SiolNET. Posel danes Služba
Vsebino omogoča B2

Foto: Thinkstock in B2

  • Messenger
  • Messenger

Kako postati nepogrešljiv člen vsake organizacije

Vsebino omogoča B2

Foto: Thinkstock in B2

Konkurenca na trgu dela je ostra, boj za delovna mesta je neizprosen, gospodarstvo pa zahteva vedno nove veščine in znanja, ki jih moramo osvojiti, če želimo ostati v igri. Vsaka poklicna pot, ki ji namenimo nekaj svojega časa, lahko postane uspešna karierna pot.

šola študij delo

Zaposleni, ki želijo ostati čim bolj konkurenčni, se zavedajo, da morajo za uspešno kariero veliko vlagati v svoj profesionalni in osebni razvoj. Pri tem delodajalci zelo cenijo, če se zaposleni odločijo za dodatno šolanje, ki jim lahko prinese oblico novih znanj.

Tudi tisti, ki aktivno iščejo novo zaposlitev, navajajo, da je dodatna izobrazba ali sprememba poklicne usmeritve ponavadi odločilen dejavnik, ki odloča o tem, kako hitro lahko dobimo novo zaposlitev. Spremembe v gospodarstvu so namreč tako hitre, da izobrazba, ki smo jo že pridobili, preprosto ne ustreza več zahtevam sodobnega poslovnega okolja.

Če ste se odločili, da se boste na izobrazbeni lestvici povzpeli stopničko višje, ste gotovo pred veliko dilemo, kateri šoli zaupati. Ni vseeno, kdo vam posreduje znanja in kako prilagodljiva bo šola. Če se odločite za nadgradnjo izobrazbe in ste hkrati že delovno aktivni, je ta vidik zelo pomemben, saj boste morali študijske obveznosti preplesti z vsakodnevnimi opravki, ki jih hiter tempo življenja narekuje vedno več.

Med visokimi šolami, ki v Sloveniji uživajo zelo visok ugled, je tudi Visoka šola za poslovne vede (VŠPV), ki s prilagodljivim načinom dela omogoča povezovanje študentov, predavateljev, raziskovalcev in uspešnih praktikov ne glede na lokalne, regijske ali nacionalne meje.

šola B2 B2 v številkah

21 let tradicije

7.405 študentov in dijakov

3.353 diplomantov in maturantov

4,6 – visoka povprečna stopnja zadovoljstva udeležencev izobraževanja na lestvici od 1 do 5

Močno vpeti v dogajanje na trgu dela

šola študij delo

VŠPV, ki s z izvajanjem izrednega študija prispeva k razvoju znanja že zaposlenih, je močno vpeta v dogajanja na trgu dela v Osrednji Sloveniji. V tej regiji živi četrtina prebivalstva Slovenije, hkrati pa je v tej regiji zaposlenih več kot tretjina celotnega slovenskega prebivalstva.

Šola tako povečuje tudi razvojne zmogljivosti države, saj s svojim delom vpliva na razvoj poslovnih, organizacijskih, informacijskih in komunikacijskih ved na območju Slovenije. Seveda so aktivni tudi na mednarodni ravni, saj se tako študenti kot strokovni kader vključujejo v različne oblike interdisciplinarnega sodelovanja na področjih. Gre predvsem za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, elektronsko poslovanje in e-učenje.

Z mednarodnimi aktivnostmi in z usmerjenostjo v najsodobnejša aplikativna znanja in nenazadnje s poznavanjem svetovnih razvojnih trendov tako prispevajo k povečevanju inovativnosti in konkurenčnosti.

Kateri kadri so trenutno najbolj iskani?

B2 šola študij delo

Na B2, Visoki šoli za poslovne vede lahko izbirate med študijskima programoma Poslovna informatika in Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

Učili se boste od dokazano izkušenih

Na področju tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi specializirane tržno-komunikacijske agencije ter trženjski in razvojni oddelki uveljavljenih in zagonskih podjetij, lastniki blagovnih znamk v Sloveniji in v tujini iščejo strokovnjake za strateško komuniciranje, poslovno načrtovanje, podjetništvo, vodenje korporativnega komuniciranja, svetovalce za blagovne znamke, managerje inovacij, kreativne vodje, PR managerje, medijske planerje, razvijalce novih poslov in izdelkov in oblikovalce dogodkov.

Prednost študija tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na VŠPV: Praktični del študijskega programa poteka v sodelovanju s strokovnjaki agencij, kot so Pristop, Formitas, Mediana, Taktik, Propiar, E-laborat, Arnoldvuga+, AristaPlus, Lisac&Lisac, Sila Consulting.

Kako do diplome? Z lastnim naborom dveh dodatnih izbirnih predmetov lahko postanete diplomant tržnega komuniciranja tudi brez pisanja diplome.

Do diplome z dodatnim predmetom

šola študij delo

Na področju poslovne informatike je VŠPV še bolj intenzivno vpeta v prakso.

Strokovnjaki za informacijsko-komunikacijsko tehnologije morajo biti namreč seznanjeni z nenehnim razvojem tega področja, obvladati morajo delovanje in vzdrževanje informacijskih sistemov ter elektronskega poslovanja , poskrbeti morajo za informacijsko varnost v podjetju in za vpetost podjetja v sodoben digitalni poslovni svet.

Prednost študija poslovne informatike na VŠPV: Med predavatelji so uveljavljeni profesorji in raziskovalci ter izkušeni praktiki, zato boste že med študijem znanje pridobivali predvsem na praktičnih primerih. Dodatna in poglobljena znanja pa program ponuja tudi preko izbirnih predmetov s področja informacijskih in poslovnih ved.

Kako do diplome? Namesto diplomskega dela lahko na VŠPV naziv diplomiranega poslovnega informatika pridobite tudi z dodatnim izbirnim predmetom.

Podiplomski študiji, ki odpirajo vrata v svet posla

Na na B2, Visoki šoli za poslovne vede je mogoče pridobiti tudi magisterij iz Trženja ter Managementa in informatike, ki temelji na interdisciplinarni kombinaciji sodobnih poslovnih znanj in znanj s področja informatike, usposablja kadre, ki so sposobni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij. 

Management in informatika – podiplomski študij za razvojno usmerjene

Prednosti programa Management in informatika: diplomanti s svojimi strokovnimi znanji in kompetencami razumejo in usmerjajo razvoj informacijske tehnologije, z njo povezanih storitev ter informacijsko podprtega izvajanja poslovnih procesov. 

Trženje – podiplomski študij za prihodnost

B2 šola študij delo

V sodelovanju z uglednimi strokovnjaki na področju trženja so na VŠPV oblikovali nov magistrski program Trženje, ki je namenjen usposabljanju za prihodnje poslovne izzive s kombinacijo znanj splošnega managementa in managementa trženja.

Prednosti magistrskega programa Trženje: Struktura podiplomskega študijskega programa zagotavlja kompetence za znanstveno raziskovalno delo in seveda napredna poslovna znanja, kot so digitalno trženje, strateško upravljanje, upravljanje inovacij, strateško trženje in trženjska analitika.

S temi kompetencami boste lahko reševali konkretne probleme iz poslovne prakse, kot so upravljanje blagovnih znamk, ustvarjanje vrednosti za vse deležnike in uporaba poslovne analitike pri odločanju.

Stopnja zaposljivosti na področju trženja je izjemno visoka.

Za koga je primeren magistrski program Trženje? Magistrski program Trženje je dostopen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki želite pridobiti napredna znanja s področja splošnega managementa in strateškega trženja.

Nimate dokončane srednje ali višje šole? Nič lažjega.

električar Foto: Thinkstock

Marsikdo si želi spremeniti svoj poklic, kar je s šolanjem v okviru srednje šole B2 povsem izvedljivo. Si želite postati vzgojitelj, elektrikar, bolničar, frizer, računalnikar ali kaj drugega iz bogatega nabora programov srednje šole B2? Preverite njihove programe in si začrtajte novo kariero ali pa dokončajte izobrazbeno stopnjo, ki vam je še ni uspelo dokončati.  Začnete lahko, kadarkoli želite, saj B2 vpisuje skozi vse leto.

Programi, ki jih ponuja Srednja šola B2:
Višješolski programi B2:

B2 je vodilno podjetje z vrhunskimi kadri, ki na področju izobraževanja in optimizacije poslovanja deluje že 25 let. Njihova bogata tradicija je zagotovilo, da lahko z njihovo pomočjo dosežete večjo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo.

B2 LJUBLJANA: Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana; info@b2.eu
Informativni dan: četrtek, 7. 9. 2017, ob 17. uri

B2 MARIBOR: Glavni trg 17, 2000 Maribor; info@b2.eu

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin