rok. Samo letos bi morali državi v imenu Factor banke in Probanke vrniti še dobrih 200 milijonov evrov, a jim tega denarja ne bo uspelo zbrati. Zaradi pripojitve obeh bank želi DUTB zdaj od države še dodatnih 50 milijonov evrov kapitala.

DUTB kupila nekdanji fotoatelje 

Izpostavljamo posel DUTB, ki bi ga po javno dostopnih kriterijih težko uvrstili med njeno osnovno dejavnost: nakup poslovnega prostora, ki ga ne potrebuje za lastne potrebe, zanj pa zanimanja na trgu ni.

Konec lanskega leta je tako DUTB iz stečajne mase mariborskega podjetnika Zorana Markoviča, lastnika mreže poslovalnic Foto Tabor, odkupila poslovni prostor v središču Celja. Gre za 116 let staro zgradbo, v kateri danes deluje prodajalna oblačil, pred tem pa je bil v njej fotoatelje. Za nepremičnino je odštela 96 tisoč evrov. 

 

Poslovni prostori, ki jih je kupila slaba banka, so v strogem središču Celja, do katerega dostop z avtomobilom ni mogoč. Na istem področju je vrsta praznih prostorov, zaradi česar se ga je že pred leti prijela oznaka "mesto duhov". Poslovni prostori, ki jih je kupila slaba banka, so v strogem središču Celja, do katerega dostop z avtomobilom ni mogoč. Na istem področju je vrsta praznih prostorov, zaradi česar se ga je že pred leti prijela oznaka "mesto duhov".

 

Kaj je v poslu nenavadnega?

 • Gre za nepremičnino, ki jo je stečajni upravitelj poslovalnic Foto Tabor Damjan Belič neuspešno prodajal več kot leto dni. To ni presenetljivo, saj gre za poslovni prostor – prodajalno in pripadajočo skladišče – v strogem središču Celja, do katerega dostop z avtomobilom ni mogoč. Na istem področju je vrsta praznih prostorov, zaradi česar se ga je že pred leti prijela oznaka "mesto duhov". Zastavni upnik nepremičnine je bila DUTB. To pomeni, da bi bila v primeru prodaje prva v vrsti za poplačilo.

 

 • Belič je v letu dni od aprila 2014, ko se je začel stečaj Foto Tabora, objavil pet neuspešnih vabil k dajanju ponudb za nakup teh prostorov. Nazadnje je to storil maja 2015. V tem času je izklicna cena za prostore padla s 147 tisoč evrov na slabih 96.700 evrov.

 

 • Le mesec dni pozneje se je začel Beličev karierni vzpon v vrstah upravljavcev državnega premoženja.
  Junija lani ga je DUTB najprej predlagala za prisilnega upravitelja Save, ki jo je pred tem z neuspešnim zasegom turistične divizije skušala spraviti v stečaj. V pravnem smislu je postopek za DUTB vodila Odvetniška družba Fatur, s katero Belič sodeluje kot zunanji strokovni sodelavec. Družba Andreja Faturja je za DUTB samo lani opravila za 571 tisoč evrov poslov, zato velja za hišno odvetniško hišo slabe banke.
  Konec julija je Belič postal še predsednik nadzornega sveta SDH, krovnega upravljavca državne srebrnine. Pri tem je ključen podatek, da sta DUTB in SDH v zadnjih mesecih večkrat zašla v spor. Nazadnje prav zaradi Save, saj DUTB kljub sklepu vlade terjatev do te družbe še ni prodala SDH. 

 

 • Novembra je Belič objavil novo javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Celju. Za prostore, ki pred tem niso zanimali nikogar, je prejel dve ponudbi: od DUTB in celjskega nepremičninskega podjetja ZEP. Oba ponudnika sta tako ali drugače povezana z Beličem. Lastnik ZEP je Andrej Bošnjak, takrat še direktor Thermane, družbe v lasti DUTB. Njen nadzorni svet vodi Belič. "Za nakup sem se zanimal, ker imam v bližini stanovanje," nam je dejal Bošnjak.

 

 • DUTB je za nepremičnino ponudila 96 tisoč evrov, le 700 evrov manj od izklicne cene. Ta je bila za približno polovico nižja od likvidacijske vrednosti nepremičnine. Januarja sta Belič in DUTB sklenila pogodbo o prodaji, ki jo je potrdila mariborska okrožna sodnica Melita Puhr.

 

 • Ni najbolj jasno, zakaj so v DUTB ocenili, da se jim nakup izplača. Čeprav je DUTB za nepremičnino plačala 96 tisoč evrov, je iz posebne stečajne mase, ki jo je napolnila, prejela le 80.700 evrov. Preostalih 15.300 evrov je Belič namenil plačilu stroškov upravljanja nepremičnine in prodajnega postopka. Med drugim tudi za izplačilo svoje nagrade v višini 4.720 evrov. 

 

Slaba banka, ki jo od oktobra lani kot izvršni direktor vodi Madžar Imre Balogh, je v središču Celja za 96 tisoč evrov kupila poslovne prostore. Ta posel bi težko uvrstili med osnovno dejavnost DUTB. Slaba banka, ki jo od oktobra lani kot izvršni direktor vodi Madžar Imre Balogh, je v središču Celja za 96 tisoč evrov kupila poslovne prostore. Ta posel bi težko uvrstili med osnovno dejavnost DUTB.

 

Kakšna je bila ekonomska korist za DUTB?

Zgornja kronologija razkriva tri dejstva:

Prvič, da se je DUTB za nakup poslovnega prostora v Celju začela zanimati šele po tem, ko je Belič postal predsednik nadzornega sveta SDH, ki je v več zadevah z DUTB v sporu. Pred tem se DUTB po javno dostopnih podatkih nikoli ni zanimala za nakup.

Drugič, da DUTB od nakupa ni imela nobene ekonomske koristi. Ravno nasprotno, še vedno ima v lasti nepremičnino, ki jo je glede na zgodovino prodajanja težko prodati, s poslom pa je za zdaj celo ustvarila izgubo.

In tretjič, da je nakup nepremičnine Beliču omogočil materialno korist, saj si je lahko zaradi tega posla iz posebne stečajne mase izplačal nagrado. S tem denarjem je poplačal tudi nekatere stroške stečaja. Beliču je stečaj Foto Tabora do zdaj prinesel 20 tisoč evrov nagrad in nadomestil.

DUTB: To je naša osnovna dejavnost

Na DUTB so nam pojasnili, da "gre za izvajanje osnovne dejavnosti v skladu z zakonom o ukrepih države za kapitalsko stabilnost bank, zaradi katerih je bila DUTB tudi ustanovljena". 

Toda isti zakon določa, da mora DUTB pri opravljanju svojih dejavnosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. V zadnjem javno objavljenem poročilu (za leto 2014) DUTB navaja dva primera večjih prevzemov nepremičnin. Prvi je koprski stanovanjski kompleks Nokturno z 215 stanovanji, ki jih je DUTB kupila zato, da je lahko dokončala njihovo gradnjo. Drugi primer so hoteli na Pohorju, ki jih je nato oddala v najem Termam Maribor. 

Po kakšnem kriteriju v to kategorijo sodi prodajalna v Celju, ni jasno. Sploh ob dejstvu, da DUTB trenutno že prodaja petnajst pisarniških prostorov.

 

DUTB je za nepremičnino ponudila 96 tisoč evrov, le 700 evrov manj od izklicne cene. Ta je bila za približno polovico nižja od likvidacijske vrednosti nepremičnine. DUTB je za nepremičnino ponudila 96 tisoč evrov, le 700 evrov manj od izklicne cene. Ta je bila za približno polovico nižja od likvidacijske vrednosti nepremičnine.

 

Belič: Na odločitev DUTB nisem imel nobenega vpliva

"Na odločitev DUTB nisem imel nobenega vpliva. To je bila njihova poslovodna odločitev," je zatrdil Belič. Poudaril je, da nikogar z DUTB ni nikoli prepričeval, naj oddajo ponudbo za nakup poslovnega prostora v Celju. 

Čemu pripisuje dejstvo, da je bilo drugi ponudnik podjetje v lasti predsednika uprave Thermane, v kateri je sam predsednik nadzornega sveta? "Najostreje zanikam, da sem imel kakršno koli vlogo pri odločitvi gospoda Bošnjaka za oddajo ponudbe. Ne morem presojati njegovih poslovnih potez," odgovarja Belič. Glede nagrade je dejal, da jo v primeru unovčitve in razdelitve stečajne mase določi sodišče in to v višini, ki je določena s pravilnikom. 

"SDH in DUTB nista v sporu"

Je organe SDH seznanil z dejstvom, da vodi tudi stečaje, v katerih je največji upnik DUTB, ki je hkrati v več primerih v sporu s SDH? "Da. SDH je seznanjen, v katerih stečajnih postopkih sem upravitelj. Kot stečajni upravitelj vse upnike obravnavam enako. Trditev, da je SDH v sporu z DUTB, ne drži. SDH in DUTB skupaj vodita več prodajnih postopkov, sodelovanje z DUTB je profesionalno in strokovno," je poudaril Belič.

Tudi vodenje stečajev, kjer je največji upnik DUTB, se mu kljub dejstvu, da mora kot predsednik nadzornega sveta SDH delovati v interesu te družbe, ne zdi sporno. "Kot predsednik nadzornega sveta ves čas sproti razkrivam vse relevantne okoliščine, skladno z zakonom. Izločam se iz razprav in odločanja o zadevah, v katerih bi lahko obstajal potencialni konflikt interesov," je dodal Belič.

Trikotnik Belič – Fatur – DUTB

 

 

Damjan Belič je z DUTB povezan na dveh točkah: 

Prvič, DUTB je Beliča lani spomladi predlagala za prisilnega upravitelja Save in člana nadzornega sveta Thermane.

Drugič, Belič je zunanji sodelavec prek odvetniške družbe Fatur, ki je z DUTB do zdaj opravila za skoraj 800 tisoč evrov poslov. 

Odvetnik Andrej Fatur je zastopnik londonskega podjetja Neos Business Services, ki je v lasti slovenskega podjetja Neos Svetovanje. Do januarja je bil njegov lastnik Belič. "S to odvetniško družbo sodelujem le kot stečajni upravitelj. V sodnih sporih v povezavi s stečajnimi postopki zastopam nekatere stečajne dolžnike," odgovarja Belič.

Kljub temu je Beliča po naših informacijah slabi banki za upravitelja prisilne poravnave Save predlagal prav Andrej Fatur, ki je imel v tistem času pomembno vlogo pri sporu DUTB z vodstvom Save in ostalimi upniki. Belič je po trditvah naših virov prek Faturja oziroma skrit za njegovo odvetniško pisarno že pred tem sodeloval z DUTB na primeru Save, čeprav so ob njegovem predlogu za upravitelja to zanikali. 

Teh informacij Belič ni niti potrdil niti zanikal. Potrdil je le, da je bila lani aprila med evidentiranimi kandidati SDH za nadzorni svet Save, ampak je kadrovski komisiji SDH sporočil, da zaradi mogočega konflikta interesov ne daje soglasja za morebitno imenovanja za nadzornika Save. V kakšnem konfliktu interesov je bil aprila, torej dva meseca preden ga je DUTB predlagala za prisilnega upravitelja, ni pojasnil. 

Belič se sicer iz glasovanja pri točkah, ki se tičejo Save, izloča ravno zato, ker ga je DUTB predlagala za vodenje Savine "prisilke". "Kakršnega koli dogovora med menoj in DUTB ni bilo," je zatrdil Belič, ki predlog DUTB pripisuje "zaupanju, da bom funkcijo upravitelja v prisilni poravnavi opravljal vestno in pošteno". Sodišče je  v začetku junija 2015 imenovalo prisilnega upravitelja, ki ga je predlagal drug blok bank upnic.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 76
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin