SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča Astech

Foto: arhiv ponudnika

  • Messenger
  • Messenger
Ne odlašajte z rednimi vdrževalnimi deli na klimatsko-prezračevalnih sistemih v vaših prostorih

Servis, ki odloča, da najpomembnejša infrastukura v državi ne "klecne"

Vsebino omogoča Astech

Foto: arhiv ponudnika

Sodobni klimatsko-prezračevalni sistemi so srce poslovnih in proizvodnih prostorov. Zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje za zaposlene ter nemoten potek delovnih procesov. Njegovega delovanja se skorajda ne zavedamo, dokler ne pride do okvare. V primeru okvare takšnega sistema o zdravju in varnosti zaposlenih ter razsežnostih poslovne izgube včasih odločajo minute. Zato je potreben takojšen odziv. A na okvare ne gre čakati. Vstopamo v toplejši del leta, ko bo tej tematiki preventivno treba nameniti več pozornosti, naprave pa pripraviti na poletje.

Astech Foto: Robert Zabukovec

Da lahko dezinfekcijo in redni servis prezračevalnih sistemov zaupate podjetju Astech, poleg mnogih razlogov dokazuje tudi dejstvo, da podjetje skrbi za nemoteno delovanje tovrstnih naprav v nekaterih ključnih objektih naše države. V podjetju Astech so na voljo za takšna popravila kot tudi za redna servisiranja ter vzdrževalna dela na klimatsko-prezračevalnih sistemih 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Pred toplejšim delom sezone smo se o servisu in vzdrževanju klimatskih naprav pogovarjali s strokovnjakom iz podjetja Astech. Z njim smo prednostno spregovorili o tem, zakaj je zdaj pravi čas, da klimatske naprave pripravimo na poletje z obiskom strokovnjaka in zakaj je celovit servis klimatskih naprav tako pomemben.

Spremenjena percepcija 

Podjetje Astech je bilo ustanovljeno leta 2002, v tem času pa je zraslo tudi veliko sorodnih podjetij v tem segmentu, a podjetje s sedežem v Logatcu ima v tej branži še vedno daleč največji tržni delež. S svojimi storitvami pokrivajo praktično celo državo, njihove stranke pa so primarno predvsem različni poslovni objekti – manjši, večji, zahtevnejši, kompleksnejši, bencinske črpalke, bančne poslovalnice, hoteli ... "Veliko naših strank ima objekte razporejene po vsej Sloveniji in potrebujejo enega partnerja za vse lokacije. S sodelovanjem z nami niso odvisni od množice različnih izvajalcev na posameznih lokacijah. Naše pokrivanje celotne Slovenije je zagotovo naša konkurenčna prednost," uvodoma pove strokovnjak iz Astecha.

Astech novo

Poudarja, da se je zavest o pomenu ustreznega zraka v raznoraznih objektih v zadnjem letu še posebej razširila. "Gotovo, če so nekatera podjetja na tovrstno storitev vrsto let gledala kot na poslovnega 'nebodigatreba', se je danes percepcija spremenila. Do te mere, da podjetja prepoznavajo velik smisel tovrstnih storitev. Čistost zraka je ključnega pomena. Do nedavnega se je največ govorilo predvsem o pomenu zraka v tistih najbolj očitnih primerih, kot so denimo operacijske sobe. Danes se pomena ustreznega prezračevanja stavb bolj zavedajo tudi v ostalih poslovnih objektih. Dejstvo je, da virus, s katerim se borimo v zadnjem letu, ni samo medicinski problem, pač pa tudi fizikalno-strojniška zadeva, posebej če govorimo o tem, kako virus potuje po zraku. Ocenjujem, da bo v prihodnje dela v t. i. 'open space' pisarnah vedno več, podjetja pa bodo morala poskrbeti za ustrezno raven čistosti zraka," meni sogovornik. 

Dve sezoni

Poudarja, da je zdaj vsekakor pravi čas, da se v poslovnih objektih poskrbi in preveri stanje klimatskih naprav. Celovit servis je še kako pomemben. "Klimatsko-prezračevalni sistem je sestavljen iz večih naprav. To so naprave, ki svež zrak v prostor dovajajo in ga iz prostora odvajajo. Na teh sistemih je treba zamenjati vse izrabljene potrošne dele, predvsem pa je velik poudarek na filtraciji. Obstoječi filtri se zamenjajo z novimi, z ustreznimi, certificiranimi filtri, to je ključno. Na hladilnih napravah se izvede ustrezni strokovni zagon, ker so to naprave, ki večinoma vsebujejo ekološko sporne elemente. Treba je zadostiti vsem zahtevam, ki jih narekujejo različne zakonodaje, slovenska, evropska. Če so to naprave večjih moči, je treba zadostiti tudi zahtevam, ki so urejene z energetskim zakonom," pove in dodaja: "Spomladanski čas je tisti, ko se temperature povišajo, ko ni več potrebe po gretju. Takrat sledi izklop ogrevalnega sistema, izvedba rednega servisa vseh sekundarnih naprav, ki so del sistema HVAC ter vklop hladilnega sistema z izvedbo vseh storitev. Ne samo tistih, ki so potrebne, da ta naprava prične delovati, tudi vseh tistih, ki jih zahteva slovenska zakonodaja, od evropskih uredb do energetskega zakona. Končne elemente, ki zrak v prostor dostavijo, je potrebno dezinficirati, očistiti, preveriti njihovo delovanje, jih nastaviti na poletni režim. Glede na aktualno obdobje epidemije je vsekakor priporočljivo, da se prezračevalne sisteme nastavi na način, da je čim večji dovod svežega zraka, rekuperacija pa na minimumu, da je vračila odpadnega zraka čim manj," razloži.

V podjetju imajo sicer največ dela ravno v tem času, v splošnem pa njihov urnik narekujeta dve sezoni. Prva v aprilu, maju in začetku junija, druga pa v jeseni, v oktobru, začetku novembra, ko se hlajenje izklopi, sistemi pa se pripravijo na mirovanje.

Astech novo

Skrb za ključne sisteme v državi

Astech skrbi za nekatere ključne sisteme v naši državi, za večino infrastrukture, ki je tako ali drugače pomembna za delovanje in je odvisna od temperature. Dejstvo je, da se pogosto niti ne zavedamo, kako zelo smo v resnici odvisni od temperature.

"Vidimo denimo vlake, ki potujejo po ustaljenih urnikih, po taktirki računalniškega vodenja. A da lahko ti sistemi za tovrstno vodenje kot taki delujejo, potrebujejo ustrezno temperaturo. Da vlaki lahko nemoteno vozijo, v ozadju skrbi računalniški sistem, ta sistem pa je treba ohlajevati. Veliko je takih sistemov, ki so v sodobnem svetu računalniško vodeni, usmerjani, nadzorovani. Vse te procese je treba ustrezno hladiti, da lahko delujejo. Nekje pri 27 stopinjah diski že slabše delujejo. Tudi sistemi, ki skrbijo za navigacijo letal, se kontrolirajo tedensko," razlaga.

V veliki večini imajo v podjetju primere, ko je servis potreben dvakrat letno, določeni primeri pa servis in vzdrževanje potrebujejo tudi tedensko. "Sistemi, ki so namenjeni temu, da hladijo osebje, se servisirajo dvakrat letno, sistemi, ki hladijo procese, razne strežniške, tehniške prostore, se servisirajo večkrat, lahko tudi tedensko, gotovo pa nekajkrat letno. Strošek servisa je zanemarljiv v primerjavi s škodo, ki lahko nastane, če denimo en tak sistem pade," poudarja.

Ko odzivnost šteje bolj kot kdajkoli prej

Servisi so sicer časovno odvisni od velikosti objektov. "V manjših je tako servis denimo končan v nekaj urah, medtem ko lahko v večjih, kompleksnejših traja tudi nekaj dni," pove strokovnjak iz Astecha, podjetja, ki poleg sodelovanja z različno slovensko infrastrukturo sodeluje tudi s strankami iz tujine. Do teh pa so prišli ravno na osnovi domačih dobrih praks.

Zakon sicer natanko opredeljuje, kakšna temperatura mora biti na delovnem mestu ali denimo v kakšni trgovini. "Ta je zavedena na 28 stopinj Celzija, velja za poslovne prostore ali recimo trgovine. Če je čokolada v trgovini nad to temperaturo, se stopi. Tam, kjer se hladijo sistemi, računalniki, se temperatura skozi celo leto vzdržuje na 22 stopinjah Celzija, nekateri želijo tudi nižjo," pripoveduje sogovornik in spregovori tudi o primerih okvar: "V tem primeru gre največkrat za primere, ko se sredi sezone ustavi hladilni agregat ali pride do izpada v kakšnem ključnem strežniškem prostoru za delovanje in funkcioniranje te države. Takrat odzivnost seveda šteje bolj kot kdajkoli prej."

Astech novo

Svež zrak in manjša električna poraba

Učinek rednega servisiranja in vzdrževanja klimatsko-prezračevalnih naprav je očiten in se odraža na številnih področjih, najpomembnejša učinka pa rezultirata v svežem zraku (kar nenazadnje vpliva tudi na zdravje samih zaposlenih) ter manjši porabi električne energije.

"Naprave, ki so optimalno nastavljene, ki jih serviser optimalno pregleduje, omogočajo večji izkoristek, zadovoljstvo naročnika je večje, električna poraba pa manjša. Upoštevati moramo, da so klimatski sistemi lahko električno potratne zadeve, veliko energije se vloži v hlajenje. Tovrstnen strokoven in ustrezen servis se stranki povrne skozi nižje stroške porabljene energije," meni strokovnjak iz Astecha.

Njihovi konkurenčni prednosti v primerjavi z ostalimi ponudniki v tej branži sta predvsem kakovosten, celovit pristop ter strokovna in velika ekipa. "Vsi naši serviserji se redno strokovno izobražujejo, imajo večletne izkušnje. V podjetju imamo prav tako že več let certifikat ISO 9001 in smo eno izmed redkih podjetij v tej dejavnosti, ki to ima. Smo podjetje, ki teče na dolge proge in ne muha enodnevnica, ki se pojavi na trgu in nato izgine. Naše storitve nenehno izboljšujemo, naša cena pa je še vedno ugodna. Naša prednost je tudi, da nudimo stalno odzivnost, dosegljivi smo tako rekoč 24/7. Za te urgentne primere smo razvili tudi posebno aplikacijo. Obenem imamo tudi največji nabor serviserjev za HVAC-sistem za hladilno-grelne sisteme in prezračevanje v Sloveniji," pripoveduje.

Na vprašanje, zakaj se toliko strank glede servisa klimatskih naprav obrne ravno na njihovo podjetje, sogovornik še doda: "Le mali delež podjetij v branži se ukvarja s servisom, večina se jih ukvarja z montažo. Tisti, ki pa se že ukvarjajo s servisom, so praviloma 'one man band', zaradi tega so tudi slabše odzivni kot mi. Mi lahko s svojo ekipo, razpršeno po vsej Sloveniji, pomagamo podjetjem celovito, četudi imajo poslovalnice na različnih lokacijah. Določena podjetja so imela težave ravno z neodzivnostjo določenih lokalnih ponudnikov in posledično to našo lastnost toliko bolj cenijo."

Astech Foto: Robert Zabukovec

Poletja niso ekstremna, so pa problematični vročinski vali

In kakšno bo po njegovih napovedih letošnje poletje? "Lani smo v tem času že opravili večino servisov. Letošnji začetek pomladi je bil opazno hladnejši, pozna se skoraj enomesečni zamik. Rekel bi, da poletja v zadnjem obdobju niso ekstremna, so pa problematični predvsem vročinski vali, ko so naprave izredno obremenjene. Nedolgo nazaj se je tako ob  vročinskem valu zgodilo, da so se naprave preventivno izklapljale. V primerih, ko temperatura tako naraste, je potrebna velika iznajdljivost serviserja, da omogoči ustrezno delovanje. Naprave se v osnovi projektirajo tako, da delujejo v notranjem prostoru do 28 stopinj Celzija. Za naše področje je predvidena maksimalna zunanja temperatura 34 stopinj Celzija, torej projektant projektira tako močan sistem, da je zmožen znižati notranjo temperaturo za šest stopinj. A vemo, da temperature velikokrat v letu to število tudi presežejo. Učinkovitost naprav se takrat zmanjša, prostora pa niso več zmožne ohladiti na zahtevanih 28 stopinj. Je pa tudi res, da se v luči pogostih višjih zunanjih temperatur vedno bolj vgrajujejo tudi naprave, ki vzdržijo tudi to višjo zunanjo temperaturo in so jim sposobne kljubovati," v sklepni misli ne pušča dvomov.

 "Zdaj je pravi čas!"

 "Zdaj je gotovo primeren čas za tovrstne zadeve. Zdaj je pravi čas, da se klimatske naprave pripravi na poletje. Ljudje smo naravnani tako, da največkrat pomislimo na neko storitev tisti trenutek, ko jo potrebujemo. Premalo se pripravimo vnaprej, velikokrat smo tako ujeti nepripravljeni. Mi želimo naše stranke opozoriti, da ne gre čakati na pet čez dvanajsto, temveč je treba servis opraviti bistveno prej. Ko se opravi zgodnji pregled, lahko ugotovimo tudi različne ostale pomanjkljivosti, ki jih lahko v doglednem času tudi odpravimo. V poletje boste tako lahko vstopili brez skrbi," sklene.

Astech novo

delitve: 9
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin