SiolNET. Trendi Nagradne igre
2

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradnem natečaju Udar po moško 2

2

termometer

Objavljamo pogoje in pravila za nagradno igro Udar po moško 2.

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Špas teater (soorganizator), z namenom promocije za podjetji organizira nagradni natečaj Udar po moško 2 (v nadaljevanju nagradni natečaj) od 7. do vključno 8. 11. 2013. Nagradni natečaj poteka na mediju Planet SIol.net (www.siol.net). S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju. Kdo lahko sodeluje? V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter/ali http://www.najdi.si ter se prijavijo za sodelovanje v nagradnem natečaju. V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo tega nagradnega natečaja. S prijavo v nagradni natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradnem natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju tako, da se pravilno odgovori na nagradno vprašanje in izpolni zahtevana polja z osebnimi podatki. S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, naslov, e-naslov in ostali podatki (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradnega natečaja navedejo v prijavi na nagradni natečaj, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavijo na spletni strani organizatorja www.najdi.si / www.siol.net v primeru, da so izžrebani. V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave. Žrebanje nagrad Organizator bo izžrebal naslednje nagrade: • 1. In 2. nagrada: 2 vstopnici za premier predstave Udar po moško 2 V žrebanjih nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov, naslov prebivališča. Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. V nagradnem natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradnem natečaju. Za izvedbo nagradnega natečaja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 8. 11. 2013 ob 12. uri na naslovu Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 2 nagrajenca. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradnem natečaju ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ter ali e-pošti uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.najdi.si / www.siol.net. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih natečajih, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega natečaja. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oziroma žrebanja Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem nagradnem natečaju vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju/igrah, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorjev ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslalo več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:  odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali,  odjavo od prejemanja SMS sporočil udeleženec uredi tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino »Odjava« na telefonsko številko 3131. Uporabnik nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih. Avtorstvo Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. S sodelovanjem pri tem nagradnem natečaju uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice uporabnikovih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela Končne določbe Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega izdelka. Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu trendi@tsmedia.si. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradnega natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradnega natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani na www.siol.net / www.najdi.si. TSmedia d.o.o. Špas teater Ljubljana, 7.11.2013 Ljubljana, 7.11.2013

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin