SiolNET. Dom Hišni ljubljenčki
0,00

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Lani smo sprejeli in oskrbeli več kot 2.000 živali

0,00

termometer

zavetišče za zapuščene živali Ljubljana Gmajnice. mačka mačke psi |  | Foto: Bojan Puhek
Foto: Bojan Puhek

Objavljamo poročilo o delovanju Zavetišča Ljubljana v letu 2022.

Zavetišče Ljubljana je v letu 2022 sprejelo skupno 2.165 živali, od tega 1.743 mačk, 377 psov in 45 preostalih živali. V letu 2022 smo skupno opravili 1.170 izhodov. Največ izhodov je bilo oktobra, skupaj kar 159, saj smo, ker nam je to dopuščalo vreme, začeli odlov prostoživečih mačk. 

Mačke

zavetišče za zapuščene živali Ljubljana Gmajnice. mačka mačke psi | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Pred obrazložitvijo preglednice o statistiki živali podajamo slovar uporabljene terminologije:

Sprejeta mačka: mačke, ki so bile kakorkoli obravnavane in evidentirane v zavetišču.

Prostoživeča mačka: brezdomna mačka, potomka udomačenih mačk, ki nima lastnika in živi prosto v okolici. Takšnih mačk v zavetišču praviloma ne nameščamo, pač pa jih po posegu vrnemo v okolje.

Zapuščena mačka: mačka, ki se ji je lastnik odrekel, ali druga mačka, za katero se predvideva, da ima lastnika, a je neznan. V nadaljevanju mačka.

Lastniška mačka: mačka, ki ima nedvoumne znake lastništva.

Mačji mladič: po zakonu je mačka mladič do dopolnjenega enega leta starosti.

Sesni mladič: mladič do 1. meseca starosti. Iz navedb v zakonodaji je mogoče sklepati, da mladiči veljajo za sesne do vključno 3. meseca starosti.

Vrnjene lastniku (v nadaljevanju vrnjene): mačke, ki se vrnejo lastniku.

V letu 2022 smo sprejeli 1.743 mačk, kar je 115 mačk manj kot leta 2021. Iz Mestne občine Ljubljana (MOL) smo sprejeli kar 195 mačk manj kot leto prej, se je pa število sprejetih mačk iz drugih občin povečalo na račun širjenja pristojnosti, in sicer smo v letu 2022 sprejeli 818 mačk iz drugih občin, kar je 80 mačk več kot leta 2021.

V okolje smo vrnili 768 prostoživečih mačk.

Lastnikom smo vrnili 85 mačk. Vse neoznačene smo predhodno označili z mikročipom in izdali potni list za hišne živali. Podatke o živali in skrbniku smo vnesli v CRHŽ. 

V nov dom smo oddali 500 mačk, kar je primerljivo z zadnjimi leti. Pred oddajo novemu skrbniku smo jih sterilizirali/kastrirali in označili z mikročipom ter izdali potni list. Podatke o živalih in novih skrbnikih smo vnesli v CRHŽ. 

V druga (pristojna) zavetišča smo predali eno mačko, najdeno na območju občine Log - Dragomer.

Med izgubami beležimo 43 poginov in 294 evtanazij. Najpogostejši razlog za evtanazijo ostajajo okužba z virusom imunske pomanjkljivosti mačk (FIV) in neozdravljive bolezni. V letu 2022 beležimo le 11 evtanazij mačk, ki so bile pozitivne na FPV (virus mačje kuge), kar je le 18 odstotkov evtanazij zaradi mačje kuge glede na leto 2021.

V letu 2022 smo območje pristojnosti razširili z že obstoječih devetih občin še na občino Loška dolina, občino Postojna, občino Bloke in občino Cerknica.

Oskrba mačk po posamezni občini

Iz Mestne občine Ljubljana smo v letu 2022 sprejeli 925 mačk, kar je sicer 195 mačk manj kot leta 2021. Na splošno lahko rečemo, da je populacija mačk v Ljubljani razmeroma zdrava in se počasi, a vztrajno stara. Znanemu lastniku smo vrnili 77 mačk, kar predstavlja veliko večino vseh skrbniku vrnjenih mačk. To potrjuje, da se odgovornost do mačk v Ljubljani še naprej vse hitreje dviguje. Tudi večina novemu skrbniku oddanih mačk izhaja iz Ljubljane, saj smo v posvojitev novemu lastniku oddali kar 312 "ljubljanskih" mačk, kar predstavlja dve tretjini vseh oddanih v posvojitev. 

V letu 2022 smo iz Mestne občine Kranj sprejeli 204 mačke, kar je največ med vsemi preostalimi občinami. Po protokolu prostoživeče mačke smo oskrbeli in nazaj v okolje vrnili 113 prostoživečih mačk, ki predstavljajo več kot polovico sprejetih mačk. Novemu skrbniku smo v posvojitev oddali 48 mačk. Zaradi hudih poškodb ali bolezni so poginile štiri mačke, 27 zapuščenih in deset prostoživečih mačk pa smo evtanazirali. Skupno izgube predstavljajo 41 mačk.

Iz občine Tržič smo v letu 2022 sprejeli 73 mačk. Po oskrbi smo v okolje kot prostoživeče vrnili 42 mačk, 21 mačk smo oddali v posvojitev novim lastnikom, tri pa smo vrnili znanemu skrbniku. Osem mačk je bilo v skladu s protokoli evtanaziranih.

Število oskrbljenih mačk iz občine Radovljica se je glede na prejšnje leto povečalo. Sprejeli in oskrbeli smo 93 mačk. V okolje kot prostoživeče mačke smo vrnili 49 mačk, kar predstavlja dobro polovico vseh sprejetih mačk. Novim skrbnikom smo v posvojitev oddali 17 mačk. Po protokolu zavetišča smo evtanazirali 14 prostoživečih in štiri zapuščene mačke, večinoma zaradi okužbe z virusoma FIV in FeLV ter mačjo kugo. Dve mački sta poginili, podobno kot leto prej. 

Iz občine Naklo smo sprejeli tretjino mačk v primerjavi z letom 2021, saj smo oskrbeli 14 mačk. Oskrbeli smo dve prostoživeči mački, ki smo ju po oskrbi vrnili v okolje. Novemu lastniku smo oddali tri mačke, štiri mačke smo evtanazirali, dve pa sta poginili.

Iz občine Brezovica smo sprejeli 110 mačk, kar je 19 mačk manj kot prejšnje leto. Kot prostoživeče mačke smo po oskrbi v okolje vrnili 39 mačk. Eno izgubljeno mačko smo vrnili znanemu lastniku, 34 mačk pa smo oddali v posvojitev novemu skrbniku. Večina mačk je bila evtanazirana zaradi okužbe z virusoma FIV in FeLV, šest mačk je bilo evtanaziranih zaradi bolezni, pet pa zaradi travme. Med izgube štejemo tudi sedem poginov.

Iz občine Borovnica smo sprejeli 27 mačk, eno smo vrnili lastniku, deset smo jih oddali novemu lastniku, 11 prostoživečih mačk smo vrnili v okolje. Pet mačk smo evtanazirali, dve zaradi hujše poškodbe, tri pa so bile neozdravljivo bolne.

Iz občine Vrhnika smo v letu 2022 sprejeli 94 mačk, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Kot prostoživeče smo po oskrbi v okolje vrnili 52 mačk, kar je za polovico več kot leto prej. Znanemu skrbniku smo vrnili dve izgubljeni mački, 22 pa smo jih oddali v posvojitev. Evtanazirali smo deset mačk, sedem prostoživečih in tri zapuščene, ena mačka pa je čez noč poginila.

Iz občine Gorje smo v letu 2022 sprejeli pet mačk, kar je pol manj kot leto prej. Po oskrbi smo v okolje kot prostoživeče mačke vrnili dve prostoživeči mački, eno pa smo evtanazirali. Tri mačke smo oddali v posvojitev novim lastnikom, med njimi sta bili dve iz leta 2021.

Iz občine Cerknica smo v letu 2022 sprejeli 52 mačk. 38 prostoživečih mačk smo oskrbeli in vrnili v okolje, štiri prostoživeče mačke pa smo evtanazirali zaradi okužbe z virusoma FIV in FeLV. Novim lastnikom smo oddali štiri zapuščene mačke, eno pa smo evtanazirali zaradi hujše bolezni.

Iz občine Loška dolina smo v letu 2022 sprejeli 12 mačk. Po oskrbi je bilo v okolje vrnjenih devet prostoživečih mačk, dve mački sta bili oddani, ena pa evtanazirana zaradi bolezni.

Iz občine Postojna smo v letu 2022 sprejeli 136 mačk. Ena mačka je bila vrnjena znanemu skrbniku, v posvojitev novemu skrbniku pa je bilo oddanih 22 mačk. Pet zapuščenih mačk je bilo evtanaziranih zaradi neozdravljive bolezni ali poškodbe. V okolje je bilo vrnjenih 90 prostoživečih mačk, 15 pa jih je bilo evtanaziranih, večinoma zaradi okužbe z virusoma FIV in FeLV.

Z občino Bloke smo začeli sodelovati oktobra 2022 in do 31. 12. 2022 v zavetišče nismo sprejeli nobene mačke.

V letu 2022 smo evtanazirali 294 mačk. Najpogostejši razlog za evtanazijo je še vedno mačji aids – FIV. Zaradi mačjega aidsa smo v letu 2022 evtanazirali 103 mačke, kar predstavlja kar 30 odstotkov vseh evtanaziranih mačk. Deset mačk je bilo poleg virusa FIV okuženih še z virusom mačje levkemije (FeLV). Primeri hudih poškodb predstavljajo skoraj 16 odstotkov evtanazij in so primerljivi z letom 2021. V zadnjih letih vztrajno raste število drugih bolezni, predvsem geriatričnih bolezni (odpoved ledvic), zaradi katerih smo evtanazirali 95 mačk, kar je kar 34 mačk več kot leto prej in predstavlja 32 odstotkov vseh evtanazij. To potrjuje dejstvo, da se populacija predvsem prostoživečih mačk stara.

Mačk, ki so pozitivne na mačji aids in ne kažejo znakov okužbe ter so socializirane oziroma jim je mogoče najti posvojitelja, ne evtanaziramo.

Skupno smo pri mačkah opravili kar 1.242 kirurških posegov, večinoma sterilizacij in kastracij, preostalih posegov pa je bilo 77. Opravili smo štiri čiščenja zobnega kamna, 27 puljenj zob, dve odstranitvi očesa, dve fiksaciji tretje veke, štiri amputacije repa, eno amputacijo prstov in tri amputacije uhljev. Zaradi poškodbe stegnenic smo štirim mačkam odstranili glavico stegnenice. Operirali smo eno diafragmatsko hernijo, dve popkovni kili in dva abdominalna kriptorhida. V diagnostične namene smo opravili tudi dve laparotomiji. Kirurško smo oskrbeli 15 ran in sanirali osem abscesov.

Pred vračanjem v okolje ali pred oddajo novemu skrbniku smo vse mačke sterilizirali/kastrirali in označili z oznako v desno uho oziroma z mikročipom. 

Psi

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

V letu 2022 smo prejeli 289 prijav o pogrešanih psih, kar je enako kot leta 2021. Natančno vodenje evidenc nam omogoča neposredno povezovanje najditeljev in skrbnikov ter tako vračanje psov domov neposredno na terenu. Prijav najdenih psov v letu 2021 je bilo skupno 661, kar je skoraj enkrat več kot leto prej.

V letu 2022 smo skupno sprejeli 377 psov, kar 139 več kot leta 2021. Znanemu lastniku je bilo vrnjenih 270 psov, kar predstavlja 72 odstotkov vseh sprejetih psov. 23 psov je bilo v zavetišče nameščenih z namenom urejanja izvora. 72 psov smo oddali novim lastnikom, deset psov pa smo v letu 2022 evtanazirali.

Od znanega lastnika je bilo z odločbo uradnega veterinarja trajno odvzetih 23 psov, kar je kar 17 psov več kot leta 2021. V zavetišče so skrbniki predali deset psov, kar je petkratno povečanje glede na leto prej.

V namen urejanja izvora psa je bilo v Zavetišče Ljubljana v letu 2022 nameščenih 23 psov, ki so bili po končani karanteni in opravljenih potrebnih cepljenjih vrnjeni lastnikom. Lastniki so poravnali vse stroške namestitve v zavetišču.

Novim lastnikom smo oddali 72 psov, kar je kar 30 več kot v lanskem letu. Povečanje je povezano tudi s povečanim sprejemom glede na leto 2021.

Z območja MOL smo sprejeli 316 psov, ki smo jih v veliki večini (73 odstotkov) vrnili lastnikom. Visok delež skrbniku vrnjenih psov je posledica visoke stopnje odgovornosti občanov MOL. Novemu skrbniku smo oddali 55 psov, kar je za polovico več kot leta 2021. Evtanazirali smo osem psov, štiri na podlagi odločbe veterinarske inšpekcije kot nevarne pse, enega zaradi hujših poškodb in štiri zaradi bolezni.

Na območju Mestne občine Kranj smo sprejeli 15 psov. Lastniku smo vrnili 11 psov, novemu skrbniku smo oddali štiri pse, enega psa pa smo zaradi bolezni evtanazirali.

Iz občine Brezovica je bilo sprejetih 27 psov. Znanim lastnikom smo vrnili 18 psov, šest smo jih oddali novemu lastniku, en pes pa je bil evtanaziran po odločbi uradnega veterinarja kot nevaren pes.

Iz občine Borovnica smo v letu 2022 sprejeli dva psa in eden je bil oddan novemu lastniku.

Oba psa, sprejeta iz občine Cerknica, sta bila vrnjena znanemu lastniku.

Iz občine Radovljica so bili sprejeti štirje psi, trije so bili vrnjeni lastnikom, eden pa je bil oddan novemu lastniku.

Oba psa iz občine Naklo sta bila vrnjena znanemu lastniku.

Iz občine Postojna smo sprejeli pet psov. Eden je bil vrnjen znanemu lastniku, trije pa so bili oddani novemu lastniku.

Iz občine Vrhnika smo sprejeli štiri pse, dva smo vrnili znanemu lastniku, dva pa smo oddali novemu lastniku.

Iz občin Tržič, Loška dolina in Bloke v letu 2022 nismo sprejeli nobenega psa.

Od sprejetih 377 psov smo 270 psov vrnili lastnikom, kar predstavlja 71 odstotkov psov. V posvojitev novim lastnikom smo oddali 72 psov, skoraj polovico več kot leta 2021.

Daleč največji delež sprejetih psov, kar 84 odstotkov, predstavljajo psi, najdeni na območju MOL, čeprav se negativen trend zapuščenih psov na območju MOL še kar nadaljuje. Dodatno razveseljuje dejstvo, da jih je kar 73 odstotkov vrnjenih skrbniku.

Glavni razlog za višji sprejem je višja zasedenost kot prejšnja leta. Število psov, nameščenih v zavetišču, se je začelo povečevati v drugi polovici leta 2022 in v decembru smo prvič zapolnili kapacitete zavetišča. Največ nameščenih psov (47) je bilo v zavetišču decembra, razlog je bila namestitev devetih psov po odločbi uradnega veterinarja iz občine Celje.

Po odločbi uradnega veterinarja smo kot nevarne evtanazirali pet psov. Dva psa sta bila evtanazirana iz veterinarskih razlogov zaradi bolezni in eden zaradi hudih poškodb.

V letu 2022 smo opravili 38 sterilizacij in 43 kastracij psov.

V letu 2022 je bil delež neoznačenih psov nekoliko višji kot leto prej. Razlog za povečanje je bil nameščanje neoznačenih psov v zavetišče z namenom urejanja izvora psa. 

Druge živali

Belorepi kunec, zajec | Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

V letu 2022 smo sprejeli 45 preostalih hišnih živali. Največ je bilo sobnih ptic (15), sledijo kunci (deset) in želve (osem). Iz Mestne občine Ljubljana smo sprejeli 38 živali, pet živali (dva kunca, želvo, skobčevko in zebrico) iz občine Brezovica, eno kopensko želvo iz občine Radovljica in goloba iz Mestne občine Kranj.

Tri deguje in dva gekona smo sprejeli v zavetišče v začasno namestitev od MNZ in so bili vrnjeni lastniku, ki je tudi poravnal stroške oskrbe. Poleg teh so bili vrnjeni lastniku tudi papige konura, agapornis in nimfa ter grlica. Skupaj smo lastnikom vrnili devet preostalih hišnih živali.

Novim lastnikom smo oddali 30 živali, želvo rumenovratko pa smo predali pristojnemu društvu. Oddali smo devet kuncev, tri miši, morskega prašička, ribo, šest skobčevk, dva kanarčka, zebrico in bradato agamo. Vse oddane kunce in morskega prašička smo sterilizirali oziroma kastrirali, tako da smo opravili pet sterilizacij in štiri kastracije pri kuncih ter eno kastracijo pri morskem prašičku.

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana

KONTAKT:

Gmajnice 30, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 256 02 79

E-naslov: info@zavetisce-ljubljana.si

Ogledi in posvojitve:

  • delavniki: 14.00–16.00
  • vikendi, prazniki: 14.00–16.00

Sledite Zavetišču Ljubljana:

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin