SiolNET. Posel danes Finance
Vsebino omogoča Sava Infond
 • Messenger
 • Messenger
Aktivirajte del prihrankov

Ne čakajte na višje obrestne mere

Vsebino omogoča Sava Infond

V času, ko so obresti na bančne vloge in depozite skoraj nične in ni pričakovati obrata navzgor kmalu, obenem pa banke napovedujejo uvedbo ležarin za večje vsote na vlogah in depozitih, je dobro del prihrankov usmeriti v naložbe, kjer je mogoče ustvariti donos. Med takšne priložnosti uvrščamo tudi naložbe v vzajemne sklade.

Sava Infond

Skladi so primeren del premoženja za skoraj vsakogar

Sklad je zbir naložb v delnice, obveznice in druge finančne instrumente, za katere poskrbijo upravljavci. Vrednost ene enote sklada niha tako kot borzne cene naložb v skladu. Upravljavci skrbijo, da kupujejo vrednostne papirje za sklad, ko je cena ugodna, in prodajajo, ko so dražji. S tem za vlagatelje ustvarjajo donos.

Sava Infond

Izberite svoj cilj

Cilj nam pomaga ohraniti fokus varčevanja. Če smo se odločili, da bomo varčevali za financiranje otrokovega študija v drugem mestu, je to zelo jasen, časovno in vrednostno opredeljiv cilj. Če želimo plemenititi del finančnega premoženja, prav tako.

V izračunih se lahko poigrate s tem, koliko lahko v določenem času prihranite za različne cilje:

 • Za prihodnost otrok: Otroci so za večino od nas največja naložba v življenju. Do osamosvojitve nas po nekaterih izračunih stanejo toliko kot manjši vikend. Da bi otrokom lahko omogočili izobrazbo tudi v primeru, če želijo oditi na študij v drugi kraj ali celo državo, lahko zanje začnemo kmalu pripravljati rezervo.
 • Za večje nakupe: Vsi jih poznamo. Treba je prenoviti kopalnico, kupiti nov avto, zamenjati dotrajano peč za ogrevanje. Namesto da bi za takšne investicije najemali kredit, denar raje prihranimo.
 • Za plemenitenje sredstev: Varčevanje v vzajemnih skladih je v razvitem svetu najpogostejša izbira za plemenitenje sredstev, saj omogoča posredno varčevanje v delnicah in obveznicah iz vsega sveta.
 • Za zdravje: K sreči nam večino stroškov zdravstvenih storitev še krije zavarovanje, vendar že danes poznamo velike izdatke za nekatere stvari, pri katerih pričakujemo višjo kakovost, kot jo omogoča zavarovanje – zobno protetiko, dodaten čas v zdraviliščih po poškodbah, kakovostni slušni aparati ali ortopedski pripomočki. S prihranki si lahko privoščimo najboljše storitve takrat, ko jih potrebujemo.
 • Za vaš osebni cilj: Samo vi veste, za kaj potrebujete privarčevano. Morda še nimate predstave, veste pa, da je dobro imeti prihranke.

Sava Infond

Kako sestavimo svoje finančno premoženje

Sava Infond Zlato finančno pravilo se glasi: Nikoli ne nosi vseh jajc v eni košari.

Nekaj v banki: Denar za nekaj mesecev življenjskih stroškov in za nakup nečesa večjega v letu ali dveh sodi na banko, kjer se zanje dobi nizek, a zagotovljen donos.

Nekaj investirati: Presežke je sploh zdaj, ko za bančne depozite ne dobimo skoraj nič obresti, smiselno naložiti nekam, kjer vam lahko ustvarijo donos. Kam v piramido, pa je odvisno od vašega finančnega cilja in osebne nagnjenosti k tveganju.

Kako izberemo primerni sklad?

Torej odprem trajnik za en sklad, ki mi je všeč?

'Všeč' ni primeren kriterij. Vsak sklad je primeren za nekoga. Skoraj ni sklada, ki bi bil primeren za vse.

Sklade izbiramo glede na svoje finančne cilje in osebno nagnjenost k tveganju. Osnovna vprašanja so:

 • Kateri so vaši finančni cilji?
 • Ali imate primerno razporeditev premoženja (primerno razmerje med delnicami in obveznicami) glede na sposobnost prevzemati tveganja?
 • Ali varčujete dovolj?

Tako lahko na hitro pogledate, kakšna košarica skladov bi bila primerna za vas.

Sava Infond
Začnite varčevati!

Za svoje naložbe izberite najboljše

Že tretje leto zapored je Sava Infond najboljša družba za upravljanje v Sloveniji po izboru Mojih financ.

 • pet naših upravljavcev je izbranih v najboljšo dvanajsterico desetletja, šest pa med najboljših deset upravljavcev zadnjih pet let,
 • smo prejemniki desetih kipcev za najboljši sklad v svoji kategoriji in
 • najboljši slovenski sklad po donosu na enoto tveganja v Sloveniji.

Sava Infond, družba za upravljanje, d. o. o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja Krovni sklad Infond. Za informacije o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje in Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, ki so objavljeni na www.infond.si.

Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški v višini do 3 % zmanjšujejo prikazan donos. Sintetični kazalnik tveganja in donosa posameznega podsklada ter informacije o dejansko obračunavanih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na spletni strani www.infond.si, na podstraneh vsakega posameznega sklada oz. podsklada, na vseh vpisnih mestih in sedežu družbe. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Družba ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

delitve: 3
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin