SiolNET. Novice Slovenija
3

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Navodila, pravila in pogoji za nagradni kviz Glasujte za fotografijo leta!

3

termometer

Na spletnem portalu www.siol.net bo med 23. decembrom 2011 in 13. januarjem 2012 potekalo nagradno glasovanje za najboljšo fotografijo leta.

TSmedia, d. o. o., z namenom reklamiranja in promocije portala Planet Siol.net organizira nagradni kviz. V nagradnem kvizu lahko sodelujete prek spletnega portala Planet Siol.net in sicer v času od od 23. decembra do 13. januarja 2011. S temi pravili in pogoji TSmedia, d. o. o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu. Definicije Ponudnik poti je TSmedia, d. o. o., preko katerega poteka dostop do nagradnega glasovanja. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega kviza. Portal www.siol.net je medij, dostopen preko svetovnega spleta in v lasti izdajatelja – TSmedia, d. o. o. Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova http://www.siol.net ter se s sodelovanjem v nagradnem kvizu strinja s tem, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju glasovanja. Vsi sodelujoči v nagradnem kvizu soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavljeni na spletni strani www.najdi.si / www.siol.net. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad. Sodelujoči v nagradnem kvizu se strinjajo s prejemanjem oglasnih sporočil po e-pošti, katere bo pošiljal organizator. Organizator sodelujočim po e-pošti ali na GSM telefon ne bo poslal več kot 7 oglasnih sporočil na mesec. Pravila, pogoji in cene V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradnega kviza pravilno rešili kviz, to pomeni, da bodo pravilno odgovorili na v kvizu zastavljeno vprašanje. Uporabnik lahko iz istega IP naslova sodeluje večkrat, vendar v 1-minutnem razmaku največ XX, in se z vsakim pravilno rešenim kvizom uvrsti v nagradno žrebanje. Vsak nepravilen odgovor uporabnika vrne na začetek, kjer ponovno odgovarja na v kvizu zastavljeno vprašanje. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je uporabnik zlorabil glasovanje in glasoval večkrat, bo iz žrebanja izključen. V nagradnem kvizu lahko sodelujejo nepolnoletne in polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Nagradni kviz poteka na ozemlju Republike Slovenije. Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem kvizu pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih. V žrebanju za nagrado (čeprav lahko sodelujejo v kvizu) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetju TSmedia, d.o.o., ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih na TSmedia in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradnega kviza. Žrebanje in nagrada Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo v petek, 13. januarja 2011 ob 12. uri, na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Komisija bo izmed vseh veljavno rešenih kvizov, ki bodo glasovali za eno izmed treh fotografij, ki bodo prejele največ glasov, izžrebala tri nagrajence. Nagrade so: zmagovalne tri fotografije v dimenziji 50 x 70 cm. Sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje in izpolni zahtevane podatke/obrazec in se s tem uvrstil v žrebanje. V žrebanju sodelujejo vsi pravilno rešeni kvizi. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih pravilno rešenih kvizov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih pravilno rešenih kvizov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost izžrebanega e-naslova. Izžreba se e-naslov, preko katerega je udeleženec sodeloval v nagradnem kvizu (oddal odgovor). O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu izrabe nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen tudi na www.siol.net. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti, e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Prevzem nagrade Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora nagrajenec za prevzem nagrade TSmedia, d. o. o. , predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega kviza. Za mladoletne uporabnike nagrado prevzamejo njihovi zakoniti zastopniki. Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Ostalo Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradnega kviza hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega kviza na naslednji način: • vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini, • ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše. Organizator nagradnega kviza se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Odgovornost in reklamacije Organizator nagradnega kviza ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradnega kviza in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika. Vsem sodelujočim v kvizu sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si. Končne določbe Organizator nagradnega kviza lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega kviza so pravila na vpogled udeležencem na www.siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin