Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Četrtek,
9. 1. 2014,
13.15

Osveženo pred

3 leta, 2 meseca

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1

Natisni članek

MERKUR prisilna poravnava

Četrtek, 9. 1. 2014, 13.15

3 leta, 2 meseca

Merkur v postopku ponovne prisilne poravnave

Termometer prikazuje, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thermometer Blue 1
Kranjsko okrožno sodišče je izdalo sklep o začetku postopka ponovne prisilne poravnave za nakelski Merkur in za upraviteljico imenovalo Simono Goriup.

Načrt finančnega prestrukturiranja predvideva izčlenitev dela podjetja z ustanovitvijo dveh novih družb - Merkur trgovina in Merkur nepremičnine. Izvedba predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja po mnenju vodstva Merkurja omogoča, da bosta novi družbi Merkur trgovina in Merkur nepremičnine postali kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobni, del Merkurja pa bo končal v stečaju.

"Edina alternativa tej rešitvi je stečaj družbe" Kot pojasnjujejo v Merkurju, bodo s predlagano rešitvijo z izločitvijo zdravega jedra ohranili veliko večino delovnih mest in zagotovili nemoteno poslovanje družbe. "Edina alternativa tej rešitvi je stečaj družbe, ki bi pomenil prekinitev poslovanja in izgubo vseh delovnih mest," so že ob pripravi načrta za ponovno prisilno poravnavo opozorili v Merkurju.

Poleg tega bodo, kot zagotavljajo, upnikom s potrditvijo predlagane ponovne prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad celotnim Merkurjem začet stečajni postopek. Tako se tudi velika večina, kar preko 90 odstotkov upnikov strinja z začetkom ponovne prisilne poravnave.

S postopkom soglašajo upniki s terjatvami višini 134 milijona evrov, na katere je učinkovala že prejšnja prisilna poravnava, in imetniki zavarovanih terjatev, ki so nastale od začetka postopka prejšnje prisilne poravnave v skupnem znesku 155 milijonov evrov. Skupaj tako z začetkom tega postopka soglašajo imetniki skoraj 290 milijonov evrov terjatev.

Predlog za ponovno prisilno poravnavo vložili 27. decembra Merkur je predlog za ponovno prisilno poravnavo na kranjsko okrožno sodišče vložil 27. decembra, saj ni zmogel plačila 21 milijona evrov visokega tretjega obroka obveznosti do upnikov z nezavarovanimi terjatvami iz prejšnje prisilne poravnave, ne da bi s tem preveč obremenil tekoče poslovanje podjetja.

Sodišče je sklep o začetku postopka, na katerega je v 15 dneh še možna pritožba, objavilo na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, kjer je objavljen tudi predlagan načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva izčlenitev dveh novih družb, povečanje osnovnega kapitala ene od novoustanovljenih družb s stvarnimi vložki in prestrukturiranje zavarovanih terjatev.

Sodišče je hkrati z oklicem začetka postopka ponovne prisilne poravnave imenovalo tudi sedemčlanski upniški odbor navadnih upnikov, ki ga sestavljajo Davčna uprava RS, Sparkasse, Probanka, Abanka Vipa, NLB, Factor banka in Gorenje, ter upniški odbor vseh ločitvenih upnikov, to so NLB, Gorenjska banka, Banka Koper, Hypo Alpe Adria Bank, Banka Celje, Unicredit banka Slovenija, SKB, Abanka Vipa, Probanka, DBS, NKBM in PBS.

Ne spreglejte